Masonluk akıllar da en çok soru işareti bırakan fikirlerdendir. Masonluk fikri örgütün çalışmaları gizlidir, gerçek amaç ve felsefesi gizlidir.

Masonlar evrensel kardeşlik, din de hoşgörü, akıl, bilim, gibi kendilerini tanımlarlar. İlk bakışta olumlu kavramlar gibi dursa da masonluk faaliyetleri incelendiğinde bu amaçlarından oldukça uzak olduğu gözükür. Masonların en önemli özelliği dinsizliktir. Dine ve dini uygulayanlara karşıdır. Toplumun din dışı yaşam sürmesi için çaba harcayan ve kimliklerini gizleyen kişilerdir.

Sponsor Bağlantılar

Masonluk, Mısır Firavunlarından kalan bir felsefedir. Mısır’da insanlar firavunlara tapar onları tanrı yerine koyardı. Aynısı masonların ayinlik törenlerinde de vardır (yazının devamında deyinilecektir).

Masonlar kitaplarını şifrelenmiş şekilde yazarlar HARİCİLERİN okumasını istemezler.
Pekala kim bu hariciler;

HARİCİ: Masonluk faaliyeti dışındaki kişilerdir.

Masonlar neden bu kitaplar da yazılanların okunmasını istemiyorlar bu karanlık içeri ne olabilir?

Masonlukta materyalist felsefe ve dinsizlik öğretilir.

Materyalist Felsefe: Materyalist felsefe sadece var olanı kabul eder var olan dışındaki varlıkları reddeder (Örn: Allah-Tanrı Kısaca Metafiziği reddeder).

Masonluğa girerken önce bir din mensubu olma koşulu koyulur. Ama gerçekte dinsizlik öğretilir şimdi masonlukta neden din mensubu koşulunu ve masonluğa giriş ve eğitiminden bahsedeceğim.

Masonluğa girerken iki tane referans gerekir. Referans olacak kişilerin en az üstad olması gerek. (Masonluk da derecelendirme vardır yeni giren çırak daha sonra kalfa daha sonra üstad ve tanrı olur.)

Referans ve bu referansın en az üstad olmasının nedeni ise yavaş yavaş ama sağlam bir şekilde örgütlenmektir. Ve referans ile gelen kişiler önce mülakata alınır ve siyasi, dini, aile, sosyal konular hakkında sorular sorulur ve düşünceleri alınır. Bir tören ile masonluğa kabul edilir.

Masonluk bir eğitim ile verilir ve 33 basamaktır. Basamak ilerledikçe masonluk eğitiminde ki kişiye artık tanrıya karşı görevli değilsin denir. Bunun yanın da din ahlakı elinden alınır. (Her din ahlaklı yaşamayı emreder zaten.)

Masonlar aralarından bir tanrı seçerler yani putperest yapılır. Aynı eski Mısır’da ki gibidir.

Masonlukta eğitim basamaklarını atladıkça şifreler ve kilit kelimeler öğretilir.

Masonlukta her bir basamak atlandığın da ise sınavdan geçirilir. 27. basamağa gelindiğin de tamamen dinsiz olması gerek ve materyalist felsefe kabul etmiş kişi olur.

Masonlar şeytana taparlar ve şeytanın karanlığı aydınlattığına inanırlar ve şeytan için adak adarlar.

Masonluk bir dine karşı açılım ve putperestliktir.

Mehmet Akif Karataş