Küçük Kızılderililer ve Emrullah TÖRENIndians, American Indians, Red Indians diye de biliniyorlar. Biz onlara “Kızılderililer”, bazen de “Apaçiler” (normalde sadece bir kabilenin ismi) diyoruz. Kimdir bu Kızılderililer? Kökleri neresidir? Niçin bize benzerler?

Sponsor Bağlantılar

Küçükken izlediğim Kızılderili filmleri ve çizgi filmleri beni bugünlere kadar hep merak içinde bırakmıştır. Kızılderililer, fiziksel olarak ve yaşam tarzı yönünden neden bize bu kadar benziyor diye…

Amerika’ya Kültürel Öğrenci Değişimi ile giderken en büyük hayalim; Kızılderilileri görmek ve bize benzeyen yanlarını öğrenmekti. Diğer arkadaşlarımın aksine boş zamanlarımda California ve New York gibi dünyaca ünlü eyaletleri gezmek yerine bulunduğum eyaletteki Kızılderili yerleşim yerlerine gitmek ve onları görmek benim için her zaman daha ilgi çekici olmuştu. Ama onlarla iletişim kurmak pekte kolay olmadı. Çünkü; İspanyol denizciler ve Amerika’ya gelen Avrupalıların onlara yaptığı katliamlardan sonra artık yabancılardan korkar olmuşlardı.

Amerikalıların, en güzel yerlere yerleşmiş ve keyiflerini sürerlerken; o toprakların asıl sahipleri olan Kızılderilileri hayattan ve şehirden uzak yerlerde yaşadıklarını gördüğümde; yabancılara satılan toprakların, ilerde bizi de aynı duruma düşürür mü acaba diye aklıma gelmedi değil…

KIZILDERİLİLERİN TARİHİ

Kızılderililerin binlerce yıl önce Sibirya civarı, Baykal Gölü ve Yenisey-Tuva Bölgelerindeki Ata yurtlarından avların yetersizliğinden dolayı Rusya ile Amerika kıtası arasında bağlantı olan Being Boğazı aracılığı ile Alaska üzerinden Amerika kıtasına geçtiği bazı tarihçiler tarafından saptanmıştır. Bu da kesin olmamakla birlikte Kızılderililerin Türk soyundan gelme ihtimalini bana hep düşündürmüştür.

DİL AÇISINDAN BENZERLİKLER

600’ e yakın lehçesi olan ve ortak dili Atabaşkan Dili olan Kızılderililerin dili, Altay Dil Ailesine yakın olmasıyla dikkat çekiyor.

Fransız dilbilimci Dumesnil’in, Kızılderili dilinde 320 Türkçe kelime tespit etmiş olması,

İnkalar’ın “Akkapana”sının bizde “Ak kapı” olması,

Meksika’da mahalle ismi olan “Çapultepek”in anlamının “Çapulcu Tepesi” ve “Tepe Huan”ın anlamının “Tepenin Hanı”olması,

Ve İsveçli dilbilimci Prof. Swadesh’in çift kelimelerin benzemesi tesadüfünün sadece birkaç milyonda bir olduğunu söylemesi; sizi de aramızda bir bağ var mı acaba diye düşündür müyor mu?

Tüm bunlara bir de Kızılderili dili ile Türkçe içerisindeki şu benzer kelimeler eklenince ben bir kez daha acaba diyorum.

Yatkı—Ev                 Dodohişça—Dudak      Tamazkal—Hamam    
Missigi—Mısır           Tepek—Tepe               Hu—Selam        
Türe—Töre               Yanunda—Yanında       Aş-Köz—Yemek        
Yu—Su, Yıkamak     Ildiş—Dişleme             Kün—Gün    Tekun—Tekin        
T-sün—Uzun            Tete—Tepe                  Kuşa—Kuş    
Toos—Toz               Yaşıl—Yeşil                Yengi—Yeni
Bire—Bir                  Ig—İki                         Yokut—Yakut    

İNANÇ AÇISINDAN BENZERLİKLER

Geleneksel Dans KıyafetiMehmet Akif’in dizelerinde;”Gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı” cümlesiyle çok iyi tasvir ettiği devletler, Kızılderilileri her ne kadar kıyımdan geçirmiş olsa da onlar kendi geleneklerini yaşatmaya devam ediyorlar.

En eski Türk inançlarından Şamanizm ile Kızılderili ayinlerinin benzerlikleri,

Orhun Yazıtlarında geçen; ölüm törenlerinde “yaşçı” olarak bilinen ağıt yakan ölü ağlayıcılarının iki millette de olması,

Kızılderililerde de kabile Şamanlarının bulunması,

Kızılderili Kabileleri ile Sibirya’daki Saka, Altay ve Tuva Türklerinin adetlerinin ve mevsimlik dini merasimlerinin benzemesi,

Bulunduğum Kızılderili festivallerinde; Kızılderililerin sergilediği danslardaki figürlerin Şaman ayinlerindeki figürlere benzemesi bana “Kızılderililer Türk soyundan mı acaba?” sorusunu bir kez daha sordurdu.

KÜLTÜREL AÇIDAN BENZERLİKLER

Bozkurt ve Av Esnasındaki KızılderiliTürk tarihinde önemli yer tutan çadır yaşamının, Kızılderililerde de çok önemli olması, kullandıkları ev eşyalarının bizimkilere benzerlikleri ve önü kesik elbiseler giymeleri, Kızılderililerin de Türkler gibi avcı bir millet olması, saçlarını Göktürklerde ve Hunlarda olduğu gibi gücü simgelediği için uzatmaları,

Ata sporumuz güreş benzeri oyunların Kızılderili kültüründe de bulunması, dokunan kilimlerin Anadolu motifleriyle çok benzer olması, bizim Orta Asya müzik aletlerimizden olan Kopuz benzeri aletlerin İknalarda da olması,

Göktürk ve Hunlardaki Gibi Gücün Simgesi Uzun Saçlı Kızılderili

 

Kızılderililerinde atı Türkler gibi çok kullanmaları, gördüğüm birçok Kızılderili’nin elbisesindeki Bozkurt, en büyük simgelerinin; kurt, at, kartal ve ay olması kültürlerimiz arasındaki bu büyük benzerlikleri bana daha iyi gösterdi ve aynı soruyu kendime bir daha sordurdu;”Kızılderililer Türk soyundan mı acaba?”

GÜNÜMÜZDEKİ GELİŞMELER

Bozkurt Resimli TişörtStanford Üniversitesi’nden Richard M. Myers Başkanlığındaki ekip,51 ulustan 938 kişinin DNA’larını incelemiş ve Kızılderililerle Sibirya’daki Türklerin DNA’larının aynı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu benzerliğin diğerlerinin aksine bilimsel olması da beni bir kez daha acaba diye düşündürmüştür.

Kızılderililerin kökeni konusunda 40 yıldır araştırma yapan Ether STHEWERT, Kızılderililerin Türk soyundan geldiğine dair ortaya birçok belge koymuştur.

Günümüzde 554 Kızılderili kabilesi bulunmaktadır. Bunların hepsi veya bir kısmı Türk demek tabiî ki doğru olmaz. Ama bu kadar benzerliğe bakınca insan hiç alakamızda yok diyemez herhalde? Özellikle bilim adamı olan Kızılderililer arasında Türk olmaktan çok mutluyum diyenleri de var. Birçoğu benim tanıştığım olanlar olmak üzere Türk diye bir milletin varlığından habersiz olanlarda var. Ama buraya yazdıklarımı onlara anlattığımda birçoğu durup biraz düşündü. Belki de onlarda içlerinden acaba demişlerdir.

İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği Amerika Başkanı Ali ÇINAR’IN girişimleriyle 2008 yılında Amerika’da düzenlenen panele katılan; George Washington Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Türker ÖZDOĞAN, Amerika İç İşleri Bakanlığı Kızılderililer Doğu Yakası Daire Başkanı Frank KEEL, Michigan Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Timur KOCAOĞLU, Birleşmiş Güney ve Doğu Kabileleri Başkanı Brian PATERSON, Arizona Devlet Üniversitesi Amerika Kızılderilileri Araştırma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Carol LUJAN ve birçok araştırmacı bilim adamının katıldığı panel sonunda da birçok kişinin fikri değişmiştir. Ve herkes kendine aynı soruyu sormaya başlamıştı. Kızılderililer ile Türkler arasında neden bu kadar benzerlik var. Yoksa aynı soydan mıyız? Tabiî ki kesinlikle tamamı Türk’tür diyemem ama bu kadar benzerlik ve son zamanlardaki bilimsel gelişmeleri takip ettikçe Kızılderililerin birçok kabilesinin Türk soylu olma ihtimalinin büyük olduğuna inanıyorum.

ATATÜRK’ÜN YAPTIRDIĞI ARAŞTIRMA

Türk tarihinin ve coğrafyasının Orta Asya ile sınırlı olmadığını ve daha eskilere dayandığına inanan Türk tarihinin en büyük milliyetçilerinden olan Ulu Önder ATATÜRK, bunu ortay çıkarmak için bir araştırma yaptırmıştı. İlkel Diller Uzmanı Tarihçi Diplomat Tahsin MAYATEPEK’i Meksika Büyükelçiliğine görevli olarak atadı. MAYATEPEK, Arkeolog William NIVEN’in Meksika’da yaptığı kazılarda bulduğu 15.000 yıl öncesine ait tabletlerin deşifresinin ardından Atatürk’ü haberdar etti. Atatürk, sağlığı bozuk olmasına rağmen Türkiye’ye getirttiği kitapların çevirisini yaptırıp okumaya başladı. Halen  bu kitapların bir kısmı Anıtkabir’de sergilenmektedir. Bu araştırmalar sonucunda; Türklerin Orta Asya’dan önce batık kıta olan “Mu Kıtası”nda yaşadıkları var sayımları ortaya atılmıştır. Bu varsayım da beni; Mu Kıtası batmadan önce Türklerin bazıları Orta Asya’ya geldi, bazıları da Amerika Kıtası’na geçti ve bunlarda Kızılderililer mi diye düşündürüyor. Tabiî ki bunların birçoğu varsayım. Ama kültürel açıdan olan büyük benzerlikler ve bilimsel yönden kanıtlanan dil ve DNA gibi benzerlikler de göz ardı edilemez.

Kızılderilileri öz yurdunda garip, öz yurdunda parya yapan Avrupalılara bir Kızılderili Atasözü ile seslenmek istiyorum;

“Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak”.

14.06.2009
Emrullah TÖREN