Tefekkür üstüne hep tefekkür et
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..
Her saniye için binler şükür et
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..
Kaçıncı kişiyim, kaçıncı safta.
Ne çok kul bulunmuş itikâfta.
Bir Aile ortamı her tarafta
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Sponsor Bağlantılar

‘’Allahu ebber ‘’değişi samimi,
Ne güzel titretir’ velet ‘kalbimi.
Henüz iki, üç yaşında, tahmini
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Çocuk kucağında namaz kılıyor,
Can havliyle çocuk bir sarılıyor…
Aklım almıyor, canım sıkılıyor
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Ayağımda kanlı bir yara var,
Ben acıyı, sinek kokuyu duyar.
Elim’ vurup öldürmeye’ kalkar
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Aklını kullan var, farkın farkına-
Resulü akit gönlünün arkına.
Çevirme Ravza’yı beden parkına
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Zahmete katlanıp Ravzaya gelmiş-
İmama uymayı, oda farz bilmiş.
Fakat imamdan önde safa girmiş
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Yer ateşler içinde, aynı şekil gök
Bu toprağa tohum nasıl salsın kök.
Baktın buldun gölge hemen çök.
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Şemsiyeler güneşe acılan gül.—–
‘Resule gül olsun’sendeki gönül.
Güllerin goncası Muhammed Resul
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Sert ifadelerle kimseyi incitme,—
Bazı sözleri hiç duyma, işitme
Sevap olsun diye Ravzaya gitme-
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Gittiğin yer cami değil bak Ravza.
Bilinçli ol artık sen bu hususta
Bin kat sevap vardır amele burda
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Kol, kol girip gezilecek yer değil
Kızıp, sinirlenecek yer değil,
Dünya için direnecek yer değil.
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Ravzada vefata, Cenetül Baki
‘Muhammed’ isimli solmaz gül baki.
‘Muhammedi ‘seven her gönül baki
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Sünnet sakalına, sakallı deme
Kendini her kesten akıllı bilme.
Sakal bırakmayı sende bir dene-
Ravzadasın Orhan farkında mısın?

Aracısız arz et gel salâtını.
Değerlendir ömrünün fırsatını.
Zorla gücünü, zorla takatini
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Girişinde Kuba, merkezde Ravza.
Münevverlikten çok, mübarek havza.
Kazayı uğratma sakın bir farza
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Ravzada sorarlar gönül halimi
Dedim’’O’’biliyor nasıl halimi.
Gerçekleştirdim Ravza hayalimi
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Ezanı dinledin mi Habeşi’den.?
İslam’ın en kara kor ateşinden.
Bir ibret varmış Ebu Hani fiden
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Meşhur İstanbul hadisinin delili
Ravzada Kümeler birer Türk ili
Salât dolu dili, göklerde eli
Ravzadasın Orhan farkında mısın?

Cahil işidir Ravzada izdiham.
Dıştan selamlamış İmamı Azam.
Ben şahsen O’nun zerresi olamam
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Cemaatle kıldın mı vakitleri.
Düşünde okusun imam Kevseri.
Belki böyle sınar ihlâs kalpleri
Ravzadasın Orhan farkında mısın?

Niyetle namazlık itikâflara
Pek çok fırsat rahmet arayanlara..
Niçin geldin sıladan buralara
Ravzadasın Orhan farkında mısın?

Medine’den arşa, yeşil kubbesi.
Depreme karşı, eğik minaresi.
Penceresinde buğday tanesi
Ravzadasın Orhan farkında mısın?..

Nur konulmuş beyaza, siyaha.
Dikkatle bak her yüze bir daha.
Bilinmez en yakın kim Allaha.
Ravzadasın Orhan farkında mısın?

Hafızdan dinlemek güzel, Kur’anı
Mahkemeyi Kübra her bir anı
Bir de resul dur düşün okuyanı
Ravzadasın Orhan farkında mısın?

ORHAN AFACAN