Familya : Buxaceae
Latince : Buxus sempervirens
Türkçe : ADİ ŞİMŞİR

Sponsor Bağlantılar

Adi Şimşir Doğal Yayılış ve Rakım
Güney ve Orta Avrupa, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Batı Himalayalar ve özellikle Karadeniz ormanlarında kıyıdan itibaren 2000 m. rakıma kadar olan yerlerde yetişir.

Adi Şimşir Toprak ve Besin İsteği
Besince zengin, iyi drenajlı, serin, nemli, gevşek ve kireçli yerlerde iyi gelişir. Optimal pH =5.5-7.5’dur.

Adi Şimşir Donlara Duyarlılık
Ekstrem donlardan zarar görür. -23 ÜC sıcaklıklara kadar dayanır.

Adi Şimşir Sıcaklık ve Nem İsteği
Kışları ılımlı, kurak olmayan çevrelerde yetişir.

Adi Şimşir Tohum Özellikleri
Tohumu üç köşeli, parlak, siyah renkli, 4-6 mm. uzundur ve Eylül ayında olgunlaşır.

Adi Şimşir Tepe Şekli
Yuvarlak ve sık bir tepe yapar. Tepe çapı 2-3 m.dir.

Adi Şimşir Makaslama ve Budama
Makaslamaya yatkındır. Kolayca budanabilir ancak mevsim sonunda budanması, kış yaralanmalarını atlatması açısından yararlı olur.

Adi Şimşir Büyüme ve Boylanma
Çok yavaş büyür. Maksimum 2-3 m. boy yapar.

Adi Şimşir Kök Yapısı
Sığ köklüdür. Derine inmeyen yüzeysel kök sistemi geliştirir.

Adi Şimşir Işık İsteği
Işık-yarıgölge bitkisidir.

Adi Şimşir Meyve ve Çiçek
Meyveler kapsül meyve durumunda, 8 mm. çapında, deri gibi sert, tam olgunlaştığında koyu esmer renkli, üç gözlü, yuvarlak ya da ters yumurta biçiminde ve yarılabilir yapıdadır. Nisan-Mayıs ayında açan çiçekleri kokulu ve monoiktir. Yan durumlu çi­çekler yaprakların koltuklarında kurullar halinde bulunur.

Adi Şimşir Yaprak ve Sürgün
Herdem yeşil yapraklar kısa saplı, 1-2 cm. uzun, karşılıklı dizilişte, derimsi, üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü parlak sarımsı açık yeşil ve uçları tabana kadar uzanan beyaz stoma bantlı, uçları yuvarlak ya da hafif kertikli ve eliptik yumurta biçimindedir. Yapraklar özellikle ıslakken koparıldığında keskin kokuludur. Sürgünler önceleri tüylü, sonraları tüysüz, dört köşeli ve zeytin yeşili renktedir.

Adi Şimşir Üretim Şekli
Tohum ve çelikle üretilir. Tohumla üretim güçtür. Tohumlar ya sonbaharda doğrudan camekanlara ekilir veya zorunlu olmamakla birlikte katlamaya alınarak geç kış veya erken ilkbaharda ekilir. Yıllık sürgün gelişmesi durduğunda veya kış sonu alınan çe­liklerin dikilmesi halinde yüksek köklenme oranı elde edilir.

Adi Şimşir Diğer Özellikler
Ekstrem kent iklimine ve endüstriyel kirliliğe dayanır. Park ve bahçelerde soliter veya grup halinde kullanılır. İyi bir çit elemanı olan türün odunu sert ve dayanıklı olup hediyelik eşya yapımında kullanılır. B.s.”Suffruticosa” türün, en fazla 1m. kadar boylabilen, yuvarlak formlu bir varyetesi olup park ve bahçelerde çok kullanılan değerli bir süs bitkisidir.

Adi Şimşir