Araceae familyasındandır. Renkli ve dekoratif yapraklan için yetiştirilir. Doğal olarak tropik Amerika’da yetişmekte olup 16 türü vardır.

Yaprakları kalp şeklinde ve özellikle hibritlerde büyüktür. Önemli türü Caladium bicolor olup, saksı çiçeği yetiştiriciliğinde, bununla C. pictu-rates arasındaki hibritler önemlidir ki bunlara C x hortulanum adı verilir.
Caladium 1ar diğer yumrulu bitkiler gibi, bir dinlenme devresi geçirirler. Bitkilere ekimden itibaren az su verilmeye başlanır ve daha sonra kış sonuna kadar hiç su verilmez. Bu zamanda bitkiler 18-20°C’de gölge bir yerde saksıdaki toprak veya kum içinde muhafaza edilirler.

Sponsor Bağlantılar

İlkbaharda bitkilere tekrar su verilmeye başlanır ve sıcaklık 20-25°C’ye çıkarılarak yarı gölge alanlarda muhafaza edilir. Bitki ilkbaharda ne kadar erken sürdürülürse sonbaharda o kadar iri yumru elde edilir. İri yumru hatta yanında küçük yumru oluşumu çok önemlidir. Zira Caladium’lar küçük yumrularla veya ana yumruların bölünmesiyle üretilirler.

Üretim; Şubat-Mart aylarında yumruların bölünmesi veya yavru yumrular ile olur. Bölünen yumruların yara yerleri odun kömürü tozuna batırılarak muhtemel çürümeler önlenir. Daha sonra iri taneli bahçe toprağı, torf, yaprak çürüğü, yanmış ahır gübresi ve kumdan ibaret harç içine 1 cm kadar derine dikilirler. Saksılar ışıklı yüksek, nisbi nemli bir yere alınırlar. Yumrular sürgünleyip biraz geliştikten sonra bitkiler Mayıs-Haziran aylarında biraz daha büyük bir saksıya şaşırtılırlar. Kültür müddetleri takriben 6 aydır. Ekim ayından itibaren bitkilere verilen su miktarı tekrar azaltılır ve bitki gene dinlenmeye alınır. Özellikle sıcak yaz aylarında yapraklarına su püskürtülmelidir. Ancak püskürtülecek su kireçsiz, tercihan yağmur suyu olmalıdır.