Mazimde her ne varsa satmışım zararına,
Günlerim savaşmakta, dünüm düşman yarına,
Yaptığın hiçbir zulüm sanma kalır yanına,
Elbet bir gün Azrail mühür vurur kapına.