Ey Aksa! Sen ki Allah Resulü’nün namazda yöneldiği kıble

Sen ki sahabe efendilerimiz saflarda yüzünü döndüğü mescid

Sen ki müminlerin onuru şerefi haysiyeti senki ashab-ı kiramın bize emaneti Şimdi diyorlar ki Aksa elden gitti

Sponsor Bağlantılar

Zalimin zulmün kentine başkent oldu. Nasıl cüret ederler bizden onurumuzu şerefimizi emanetimizi almaya

Mümin kardeşlerimizin temiz alınlarının değdiği mescidi kafirlerin ayakları altına almaya

Onlara söyleyin biz daha ölmedik! Aksanın bir taşına mazlumun göz yaşı düşecek olsa öldüğümüz yerden dirilir geliriz deyin!

Siz bir avuç insan yahut birkaç ülke bizim karşımızda nasıl duracaksınız derlermiş

Zalim zulmüne sessiz kalınınca cihanda ona karşı duracak yiğit kalmadı zannedermiş

Onlara söyleyin biz daha ölmedik! İçimizde hala atan bir kalp, sızlayan bir vicdan varken Vakit Aksamıza sahip çıkma vaktidir!

Asım Nesil