Yazar: Çiğdem SAĞLIK

Ekonomik Durum ve Suç

Yoksulluk suç üzerinde ya doğrudan doğruya ya da dolaylı yoldan etki eder. Karnı aç olan bir kişinin çalışma eğilimi oldukça yüksektir. Yoksulluk ve zaruret insanların kötü mesken şartlarını ve bu tür ikamet bölgelerine sığınmış olan suçlularla daimi temas etmelerine sebep olur. Ayrıca çocuklar suçluların yaptıkları kötü hareketleri taklit etme imkânını bulmalarına, anne ve babanın aynı zamanda çalışmaya mecbur olmaları dolayısıyla da çocuklar ile yakın ilgilenememeleri suça yönelmeye sebep olabilir.Genelde ekonomik durumları iyi olmayanların daha fazla suç işlediğine dair bir ön kabul bulunmaktadır. Farklı bölgelerde ve ülkelerde yapılan araştırmalar sonucunda bu görüşü doğrulayan ve yalanlayan sonuçlar elde edilmiştir. Bununla birlikte, istatistikler bireylerin ya da ailelerin ekonomik durumları hakkında tam bilgi vermekten uzaktır. Örneğin zengin sınıfın işlediği suçlar (beyaz yaka suçları), genellikle istatistiklerde yer almamaktadır.[1] Yüksek gelir sahibi suçlular, yakalanma veya mahkûm olma olasılıklarını azaltmak üzere; suçlarını planlamaya, iyi avukat tutmaya ve rüşvete, daha fazla para harcama eğilimindedirler. Çünkü onlar için katlandıkları bu maliyetler, hapis cezası aldıkları zaman karşılaşacakları maliyete oranla daha azdır. Bununla birlikte düşük gelirli suçlular bu imkânlara sahip olmadıkları için ve para cezası ödeyemedikleri için hapis cezasına katlanırlar; onların hapishanede geçirecekleri zamanın maliyeti, para cezasının maliyetine göre daha düşüktür. Zengin suçlular para cezası ödeyerek de hapis cezasından kurtulmakta ve böylece bu suçlular mahkûm istatistiklerinde yer almamaktadırlar.[2] Bununla beraber, yoksul kesim, hayat şartları iyi olmayan ve suç teşkil eden hayat tarzıyla devamlı temas halinde olan bölgelerde yaşamaktadır. İşsizlik, fakirlik...

Devamını Oku

Islamic Political Radicalism

Radicalism is a term using in political sciences since 18th century. This term means that struggling and supporting to produce extreme political reforms which consists changes which affects the social orders largely. In addition radicalism appeared in Great Britain, and first radicalism appeared as a reaction to his authority policy in period of George III during the matter of Wilkes. Moreover this policy came to nowadays from the past, also United States keep going on its radical policy towards other nations or other faiths out of itself. Many countries keep this policy, for instance; German people don’t like about Turks and Muslim people. In addition German society and also government keep the Islamic political radicalism. Therefore they think that; “The prays of the Muslim should be forbidden.” They  have become rigid  this  much.  They  show  the  Muslims  as  enemy  or  dangerous.  In  fact  Muslim  people  are  so  useful   for  the  economies  of  the  countries  which  they  have  lived.  But  however  the  other  people  have  some  fears  about  Muslims.  Besides  in  a  book  which  is  read   in  Denmark,  there is  a  sentence;  “All  Muslims  are  not  a  terrorist,  but  all  terrorists  absolutely   are  Muslims.”  I  guess  this  thought  is  false  accusation  and  prejudice.  I  think  people  should  not  judge  only  their  religions,  because  in  addition we  can  evaluate  people  according  to  their  culture,  manners,  education  or  about  many  things.  A ...

Devamını Oku

The Effects of the Social Media over the Elections

Introduction Technology is developing by the time so hugely through the history and it is providing many contributions to the human life.  One of the important technological innovations is internet and also the most effective one is internet about the people’s daily life. In addition internet changes our routines, traditions, wishes or many things. Namely if we look at the technology from the outside, it effects human life in terms of positive or negative. Nowadays, people can reach much information only how click a button on their computer thanks to the internet. In addition people can go to the all corners of the world by the mediation of vertiginous internet and they can see all of the places on over the world. Developments which force our imagination are gained with the rapid development of electronic technology and using in daily life. As a result of the technological products is much cheaper, society passed from a structure which is given only to people who get the chance to use it, to an order which everyone can use. Moreover communication facilities are increased extraordinarily. Thus, the millions of people have many possibilities which they can bring their individual capabilities in the foreground began to produce in every sphere. Much information are begun to share by the wide communication networks. Internet is a great synergy system which will be effective over the...

Devamını Oku