Siyasal İslam devlet aygıtının İslam dininin emirlerine göre dizaynını hedef alan bir ideoloji olsa da gördük ki ve biliyoruz ki artık, bu ideoloji dinsel kavramları gayet seküler bir model için istismar ediyor.
Nasıl peki? Mesela iman… Bir Müslüman için Allah inancı sorgulanabilir mi? Hayır. Siyasal İslam’da da siyasal öndere iman edilir. O sorgulanamaz, eleştirilemez ve hatadan münezzehtir. Dolayısıyla dindeki iman olgusu siyasal islamda karşımıza tam itaat ve bağlılık olarak çıkıyor. İkinci konu cennet. Bir Müslüman için cennet tıpkı dünya gibi kesinliği olan bir olgudur. Cennete nasıl gidileceği bellidir ama zamanı belirsizdir. Biz Müslümanlar biliriz ki cennet vardır ve salih amel işlersek oraya gideceğiz. Siyasal İslam’da da cennet dünyevi zenginleşmedir. İman ettiğimiz siyasal önderimiz bizi cennete kavuşturacaktır ama ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Bir iktidar dönemi geçer cennete kavuşamayız. Bir iktidar dönemi daha geçer yine cennet ortalarda gözükmez. Ancak bizim gibi iman etmiş kullar siyasal öndere itaat etmeli, Salih amel işlemeli yani oy vermeli ve sabretmelidir. Cennete kavuşulacaktır mutlaka.

Sponsor Bağlantılar

Yukarıdaki iki örnekten de anlaşılacağı gibi siyasal İslam dinsel kavramları istismar eder. Onları seküler bir iktidar aygıtı ve bu iktidarın devamlılığı için kullanır. Dinsel olan dünyevi olanın emrine girer.