2008 KPSS Lisans Soru ve Cevapları

Sınav Tarihi: 28 Haziran – 29 Haziran 2008

Cumartesi Sabah Oturumu

Ön Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2008kpsscs1onkapak.pdf

Sponsor Bağlantılar

Genel Yetenek Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2008kpsscs1genyet.pdf

Genel Kültür Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2008kpsscs1genkul.pdf

Arka Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2008kpsscs1arkakapak.pdf

Genel Yetenek Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2008kpsscs1genyetanah.pdf

Genel Kültür Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2008kpsscs1genkulanah.pdf

Ön Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2onkapak.pdf

Almanca Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2almanca.pdf

Almanca Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2almancacevapanahtari.pdf

Fransızca Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2fransizca.pdf

Fransızca Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2fransizcacevapanahtari.pdf

İngilizce Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2ingilizce.pdf

İngilizce Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2ingilizcecevapanahtari.pdf

Arka Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2arkakapak.pdf

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Ön Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008COS/2008kpsscosonkapak.pdf

Eğitim Bilimleri Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008COS/2008kpsscosegitbilim.pdf

Arka Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008COS/2008kpsscosarkakapak.pdf

Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008COS/2008kpsscosegitbilimcevapanahtari.pdf

Pazar Sabah Oturumu

Ön Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspsonkapak.pdf

Hukuk Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspshukuk.pdf

İktisat Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspsiktisat.pdf

İşletme Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspsisletme.pdf

Maliye Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspsmaliye.pdf

Muhasebe Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspsmuhasebe.pdf

Arka Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspsarkakapak.pdf

Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspscevapanahtari.pdf

Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Ön Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposonkapak.pdf

Çalışma Ekonomisi Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposcaliseko.pdf

Ekonometri Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposekonometri.pdf

İstatistik Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposistatistik.pdf

Kamu Yönetimi Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposkamyon.pdf

Uluslararası İlişkiler Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposuluslar.pdf

Arka Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposarkakapak.pdf

Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposcevapanahtari.pdf

Not: Dosyalar pdf formatındadır. Dosyaları görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Reader programın kurulu olması gerekmektedir.