Totem Nedir? Totem Ne Demek?

Totem kelimesinin kökeninin Amerika Kızılderili alt familya dillerinden olan Algonquin’den geldiği düşünülmektedir. Algonquin dilinde bir deyim olan totom yani klan sözcüğünden günümüzde kullanılan totem kelimesinin geldiği sanılmaktadır. Ayrıca totom kelimesinin aslının otam olduğu da söylenilmektedir.Bu düşünülen kelimelerin anlamı Algonquin dilinde bir işaret, alamet anlamına gelmektedir. Totem kelimesinin Algonquin dilinde geldiğinin düşünülmesinin yanı sıra çıkış yerinin bir Ojibva deyimi olduğunu da düşünenler mevcuttur. Bu deyimden geldiğini düşünenler bu yargılarını Etnografik kaynaklara dayandırmaktadır. Adı geçen deyim, 18. yy sonlarına doğru 1791 yılında ilk kez J.Long adlı bir İngiliz tarafından kullanılmıştır.

Sponsor Bağlantılar

Totemizm Nedir? Totemizm Ne Demek?

Totemizm klanların gelenek, görenek, din ve toplum örgütüdür. Genel olarak totemizm, kişinin, grubun ya da toplumun herhangi bir bitkiye, nesneye, doğa olayına/ olaylarına, mistik ya da akrabalık ve benzeri duygularla ve bu duygulara bağlı kalma sonucunda ortaya çıkan görevler, yasaklar, ayinler, törenlerdir.

Özellikle totemizm dini açıdan ve sosyal davranışları belirleyen kurallar bütünüdür. Totemizm dinsel bir olgu mu yoksa sosyal bir olgu mu olup olmadığı konusunda pek çok tartışma olmakla birlikte hangisi olduğuna dair net bir fikir birliği söz konusu değildir. Ayrıca yapılan totemler ve totemizm çoğu olayı açıklayamadığı gibi pek çok konuda da bilgi verememektedir. Totemizm genel hatlarla üçe ayrılmaktadır.

1-) Birey Totemizmi:

Koruyucu cin olarak da kabul edilen totem, aslında kişinin koruyucusu olarak bilinmektedir. Totem ile kişi arasında görülemeyen mistik bir kuvvet var olmakla birlikte kişi totemi genellikle ergenlik çağında elde eder. Totem, dini bir ayinle de kişiye verilebilir. Totem bir gücü simgelemekle birlikte kişinin bu gücü elde etmesi için onu yenmesi gerekmektedir. Örneğin toteminiz bir hayvan ise sizin bu hayvanı öldürmeniz gerekmektedir. Öldürdüğünüz hayvanın bir parçasını muska gibi vücudunuzda bulundurursanız sizi koruduğu inancı da mevcuttur.

2-) Grup Totemizmi:

Kollektif totemizm olarak da bilinen bu şekil ‘klan totemizmi’ adıyla da kullanılmaktadır. Toteme sahip olmak bir gelenek gibi düşünüldüğü gibi anne babadan geçen akrabalık bağı olduğu kabul edilen bir gücü de simgelemektedir.

3-) Cins Totemizmi:

Cins totemizmine göre bir klanda var olan bayan ve erkeklerin cinsiyetlerine göre farklı totemlere sahip olması gerekmektedir. Cins totemizmi, cinslerin zıtlaşmasından doğduğu düşünülmektedir. Buna göre cinsler kendilerine ait olan totemleri öldürmezler ancak her an karşı cinsin totemini öldürecek kadar bir zıtlaşmaya gidebileceği düşünülmektedir.