Likidite Nedir?

Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlıklara likidite denir.
Likidite Primi Nedir?

Sponsor Bağlantılar

Ekonomik birimlerin, gelecekle ilgili duydukları kaygılar ve belirsizlikler nedeniyle uzun vadeli menkul kıymetleri satın almak için talep ettikleri ek ödemelerdir. Bu ek ödemelere likidite primi denir.

Likidite primi teorisine göre uzun vadeli bir tahvilin faiz oranı, bu tahvilin vade süresi içerisinde gerçekleşmesi beklenen kısa vadeli faiz oranlarının ortalamasına ve artı likidite primine eşit olacaktır.

Likidite primine göre ekonomik birimler kısa vadeli menkul kıymetleri, uzun vadeli menkul kıymetlere göre daha fazla tercih edeceklerdir. Çünkü ekonomik birimlerin likid olması onlara finansal esneklik sağlayacaktır.

Likidite Primi Nedir (TDK – Türk Dil Kurumu)

1. Aynı miktar ve özelliklere sahip iki taşınır değer arasındaki likidite farklılıklarından kaynaklanan fiyat farkı.

2. Uzun vadeli fon sağlamak için likiditesi düşük taşınır değer satan borçlunun ödediği ek faiz.

Likidite Primi (İngilizce)

liquidity premium