Yeni KEY Haberleri

YENİ KEY HABERLERİ

İkinci KEY Ödemeleri

Sponsor Bağlantılar

Kamu Görevlileri için itiraz dilekçesi formu

 

Özel Sektör çalışanları için itiraz dilekçesi formu

 

KEY’de, memurlar nereye müracat edecek?

 

KEY ödemelerini alamayanlar ne yapacak?

 

Ülkemizin önemli gündem maddelerinden birisi son günlerde şüphesiz Konut Edindirme Yardımı (KEY) oldu. KEY ödemesinden umudunu kesenlerden bazıları çok kolay bir şekilde paralarını aldıkları gibi, kolay alabileceğini düşünenlerden önemli bir kısmı henüz paralarını alamadılar. Yani herkes için sürprizlerle dolu bir süreç yaşanıyor.

 

Neden böyle bir karışıklık yaşandığını belirtmekte fayda var. Öncelikle KEY kesintileri 1987-1995 yılları arasında yapılmıştır. Aradan geçen bunca süre içinde KEY kesintileri tasfiye edilmediği için kayıtların önemli bir kısmı güncelliğini kaybetti. Bazı kurumlar bu ödemelerden umudunu kestiği için ve 10 yıllık zaman aşımı tamamlandığından dolayı kayıtlarını imha etmiştir. Kamu kurumları, arşiv sorunu nedeniyle KEY kayıtlarını sağlıklı bir biçimde muhafaza edememiştir.

 

Sonunun esası bu olmakla birlikte, ödemelerde T.C. vatandaşlık numarası zorunluluğu getirilmesi, ödemeyi yapacak kuruma (Tasfiye Halindeki Emlak Bankası ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına) bilgilerin sağlıklı verilmemiş olması gibi sebepleri de eklediğimizde ortaya bu manzara çıktı.

 

Resmi Gazete’de yayınlanan listede isimleri bulunmayanlar ile Ziraat Bankasından ödeme alamayanların büyük bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)’na müracaat ettiler. Bu kadar yoğun bir talebi bir kurumun kısa bir sürede cevaplandırması fizik kurallarına terstir.

 

Memurlar kendi kurumuna başvurmalı

 

Ayrıca herkesin SGK’ya gitmesine gerek yoktur. Özellikle kamu çalışanları (memurlar) KEY ödemesini alamadıkları takdirde mutlaka kendi kurumlarına müracaat etmeleri gerekiyor.

 

Örneğin; bir öğretmen KEY ödemesini alamazsa yapması gereken KEY kesintilerinin yapıldığı dönemde çalıştığı okul veya milli eğitim müdürlüklerine dilekçe ile müracaat etmektir. Memurların kendi kurumları doğru bilgileri ödeme yapacak kuruma ulaştırırsa sorun kalmayacaktır.

 

Sizlerden gelen sorulardan özellikle devlet memurlarının nereye müracaat edeceklerini bilmediklerini veya SGK kurumuna giderek zaman kaybettiklerini görüyoruz. Tekrar ediyorum; devlet memurlarının KEY ödeme işlemleri ve belgeleri çalıştıkları kurumlar tarafından düzenlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarası girilmeyenler KEY parasını alamadıkları için bu işlemin yapılması bir zarurettir. T.C. numarası girme işlemi ise kesinti yapılan dönemde çalışılan kurum tarafından yapılmaktadır.

 

İşçiler SGK’ya gidecek

 

İşçi statüsünde çalıştığı dönemde KEY kesintisi yapılan vatandaşlarımız ödeme alamadıkları takdirde SGK’ya müracaat etmelidirler. Yapılacak müracaatların mutlaka belgeye dayanması gerekiyor. Öncelikle çalıştıkları işverenden KEY ödemesinin yapıldığına dair bilgi ve belge alarak SGK’ya gitmelidirler.

 

İşverenden bilgi ve belge alamayanlar da SGK’ya müracaat edebilirler. Ancak bunların sonuç alması mümkün olamayacağı gibi gecikmeli de olabilir. İşveren ödeme yapmadıysa kurumun yapabileceği bir şey kalmıyor. Kurum sadece eksiklikler nedeniyle yapamadığı girişleri yapabilir veya yeniden giriş yapabilir. Öncelikle sabırlı olunmasını tavsiye ediyoruz. Bir an için binlerce başvurunun kısa sürede cevaplanması mümkün görünmüyor.

 

Büyük iş yerlerinde çalışan veya sendika üyesi olan işçilerin tek tek müracaat etmeleri yerine işverenden alacakları belgeler ile toplu müracaat etmelerinde fayda var.

 

Diğer yandan SGK’ya yazılacak dilekçede işçinin adı, soyadı, T.C. nosu, sigorta sicil numarası, işverenin unvanı ve adresi gibi bilgilerin mutlaka yazılması, mümkünse iş yeri sicil numarasının da belirtilmesi hem kurumun işini kolaylaştıracak, hem de daha hızlı para alınmasını sağlayacaktır.

 

Kimler KEY ödemesi alamayacak?

 

Öncelikle KEY kesintilerinin yapıldığı dönemde lojmanda oturan devlet memurları KEY ödemesi alamayacaklar. Hatırlanacağı üzere, lojmanda oturan memurlar için KEY kesintisi yapılmamıştır. Konut edindirmeye yönelik olduğu için ilk bakışta doğru bir uygulama olduğu düşünülse de lojmandan ayrılmak zorunda kalan memurların konut ihtiyacı tartışılmaz. Uygulama yaklaşık 13 yıl önce sona erdiği için bu konuyu tartışmanın faydası kalmamıştır.

 

İkinci olarak, devlet sektöründe memur statüsünde çalışan eşlerden birisi ancak KEY ödemesi alabilecek. Eşlerden her ikisinde de KEY ödenmesi mümkün değildir. Boşanan eşlerden birisi KEY ödemesi alabilir. Kesinti yapılan dönemde tercih edilen kim ise eşlerden tercih edilen yardım alabilecek.

 

Üçüncü olarak, özel sektörde olanlardan en az 10 ve üzerinde işçi çalışan işçiler KEY ödemesi alabilmektedir. On kişinden daha az işçi çalışan iş yerlerinde çalışanların KEY yardımı alması yasal olarak mümkün değildir.

 

Bir kişinin getirdiği belgeyle kamu kurumunun veya SGK’nın arşiv bilgileri uyuşmuyorsa kişinin itirazı reddedilecek. Bütün bunlardan sonra kişi yine de alacağı olduğunu düşünüyorsa yargı mercilerinde hakkını arayabilir.

 

Mirasçılar da alabilirler

 

Vefat eden kişi adına geride kalan mirasçıları ellerinde bulunan veraset ilamıyla bankadan kendi adlarına düşen hisselerini alabilirler. Mirasçıların KEY ödemesi alabilmesi için;

 

Vukuatlı nüfus kayıt örneği, veraset ilamı, varislerin hepsinin nüfus cüzdanı fotokopisi, varislerin hepsi (vekaleti olanların vekalet belgeleri de olabilir) ve vergi dairesine borcu olmadığına dair yazı gereklidir.

 

Kişi hâlâ sağ ise normalde kendisinin gitmesi gerekiyor; nüfus cüzdanıyla. Ancak kişi kendi gitmek istemiyorsa noterden bir vekaletname düzenleyerek başkasının gitmesini temin edebilir.

 

Son olarak KEY ödemesi alamayanların son başvuru tarihinin 28 Ekim olduğunu belirterek bu sürenin kaçırılmaması yönünde okuyucularımızı uyarmak istiyorum.

 

KEY’de, bugün itiraz eden parasını iki ay sonra alacak

 

KEY listesinde ismi olmayanlar, kendisine yapılan ödemenin az olduğun düşünenler, 3 ay içinde öncelikle çalıştığı kuruma, ardından ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna başvurması gerekiyor. Kanuna göre, itirazların, vatandaşın başvurusundan sonra, 2 ay içinde sonuçlandırılarak, listelerin Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’na bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Banka da listeleri tekrar düzenleyip, hesaplamaları yaparak, Emlak Konut GYO’ya bildirecek. Ödemeler, aynı şekilde Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak.

 

Uzmanlar, vatandaşlara KEY için yapılan itirazlarda mümkün olan en kısa sürede sonuç almalarını sağlamak üzere, çalıştıkları kurumlar ile ilgili sosyal güvenlik kurumlarına aynı zamanda itiraz başvurusunda bulunmalarını öneriyor. Yasaya göre, sosyal güvenlik numarası ile listelerde yer alanlara ödeme yapılmıyor.

 

Ziraat’in patronu bile 375 YTL aldı

 

KEY ödemelerinin yapılmasında büyük emeği geçen, Ziraat Bankası ve Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’nın personeli de ‘KEY’zede olduğu ortaya çıktı. Ziraat Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Uludağ’ın ise KEY ödemelerinden 375 YTL pay aldığı bildirildi. KEY ödemelerinden yararlanan 8.5 milyon hak sahibinin alacakları tutarları, Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’nın bünyesinde oluşturulan KEY Merkezi’nde hesaplandı. Bu merkezde, yaklaşık 15 kişi görev yapıyor. KEY Merkezi’nin personeli, Emlak Bankası’nın eski personelinden oluştu. Söz konusu personelin, KEY paylarının tahsil edildiği dönemde Emlak Bankası’nda sözleşmeli olarak çalıştığı belirlendi. Bu nedenle, KEY Merkezi’nde görev alan personelin hiç birisi de KEY ödemelerinden yararlanamadı. Ödemeleri gerçekleştiren Türkiye Ziraat Bankası’nın personelinin KEY hesaplarında da sıkıntı yaşandı.

 

KEY’de komik sorular

 

BOŞANAN kadınlara ait KEY’lerin (Konut Edindirme Yardımı), boşandıkları kocaya ödenmesi, hafta içinde en çok tartışılan konulardan biriydi.

 

Boşanan kadınlar, haklı olarak bu olaya tepki gösteriyorlardı.

 

Bu konuda ilginç sorulara ve olaylara da tanık olduk.

 

İtiraz edecek…

 

Boşanmış kocalardan bazıları, şunu soruyorlardı:

 

“Boşandığım eşimin KEY ödemesi, benim adıma yatırılmamış. İnternette göremedim. Niye yatırılmadı diye itiraz edeceğim. İtirazı nereye yapmalıyım?”

 

Bir başkasının sorusu daha farklı:

 

“KEY’in kayrılanlarından bir aile reisiyim (!) Çok şükür ki ayrıldığım eşim ’Kadın önce kocamı aldı şimdi de KEY’lerimi alacak’ diyemeyecek zira yeni bir evlilik yapmayacak kadar akıllı (!) olduğumu sanıyorum.

 

Benim açmazım, bana ait olmayan parayı yasayla (Bu nasıl çağdışı yasaysa…) almak zorunda kalmam… Aldığım KEY ödemesinin içinde ayrıldığım eşimin payı var mı, varsa kaç YTL? Bunu öğrensem, bir yolla kendisine ileteceğim ama…”

 

İlginç Bir Soru

 

“Eski karısından ayrılan koca yeni bir hanımla evlendikten sonra vefat ediyor (aynı boşandığı karısına ait KEY’in yeni karısına ödenmesiyle ilgili yazınızdaki gibi). Ancak vefattan sonra, en son evli olduğu karısı bir başka adamla evleniyor ve bu evliliği sırasında vefat eden kocasına ait KEY ödemelerinin yapılacağını öğreniyor. Bu kadın, ölen kocasına ait KEY ödemeleri için yasal mirasçı sıfatıyla herhangi bir hak talep edebilir mi?”

 

Bakın, KEY olayı insana ne sorular sorduruyor?