Familya : Pinaceae
Latince : Picea abies (P. excelsa)
Türkçe : BATI LADİNİ (Avrupa Ladini, Adi Ladin)

Sponsor Bağlantılar

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Doğal Yayılış ve Rakım
Orta ve Kuzey Avrupa ile Rusya’da saf ve karışık mesçereler kurarak 2100 m. rakıma kadar çıkar.

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Toprak ve Besin İsteği
Toprak ve mineral madde istemi az olan kanaatkar bir türdür. Derin, gevşek, rutubetli, verimli ve hafif asit topraklarda optimal gelişim gösterir. Islak, batağımsı, kireçli ve ağır killi topraklardan hoşlanmaz.
Batı Ladini (Avrupa Ladini) Donlara Duyarlılık
Ekstrem donlardan zarar görür. -7 ° C de ilk don zararı görülse de yaşlandıkça kolay atlatır. -38 ° C de dokularda donma başlangıcı görülür.

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Sıcaklık ve Nem İsteği
Nem isteği yüksek, ısı isteği azdır. Su, yayılışında sınırlayıcı faktördür. Kurak yerlerde periyodik olarak sulanmalıdır. Kışları soğuk geçen kara içi iklimlerin ağacıdır.

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Tohum Özellikleri
Tohum kanatlı halde 1-1.5 cm., kanatsız halde 2-3 mm. uzun, ince, kahve renkli veya siyahımsıdır.

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Tepe Şekli
Geniş, piramidal bir tepe yapar. Tepe çapı 6-8 m.dir.

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Makaslama ve Budama
Budamaya yatkındır. Budama alt dalların alınması şeklinde ve büyüme dönemi dışında yapılmalıdır.

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Büyüme ve Boylanma
Gençlikte yavaş, sonraları hızlı büyür. Maksimum 40 m. boy yapar.

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Kök Yapısı
Sığ, tabak ve yayvan köklüdür.

Batı Ladini

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Işık İsteği
Yarıgölge ağacıdır.

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Meyve ve Çiçek
Kozalaklar 10-16 cm. uzun, silindir biçiminde, önceleri kırmızı, olgunlukta açık kahve renginde ve sarkıktır. Çiçekleri monoik ve kokulu, dişi çiçekler büyükçe silindir biçiminde ve terminal durumlu olup dalların ucunda ve koyu kırmızı renklidir. Erkek çiçekler önceleri kırmızı renkte tozlaşmada sarı renktedir.

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Yaprak ve Sürgün
İğne yaprakları sert, sivri uçlu, batıcı, 3-4 mm. uzun, açık veya koyu yeşil renkte her iki yüzü de stoma çizgili ve dört köşelidir. Genç sürgünler kahve rengimsi-kırmızı renkte olup alt taraftaki sürgünler tarağımsıdır. Su sürgünü yapma özelliği vardır.

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Üretim Şekli
Tohum, çelik ve yanaştırma aşı ile üretilir. Tohumların ilkbaharda 24 saat ılık suda bekletilip ekilmesi daha yararlı olur. Tohumların çimlenme engeli yoktur. Kültivarları aşı ile üretilir. Bodur formlarında, ilkbahar başında alınan son yıl sürgünü çeliklerinde köklenme başarılıdır.

Batı Ladini (Avrupa Ladini) Diğer Özellikler
Çit ve yeşil perde tesisinde kullanılır. Park ve bahçelerde soliter veya grup halinde kullanıma uygundur. Rüzgar ve kar kırma zararları Doğu Ladini’nden daha azdır. Kirli havaya ve zehirli gazlara karşı çok duyarlıdır. P.a. “Nidiformis” türün, 1-2 m. boy yapan, yavaş büyüyen, geniş dağılım gösteren ve yapraklan koyu yeşil renkte olan önemli bir kültivandır.