KPSS SORU DAĞILIMI
KPSS SORULARININ KAPSAMLARI

 

 

Sponsor Bağlantılar

GENEL YETENEK SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

TÜRKÇE

% 50

MATEMATİK

% 50

Sözcük Bilgisi

% 5

Sayılarla İşlem Yapma

% 10

Dil Bilgisi

% 10

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma

% 10

Anlatım Özellikleri

% 5

Problem Çözme

% 20

Okuduğunu Anlama

% 30

Temel Geometri Bilgileri

% 5

 

 

Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama

% 5

 

 

GENEL KÜLTÜR SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

% 40

Temel Yurttaşlık Bilgisi

% 15

III. Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

% 5

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku

% 5

Ulusal Kurtuluş Savaşı

% 10

Anayasa

% 5

Atatürk İlke ve İnkılapları

% 15

İdare

% 5

Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika

% 10

Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

% 5

Türkiye Coğrafyası

% 30

Türk Kültür ve Medeniyetleri

% 10

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri

% 5

Selçuklular ve Önceki Dönem

% 5

Türkiye’nin Beşeri Özellikleri

% 5

Osmanlılar Dönemi

% 5

Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri

% 20

 

 

 

 

YABANCI DİL SORULARININ DAĞILIMI

İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Sözcük Bilgisi

% 10

Okuduğunu Anlama

% 50

Dil Bilgisi

% 20

Çeviri

% 20

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Eğitim Psikolojisi

% 50

Program Geliştirme ve Öğretim

% 35

Gelişim Psikolojisi

% 10

Program Geliştirme

% 10

Öğrenme Psikolojisi

% 25

Öğretim Metodları

% 25

Ölçme ve Değerlendirme

% 15

Rehberlik

% 15

 

 

HUKUK SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Anayasa Hukuku

% 10

Borçlar Hukuku

% 15

İdare Hukuku ve İdari Yargı

% 15

Ticaret Hukuku

% 15

Ceza Hukuku

% 15

İcra ve İflas Hukuku

% 15

Medeni Hukuk

% 15

 

 

 

 

İKTİSAT SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

İktisadi Doktrinler Tarihi

% 5

Uluslararası İktisat

% 5

Mikro İktisat

% 30

Kalkınma-Büyüme

% 5

Makro İktisat

% 30

Türkiye Ekonomisi

% 5

Para-Banka-Kredi

% 20

 

 

 

 

İŞLETME SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Temel Kavramlar

% 10

Pazarlama Yönetimi

% 20

İşletme Yönetimi

% 25

Finansal Yönetim

% 20

Üretim Yönetimi

% 25

 

 

 

 

MALİYE SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Maliye Teorisi

% 10

Bütçe

% 15

Kamu Gelirleri

% 15

Vergi Hukuku

% 15

Kamu Giderleri

% 15

Maliye Politikası

% 15

Kamu Borçları

% 15

 

 

 

 

MUHASEBE SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Genel Muhasebe

% 70

Ticari Aritmetik

% 10

Mali Tablolar Analizi

% 15

İhtisas Muhasebesi

% 5

 

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

% 45

Çalışma Ekonomisi

% 45

İş Hukuku

% 20

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

% 5

Sosyal Güvenlik Hukuku

% 25

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

% 5

 

 

EKONOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Ekonomik Tahmin ve Tahmin Ediciler

% 15

İçsel Bağıntı Sorunu

% 15

Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri

% 15

Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları

% 10

Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü

% 15

Tanımlama Sorunu ve Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler

% 10

 

 

Eşanlı Denklem Sistemleri

% 15

 

 

Zaman Serisi Modellemesi

% 10

 

 

İSTATİSTİK SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Olasılık – Matematiksel İstatistik

% 15

Deney Tasarımı

% 5

Yöneylem Araştırması, Karar ve Oyunlar Kuramı

% 10

Örnekleme, Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme

% 10

Çok Değişkenli Analizler

% 10

Sayısal Çözümleme

% 5

Parametrik Olmayan Testler

% 5

Doğrusal Cebir

% 10

Uygulamalı İstatistik

% 15

Regresyon Analizi

% 10

Zaman Serileri

% 5

 

 

 

 

KAMU YÖNETİMİ SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Siyaset Bilimi

% 15

Kentleşme ve Çevre Sorunları

% 15

Anayasa

% 15

Sosyoloji

% 5

Hukuk

% 10

Türk Siyasal Hayatı, Osmanlı’dan Günümüze Siyasal Olaylar

% 10

Yönetim Bilimleri

% 15

 

 

Yönetim Hukuku

% 15

 

 

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Uluslararası İlişkiler Teorisi

% 35

Siyasi Tarih

% 30

Uluslararası Hukuk

% 35

 

 

 

* Tablo 2007 verilerine göre hazırlanmıştır. Ancak bu oranlar seneler itibariyle çok az değişiklik göstermektedir.