Teknolojik gelişmeler ve bulunan yeni icatlar ile internet dünyasında belli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler, kimi zaman iletişim ve bilgi edinme amaçlı olarak, kimi zaman ise eğlence odaklı olarak ortaya çıkmıştır.Son zamanlarda; dünya genelinde toplumlar, kitleler, gruplar, kişiler farklı türde pompalanan kavramlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu kavramların en belirgin olanı, İnternet memeleri olarak adlandırılır. Eğlence amaçlı olarak yayınlanan bir resim, video, müzik vb. Bazenleri ise demotive eden, yani moral vermenin dışında moralsizleştir kavramları da pompalamaktadır.

Sponsor Bağlantılar

Bu kavram günden güne elektronik dünya’da hızlı bir şekilde artarak devam etmektedir. Bazı avantajlar ve dezavantajlar içermektedir. Avantaj olarak; Kitlelere kolay ulaşılabilirlik, popularite ve tanınmak isteyen kişilerin kitlelere ulaşması esnasında zaman kaybının önlenmesini sağlamaktadır. Dezavantaj olarak; Emek kavramının değeri’nin azalmaya başlaması, anlamsız ve gereksiz birden çok kavramın kişilerin beyinlerine pompalanması, gizli ya da açık şekilde bilinçaltının şekillenmesi ile verilmek ya da dayatılmak istenen mesajının amacına ulaşmasını sağlamaktadır.

Her ne amaç ile olursa olsun, bu kavram içerik olarak kimse tarafından pek sorgulanmıyor. Kişileri mutlu etmesi, güldürmesi, sorunlarından uzaklaştırması yeterli olmaktadır. Bu durum gizli bir düşman gibidir. Çünkü; kişileri bilinçaltları yönlendirir ama onlar ise; kendi kendilerini yönlendirdiklerini zannederler.