“Beğenilen olmayı denedim For Daha Fazla Özgürlük” sloganlı “Demokratik Açılım” kapsamındaki “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesinin” önemli BİR kısmını da Köye Dönüş Ve Rehabilitasyon Projesi teşkil etmektedir. Artan terör olaylarının met Tür projelerin uygulanmasına sekte vurma, milli birliğimizi yankı giderimi niyetiyle meydana geldiği aşikar.
Bölücü terör örgütlerinin Baskı ve zorlaması Tense’lerde daha iyi Yaşam koşulları arayışları ayrıca Güneydoğu Anadolu Projesinden de kaynaklanan cok sayıda köy ve mezranın boşaldığı hepimizin malumudur.

Sponsor Bağlantılar

Ülke içinde yerlerinden Olmuş kişileri tarif edecek olursak; zorunda oldukları Click evlerinden, yaşamakta oldukları yerlerden, özellikle silahlı çatışmaların etkilerinden, insan hakları ihlallerinden Tense’lerde doğal afetlerden korunmak Click, Uluslararası devletin sınırlarını geçmeksizin Kaçan ya da met yerleri terk eden kişi Gruplar olarak adlandırabiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; sınırları içerisinde, yasadiklari köyleri terk etmek durumunda kalmış vatandaşlarına yönelik faaliyetlerinde, yer değiştirmiş olan Nufus bağlamında oluşan sorunlara Etkin ve kalıcı Çözümler sağlanması Uluslararası Hukuk çerçevesinde devletin görevleri arasındadır.

Türkiye içinde yer değiştirmiş olan nüfusa yönelik olarak geliştirilen Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi; Yasadiklari yöreleri terk etmek zorunda Kalan ailelerden gönüllü olarak Geri dönmek isteyenlerin kendi köylerine Tense’lerde bunların civarında Tense’lerde arazisi müsait Baska yerlerde iskan edilmeleri ve gerekli Sosyal ve ekonomik alt yapının Tesisi ile met yerleşmelerde sürdürülebilir Yaşam koşullarının sağlanması amacıyla hazırlanmış olup, Proje kapsamında yer alan 14 il ; Bingöl, Hakkari, Tunceli, Bitlis, Van, Muş, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak’tır.

27 Bölümleri 2004 Tarihinde yürürlüğe giren 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulamaya konulmasıyla da köylerini terk etmek zorunda kalmış vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesine yönelik gerçekten önemli BİR ADIM atıldı. Beğenelim beğenmeyelim …

İzah ettiğim açıklamalar ışığında, Türkiye’deki cok boyutlu yerinden Olmuş kişilerin sorununa sürdürülebilir BİR Çözüm sağlanabilmesine ve met çerçevede Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesinin Etkin biçimde uygulanabilmesine yönelik olarak, BM Rehber İlkelerini de dikkate alan Entegre BİR stratejinin ana hatlarıyla ortaya konulmasını hedefleyen ve aşağıda belirtilen amaçları içeren tedbirlerin belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

* Ülkemizde yaşanan göçlerin psiko-Sosyal bazı Sorunları da barındırdığı yadsınamaz BİR GERÇEK. Doğu ve Güneydoğu’da gerçekleşen göçün travmatik BİR süreç sonucu oluştuğu Göz Ardi edilmemelidir. Ayşe psiko-Sosyal sorunlar, işkence, ölüm tehdidi, silahlı çatışmalar, ya cinsel da fiziki şiddet, Yakın çevrede verilen kayıplar başlıkları Altında şekillenmektedir. Ayşe sorunların ardından oluşan, umutsuzluk, güvensizlik, ileriye dönük belirsizlikler, Spor Şube Müdürlüğü Sürekli BİR şüphe halinin oluşturduğu paranoya hazırsındır sıkıntıların da Etkin BİR rehabilitasyonla giderilmesi sağlanmalıdır. Ayşe aşamada “devlet-sivil Toplum kuruluşları-Halk üçgeni Etkin BİR şekilde kullanılmalıdır.

* Eski yerleşim birimlerine gönüllü olarak Geri dönmek isteyenlerin Guvenlik içerisinde, herhangi BİR olumsuzluğa maruz kalmaksızın dönüşlerinin sağlanmalıdır.

* Geri dönüşler bağlamında gerekli Sosyal, ekonomik, kültürel ve Eğitim alt yapısının Tesisi met çerçevede yürütülecek Kalkınma projelerine katkıda bulunacak ve bunları koordine edecek politikaların belirlenlenmelidir.

* Aradan geçen süre içerisinde kesintiye uğramış olan kırsal yaşamın yeniden kurulması ve Canlı tutulması da Dahil Olmak üzere, Geri dönüş yapılan yerlerde sürdürülebilir Yaşam koşullarının sağlanmalıdır.

* Merkezi nitelikteki köylerin gelişmesine Destek olunmalıdır.

* 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun etkin şekilde uygulanmasının sağlanmalıdır.

* Geri dönüşlerde isteğe bağlılık ve gönüllülük Esas alınmalıdır.

* Geri dönmek isteyenler, dönmek istedikleri yerin en Büyük mülki İdare amirine hakkinda bilgi vererek, ayrılmak zorunda kaldıkları yerlere dönebilmeleri Click gerekenin belirli BİR koordinasyon içinde yapılmalıdır.

* Geri dönüşler çerçevesinde, hizmetlerin toplulaştırılması amacıyla “Merkezi köy” ve “Cazibe merkezleri” hazırsındır uygulamalara yer verilmelidir.

* Geri dönüşler kapsamında geçici köy korucularıyla ilgili şikayetlerin ciddiyetle takip edilmelidir.

* Geri dönüşü arzu etmeyenlerin, Yeni Yaşam koşullarının planlar yapılmalıdır hedefleyen kolaylaştırılmasını.

* Sivil Toplum örgütleriyle gerekli istişarelerin yapılarak, Güven artırıcı ve kamuoyunu aydınlatıcı tedbirlerin artırılmalıdır.

* İdari, hukuki ve ekonomik çerçeve ve uygulamayı kapsayan süreç bölge halkının anlayacağı biçimde açıklanmalıdır.

Ayşe tedbirlerin uygulamaya yansıtılmasını sağlayacak çift sayfalar idari, ekonomik, ve Sosyal hukuki tedbirlerin süratle Hayata geçirilmesine yönelik adımlara öncelik verilmesi Büyük önem teşkil etmektedir.Alınacak tedbirlerden Gale gerekli Yatırımlar ışığında, yıllarca acılar çekmiş, Göz yaşı dökmüş mağdur vatandaşlarımıza devletin Sıcak yüzünü göstermek ülke istikrarını istemeyen unsurlara vurulacak en Büyük darbe olacaktır.