Familya : Pinaceae
Latince : Pinus strobus
Türkçe : VEYMUT ÇAMI

Sponsor Bağlantılar

Veymut Çamı Doğal Yayılış ve Rakım
Anavatanı A.B.D’dir. Sahilden 1100 m. rakıma kadar çıkar ve saf meşçereler kurar. Yurdumuzda da yetiştirilmektedir.

Veymut Çamı Toprak ve Besin İsteği
Doğal olarak bulunduğu yerlerde hemen hemen her toprakta yetişir. Hafif nemli ve asidik, iyi drenajlı, hafif alkalen, gübreli, kumlu ve alüvyonlu topraklarda iyi gelişim gösterir. Balçık veya fakir drenajlı toprakları sevmez.

Veymut Çamı Donlara Duyarlılık
Donlara dayanıklıdır.

Veymut Çamı Sıcaklık ve Nem İsteği
Sıcak ve nemli iklimleri sever. Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır.

Veymut Çamı Tohum Özellikleri
Tohum kanatlı ve 2 cm. uzundur. Tohum verme yaşı 20-30’dur. Bol tohum yılları 3-5 yılda bir olur. Tohumlar Ağustos-Eylül arası olgunlaşır. 1000 T.A. 19 gr.dır.

Veymut Çamı Tepe Şekli
Gençlikte konik bir tepe yapar. Tepe yaşlandıkça yayvanlasın

Veymut Çamı Makaslama ve Budama
Budama kuruyan alt dalların uzaklaştırılması gayesi ile yapılır.

Veymut Çamı Büyüme ve Boylanma
Hızlı büyür. Vatanında 45-50 m. boy yapar.

Veymut Çamı Kök Yapısı
Yayvan köklüdür. Kökler mutedil olarak derinlere inerler ancak kazık kök olmazlar.

Veymut Çamı Işık İsteği
Işık ağacıdır. Genç bireyler hafif gölge koşullara dayanıklıdır.

Veymut Çamı Meyve ve Çiçek
Kozalaklar 15-20 cm. uzun, açık kahve renkli, sarkık ve gevşek pullu, biraz eğri ve çok sayıdadır. Kozalaklar iki yılda olgunlaşır ve ağaç üzerinde üçü, dördü bir arada salkım gibi bulunur. Monoik çiçeklerin görsel değeri yoktur.

Veymut Çamı Yaprak ve Sürgün
Hep yeşil iğne yapraklar 6-13 cm. uzun, yumuşak, açık yeşil veya mavimsi yeşil renkli, ince ve kenarları dişlidir. Yaprakların arka yüzlerinde iki adet stoma çizgisi ve her yaprak kınında 5 adet ibre bulunur. Sürgünler gövde üzerinde lateral dizilişte olup genç sürgünler gümüşi gri renklidir.

Veymut Çamı Üretim Şekli
Tohum ile üretim esastır. Tohumlar ya doğrudan doğruya ekilir veya + 4° C’de 4 haf­talık soğuk katlamadan sonra ilkbaharda ekilir. Çelikle üretim, köklenme güçlüğü nedeni ile tercih edilmez. Kültivarlan aşı ile üretilir.

Veymut Çamı Diğer Özellikler
250-400 yıl kadar yaşayan bir konilerdir. Park ve bahçelerde soliter kullanım için i-deal olan türün bodur formları bordur bitkisi olarak veya gruplamalarda kullanılır. Ağır kar j baskısı  ve  buzlanmaya  dayanıksızdır.   Şiddetli  rüzgar,  hava  kirliliği,  tuz ve pas mantarlarına karşı hassastır. Odunu hafif, gövdesi gri-yeşil, gençlikte yumuşak, yaşlılıkta pürüzlüdür.

Veymut Çamı