Hayat; esrarıyla baş döndürür her zaman,
Hayat; her şeyiyle koskocaman bir yalan,
Biz mahkûmuz hayata ve getirdiklerine,
Onun her yalanına inanmak bize kalan.