Can Dündar’ın ‘’Şeriat ve Gelişimi’’ yazısında verdiği anketi aynen naklediyorum, aslında ben şok olmadım sanırım okuyanlarda olmayacaktır…

Türkiye’de kaç okul var? -67 bin… Kaç hastane var? -1220…
Kaç sağlık ocağı var: -6 bin 300… Peki kaç cami var? 85 bin…
Her 60 bin kişiye 1 hastane düşerken, 350 kişiye 1 cami düşüyor.
Peki, kaç kilise var? -270… Kaç cem evi var? -100.
Türkiye’de kaç doktor var? -77 bin.. Peki, kaç din görevlisi var? – 90 bin…
Türkiye’de her 900 kişiye bir doktor düşerken, her 780 kişiye bir din görevlisi düşüyor.

Sponsor Bağlantılar

Eğitim-Sen’e göre Türkiye’nin 200 bin öğretmen açığı var.
Türkiye’de kaç kütüphane var? – 1435… Almanya’da kaç kütüphane var? -11 bin…
Türkiye’nin kaç kentinde devlet tiyatrosu var? -13… Kaç kentte kuran kursu var? -81…

Bu kursların toplam sayısı kaç? -3852…
Türkiye’de 1 opera derneği var; 11 bale, 10 heykel, 18 resim, 18sinema, 38 tiyatro derneği var.
Peki, kaç tane ‘cami yaptırma derneği’ var? -35 bin…
İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi ne kadar? – 783 trilyon… Ulaştırma Bakanlığı’nın? -678 trilyon… Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın? -677 trilyon…

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın -632 trilyon… Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın? -280 trilyon.. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın? -249 trilyon…
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın? -404 trilyon… Sadece Sünnileri temsil eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ne kadar? -1.3 katrilyon…
8 bakanlığın bütçesi kadar… 22 üniversitenin toplam bütçesine denk…

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin yıldan yıla büyümesine bakalım:
1997’de 66 trilyon. 1998’de 119… 1999’da 180… 2000’de270… 2001’de 302…
2002’de 553… 2003’te 771… 2004’te 1 katrilyon… 2005’te 1 katrilyon…
2006’da 1,3 katrilyon… 2007’de 2,7 katrilyon…

Şimdi ben bu anket sonuçlarını okuduğum zaman bir an nefes aldım ve düşündüm…
Her 60 bin kişiye 1 hastane düşerken, 350 kişiye 1 camii düşüyor, asla fazladır demiyorum bu pay adil mi diyorum?
İnsanlar ibadetlerini evlerinde kendi kendilerine de yapabilir durumda aciliyet ya da zaruret yok ancak hastane öyle mi?

Türkiye’de kaç okul var? 67 bin… Kuran kursu toplam sayısı kaç? ? 3852…
El insaf…
Eğitimde eksik olan ülkelerin çıtalarını yükseltme şansı nedir?
Düzeltmek için yıllardır uğraş verdiğimiz ekonomimizden başlasak bu zincir uzar gider ve bitişi hep aynı noktada olur, eğitim…
Hiç birimiz dinimizi örselemek itelemek yok saymak düşüncesinde değiliz ancak realist olmak gereği var, bu sonuçlar hangimizin içini açar?
Bunları bu dille ifade ettiğimiz de hemen kılıçlar çekiliyor ya din düşmanı ilan ediliyoruz ya ‘’Laik’’ olmakla…

Ben Laik milliyetçi dindar ülkesini seven bir vatandaş olarak adilce elimi vicdanıma koyarak diyorum ki;

Öğretmeni olmayan okulluları, okulu olmayan köyleri, doktoru olmayan hastaneleri olan bir ülke de milyon hafız yetiştirseniz kazanç nedir?

Eğitimine ayırdı bütçe diyanet işleri başkanlığına ayırdığı bütçe ile kıyaslandığında karşımıza bir uçurum çıkıyorsa bizler o uçurumun kıyısında oluruz…

Laik Türkiye’m Cumhuriyet bayramın kutlu olsun…