Sağlık Bakanlığı 17.07.2008 tarihli 27077 sayılı yazısı ile 2008 de alacağı 4/b personel sayısını tespit etmeyi amaçlamıştı.

Yapılan çalışma neticesinde bakanlık 15 bini yeni 5 binide eksi olmak üzere Maliye Bakanlığına 20 bin 4/b kadrosu için mürcat etmişti.

Sponsor Bağlantılar

Sağlık Bakanlığı şimdide 2009 da alacağı 4/b li personel sayısını tespit etmeye başlıyor. İllere gönderilen yazıda hastanelerin maksimum sayıda personel istemesi vurgulanıyor. Kurumun kaldırabileceği en fazla sayının talep edilmesi isteniyor.

Buradan anlaşılan, bakanlığın 20 bin kişilik alımla yetinmeyip maksimum sayıda 4/b li personel alacağı görülüyor.

İŞTE BAKANLIĞIN ”ACELE” İBARELİ YAZISI

Konu : Yataklı Tedavi Kurumlarına Ait                      

              4/B Personel Planlaması                                                                    

ACELE VE GÜNLÜDÜR

21.11.2008 TARİH VE 44486 SAYILI YAZIMIZ

……………………VALİLİĞİNE

(Sağlık Müdürlüğü)

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında hizmet veren Yataklı Tedavi Kurumlarında çalıştırılmak üzere 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3’üncü maddesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi ücretleri kurumların döner sermaye bütçesinden karşılanmak suretiyle yazımız ekinde Form-2’de belirtilen pozisyonlarda yataklı tedavi kurumlarına yardımcı sağlık personeli, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine ise Diş Tabibi planlaması yapılacaktır.

Bundan dolayı;

1-İlde personelden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve ilgili Baştabiplerin sorumluluğunda olmak üzere yataklı tedavi kurumlarının döner sermaye bütçesinden karşılanmak suretiyle Form-2’de belirtilen pozisyonlarda 2009 Yılına ait hastanelerin üstlendikleri rollerde dikkate almak suretiyle kurumların kaldırabileceği maksimum sayıda personel planlaması yapılarak ek’teki Form-1 doldurulacaktır.

2- Sözkonusu personel planlaması 2009 yılına ait olacağından, yıl içerisinde münferit olarak personel planlama talepleri il sağlık müdürlüklerinden gönderilmeyeceğinden, personel planlamasında il sağlık müdürlükleri bağlı kurumlarına ait ek bina yapımı, yeni hizmete açılan ve açılması planlanan birimler ile mevcut hastane ve hastanelerin yeni yapılan binalarına taşınmalarındaki hizmet, her türlü kapasite artırımı, tıbbi cihaz sayıları, hasta sayıları gibi faktörleri de göz önünde bulundurarak reel planlama yapmaları gerekmektedir.

3-Yazımız ekinde gönderilen Form1-dışında kesinlikle başka bir tablo kullanılmayacaktır.

4-Form-1’de planlaması yapılan yardımcı sağlık personeline ait sayılar atamaya esas kriter teşkil edeceğinden, bu sayıların sonradan değiştirilmesi sözkonusu olmayacaktır.

5-Kurumlardan personel planlamasına ait toplanan formlar İl Sağlık Müdürlüklerince tek form haline getirildikten sonra Form-1 …@saglik.gov.tr adresine e-mail olarak, üst yazı ve ekleri ile birlikte de  Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. E-mailini gönderildiğini teyit etmek ve diğer sorunlarla ilgili (0312 5…) numaralı telefondan gerekli bilgiler alınabilecektir.

6-Sözkonusu personele ihtiyacı olmayan ve bundan dolayı planlama yapmayan illerde yine üst yazıda “bu tür personele ihtiyacının olmadığını belirteceklerdir.

7-Form-1 üst yazı ile birlikte 15/12/2008 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu rica ederim.

Doç.Dr. Öner ODABAŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

EKLER :

Ek-1 Form-1 (Personel Planlama Formu)

Ek-2 Form-2 (Pozisyon listesi)

Form-2
S.No POZİSYON ADI
1 BİYOLOG
2 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
3 DİŞ TABİBİ
4 DİYETİSYEN
5 EBE
6 ECZACI
7 FİZYOTERAPİST
8 HEMŞİRE
9 PSİKOLOG
10 SOSYAL ÇALIŞMACI
11 SAĞLIK FİZİKÇİSİ
12 SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ
13 SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ TEKNİSYENİ
14 SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ
15 SAĞLIK MEMURU DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ
16 SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR TEKNİSYENİ
17 SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ
18 SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ
19 SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER
20 SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ
21 SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ
22 SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ TEKNİKERİ
23 SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ
24 SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ TEKNİKERİ
25 SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİ
26 SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR TEKNİKERİ
27 SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ TEKNİKERİ
28 SAĞLIK TEKNİKERİ PATALOJİ TEKNİKERİ
29 SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ TEKNİKERİ
30 SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOLOJİ TEKNİKERİ
31 SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ TEKNİKERİ
32 SAĞLIK TEKNİKERİ SAĞLIK TEKNİKERİ
33 SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER
34 SOSYAL ÇALIŞMACI

Kaynak: Hemsireyiz.biz