Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK her söyleşisinde tarıma verdiği önemi vurgulamakta, tabiata değer verdiğini her fırsatta dile getirmektedir.

Milli ekonominin temelini de tarım olarak kabul etmiştir.
1925 yılının ilkbaharında ülkenin tanınmış tarımcılarını köşke çağırtarak, Ankara civarında modern bir çiftlik kurmak istediğini söyler ve bu amaca uygun arazi bulmaları emrini verir.

Sponsor Bağlantılar

ATATÜRK ağaç bile yetişmeyen bir yerde insanın nasıl yaşayabileceğini kendi kendilerine soran ve Ankara’nın devlet merkezi (Başkent) oluşunu affedilmez bir hata sayan insanlara yepyeni bir mucize daha göstermek istiyordu. O, bu şekilde aynı zamanda hem Türkiye tarımına modern bir çiftliğin örnek yöntemlerini hediye etmek, hemde bazı durumlarda ilmin dahi gerçekleşmesini mümkün görmediği girişimlerinde gerçekleştirilebileceğini kanıtlamak gibi çok önemli bir teşebbüste bulunuyordu.

Tarımsal bir devlet teşekkülünün kurulması gerekli ve yararlı görülmüştür. 13.01.1938 tarihinde yürürlüğe giren 3308 sayılı kanunla “Devlet Zıraat İşletmeleri” adı altında faaliyete başlamıştır. Kanunun belirlediği esaslar çerçevesinde Orman Çiftliği’de Devlet Zıraat İşletmeleri Kurumuna devredilmiştir.

Şimdilerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olan ATATÜRK Orman Çiftliği mahkeme kararı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrediliyor.

ATATÜRK’ün her değeri millet için faydalı her girişimi bir bir yokedilmeye çalışılıyor.

Devlet dairelerinden ATATÜRK’ün resmi kaldırıldığı zaman ses çıkarmadık. Şimdi de ses çıkartmayacağız.

ATATÜRK milletine devletine bayrağına sahip çıkarken biz artık onun ismine bıraktığı değerlere sahip çıkamıyoruz.

Korkuyoruz ya bizi dinlerlerse, ya bizim çoluğumuza çocuğumuza zorluk çıkartırlarsa diye.

Ankara’da tabela düzenlemelerini yapamayan bir belediye başkanına yetki verip koskoca bir değeri emanet ediyorsunuz. O da teamüllere göre herhalde TOKİ’ye devreder. Alın burayı yeni bir Ankara oluşturun diye.

Hayaldi gerçek oldu. Sn. Başbakan çılgın projelerine devam ediyor.

ATATÜRK’ün ismi cismi silinmez silinemez derken ATATÜRK dünya halklarının takdir ettiği lider, hafızalardan silinmek isteniyor.
Sn. Erdoğan açılım yaptı şimdi de çok başarılı olduğunu savunuyor.

Bırakın Atatürk Orman Çiftliği’ni.Bırakın artık dünyanın kabul ve takdir ettiği sizin kabul ve takdir etmediğiniz ATATÜRK’ün değerlerini.