SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)

Sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak amacıyla 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuş olan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. SPK Kurulunun Karar Organı; Kurul, Bakanlar Kurulu kararı ile atanan yedi üyeden oluşur. * İkisi ilgili Bakanlığın aday gösterdiği 4 kişi arasından.* Biri Maliye Bakanlığının aday gösterdiği iki kişi arasından.* Biri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının aday gösterdiği iki kişi arasından. KURUL * Biri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun aday gösterdiği iki kişi arasından.* Biri Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin aday gösterdiği iki kişi arasından.* Biri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin aday gösterdiği iki kişi arasından atanır. Bakanlar Kurulu, adaylardan birini başkan olarak atar. Kurul, Başkanın teklifi ile üyelerden birini ikinci başkan olarak seçer. Kurul başkan ve üyeleri resmi ve özel başka hiç bir görev alamazlar. Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri altı yıldır. 12 adet hizmet birimi bulunmaktadır; Denetleme Dairesi, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, Aracılık Faaliyetleri Dairesi, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi, Araştırma Dairesi, Muhasebe Standartları Dairesi, Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi, Hukuk İşleri Dairesi, İdari ve Mali İşler Dairesi, Kurumsal İletişim Dairesi ve Strateji Geliştirme Dairesi’nden oluşmaktadır. SPK’nın Temel Amaçları; * Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek,* Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak,* Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve...

Devamını Oku