Hijyen kelimesinin kökenine bakıldığında tıp tanrısı Asklepios’un kızı Hygieia karşınıza çıkmaktadır. Tıp tanrısının gerçekleştirdiği iyileşme görevinin yanı sıra koruma görevini de kızı Hygieia almıştır. Yunan ve Roma mitolojisinden gelen bu isim günümüzde hijyen olarak kullanılmaktadır.

Sponsor Bağlantılar

Tıp açısından bakıldığında hijyen kelimesi, sağlık bilimi, sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimlik gibi konuları kapsamaktadır. Kelime olarak bakıldığında hijyen kelimesini sağlığınızı bozacak olan şeyleri engellemek amacıyla yapılan uygulamalar ya da alınan temizlik önlemleri olarak da nitelendirebiliriz.

Gün boyunca insan, sağlığını bozan pek çok unsur ile karşı karşıya kalmaktadır. Yaşanılan mekanın temiz olması, giyilen kıyafetin ve vücudun temizliği bu konuda ilk olarak yapılması gereken işlerden bir tanesidir. Hijyen konusu altında pek çok alt başlıkta yer almaktadır. En çok kullanılan ve karıştırılan terimleri ise sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antiseptik kelimeleri oluşturmaktadır.

Sterilizasyon: Sterilizasyon yöntemleri ve işlemi farklılık oluşturabilmekle birlikte işin temeli aynıdır. Sterilizasyon bulunan ortamın bütün bakteri, virüs, spor kısacası tüm canlı mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Sterilizasyon işlemi genellikle fiziksel ve kimyasal yöntemlerle yapılabilir. Fiziksel yöntemler temel olarak ısı ve nem oluşturmakla birlikte kimyasal sterilizasyon yöntemi kimyasal maddeler ve gazlar ile gerçekleştirilmektedir.

Dezenfeksiyon: Dezenfeksiyon patojen olan mikroorganizmaların fiziksel veya kimyasal yöntemler ile öldürülmesi ya da üremelerinin durdurulması olarak tanımlanabilmektedir. Statik olarak yapılan dezenfeksiyon işleminde ortamda bulunan bakteriler ölmez, sadece üremeleri durdurulmaktadır.

Antiseptik: Antiseptik mikroorganizmaların öldürülmesi ya da onların üremelerinin durdurulması amacı ile kullanılan maddelerdir.

Hijyen konusu oldukça geniş bir kavramdır. Bu kavramın içerisine giren bir başka konu ise gıda hijyenidir. Oral yolla (ağız yoluyla) alınan gıdalar vücuda pek çok patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmayı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle vücuda alınacak olan meyve ya da sebzelerin oldukça iyi yıkanması gerekmektedir. Bir diğer konu ise alınan et ürünü gıdalardır. Bu gıdaların oldukça iyi pişirilmesi gerekmektedir. İyi pişmeyen gıdalar pek çok patojen bakteri ihtiva etmektedir. Bu nedenle de hijyenik gıdalar olarak görülmemektedir.

Hastalığı tetikleyen diğer bir unsur ise kullanılan sulardır. Su her ne kadar yaşam için temel ve gerekli olsa da içilen sulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Su hijyeni, gıda hijyeni kadar önemli olmakla birlikte özellikle çocuklar tarafından kirli suların içilmemesine dikkat edilmelidir.