Sözleşmeli Öğretmen Askeri Öğretmen Olabilecek mi?

Sözleşmeli Öğretmen Askeri Öğretmen Olabilecek mi?

Sponsor Bağlantılar

Sözleşmeli öğretmenlerin askerliklerini, kadrolu öğretmenler gibi asker öğretmen olarak yapamamaları ve Milli Savunma Bakanlığı’nın da konu ile ilgili talebi reddetmesi üzerine konu yargıya taşındı. Sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmenlik şansı, Danıştay tarafından verilecek karara bağlı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, sözleşmeli öğretmenlerin askerliklerini, kadrolu öğretmenler gibi asker öğretmen olarak yapmaları ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’na yaptığı teklifin reddedilmesi sonrasında Türk Eğitim-Sen, konuşu Danıştay’a taşıdı.

Açılan davada, Bakanlığın valiliklere gönderdiği ve sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen olamayacaklarına dair tesis ettiği 22 Ekim2008 tarihli işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istendi.

“MEB ZARURİ DURUMU YANLIŞ ANLADI 50 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALDI”-

Davanın gerekçesinde, sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilen öğretmenlerin kadrolu öğretmenler de olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı emrinde asker öğretmen olarak görev yapmalarının hak ve adalet gereği olduğu belirtilerek, sözleşmeli öğretmenliğin “zaruri ve münhasır hallerdeö görevlendirilen işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlisi olduğunun altı çizildi. Gerekçede, “Bugün gelinen noktada Türkiye’de 50 bin civarında sözleşmeli öğretmenin olması, maddenin ‘zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak’ derken neyi kastettiğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından fazla geniş yorumlandığını bizlere açıkça göstermektedir. Binlerce insanı sözleşmeli olarak iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretle çalıştıran Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu, çalışanlar ile sözleşmeliler arasında hiçbir fark gözetmediklerini söylemektedirler ancak uygulamaları ile işin aslının böyle olmadığını her defasında görmekteyiz. Dava konumuz asker öğretmenlik mevzuunda da sözleşmeli öğretmenlere yeniden büyük haksızlık yapılmış ve ikincil bir muameleye maruz bırakılmışlardırö denildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ASKER ÖĞRETMEN OLAMAYACAĞI KANUNDA YOK-

Gerekçede, Yedek Subaylar ve Askeri Memurlar Kanunu’nun 3. maddesinde kimlerin yedek subay olarak görev yapabileceğinin açıklandığına dikkat çekilirken, “Bu kanunun hiçbir maddesinde sözleşmeli olarak çalışan kamu görevlilerinin ve dolayısıyla sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen olamayacaklarına dair bir ibare mevcut değildirö denildi. Gerekçede, Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelikö de “Öğretmenlik yapacak yedek subay adaylarının seçilmesiö başlığına da dikkat çekildi. Söz konusu yönetmelikte mesleği öğretmen olup, henüz bu göreve başlamamış olanların da asker öğretmen olabileceğine işaret edilen gerekçede, “Sözleşmeli öğretmenler öğretmenlik görevlerini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak devam ettirmektedirler. Madde de henüz göreve başlamamış öğretmenlere, öğrenimleri itibariyle öğretmenlik yapabileceklere ve hatta öğretmen olabilecek öğrenimi görmüş olup da istekli bulunmayanlara dahi asker öğretmenlik hakkı verilmişken öğretmenlik görevini bilfiil icra eden sözleşmeli öğretmenleri bu haktan yoksun bırakmanın Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve hakkaniyete sığmadığı kanaatindeyiz denildi.