Araf, Araf Nedir? Ne Demektir?

Araf ilk anlam olarak karşımıza orta yer, orta menzil olarak çıkmaktadır. Temel olarak bakıldığında bu kelime orta noktayı işaret etmektedir. Araf Arapça kökenli bir kelime olup ‘urf’ kelimesinin çoğulu olarak da bilinmektedir. Urf kelimesi kum tepesi anlamını taşımakla birlikte ‘araf’ kelimesi yüksek bir yer, yüksek bir mekan anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra A’raf suresinin de adı olmakla birlikte tefsir anlamı Cennet ile Cehennem arasında kurulu olan bir sur olarak karşımıza çıkmaktadır. Burası Kuran-ı kerimde tasvir edildiği ve kuranın tefsiri sonucunda verilen bilgilere göre tahayyül edilmektedir. Tefsirlere göre burası günahları ve sevapları eşit olan kimselerin bekletildiği yer olarak da bilinmektedir.

Sponsor Bağlantılar

Sözlük anlamı orta yer olan A’raf kelimesinin Kur-an’ı kerimde geçen anlamı da aslında sözlük anlamına oldukça yakındır. Genellikle Cennet ile Cehennem’in tam ortası olarak kabul edildiği için gene sözlük anlamı olan ‘orta yer’ kelimesini karşıladığı düşünülmektedir.

İnsanların kafasında geçmişten beridir cennet ve cehennem ile ilgili pek çok soru vardır. Bu sorulardan biri ise cennet ile cehennem arasında bir yer olup olmadığıdır. Bu konuda pek çok düşünür ve alim bir çok söz sarf etmiş olsa da bu konu Kur’an-ı Kerim’de A’raf suresi ile açıklanmıştır. Bu nedenle bu konu ile ilgili bilgiler için genellikle Kur’an-ı Kerim’den yola çıkılmıştır ve A’raf suresindeki bilgilerin ışığı ile insanlar burayı tahayyül etmektedir.

Tüm bunların yanı sıra A’raf sadece İslamiyet’te değil pek çok dini inanış içinde olan bir kavramı da oluşturmaktadır. Bizde kabaca günahları ve sevapları eşit olan kişilerin bekleyeceği yer olarak nitelendirilen A’raf, diğer dinlerde genel olarak; ahret mekanlarından biri olarak bilinmekle birlikte kötülerin ve iyilerin son mekanı olarak da bilinmektedir ve genellikle burası bir dağ olarak düşünülmektedir.

Ölümden sonraki yaşamla ilgili bir yer olarak da pek çok dini inanç olarak kabul edilen A’raf, Musevilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların inançlarında bulunmaktadır. Dini inançların yanı sıra felsefi bir bakış açısıyla da açıklanmaya çalışılan ‘Araf’ kelimesi, via negativa diye bilinen bir yöntem ile açıklanmaya çalışılır. Bu bakış açısına göre Araf’ın ne olduğunu anlatmayı değil de ne olmadığını açıklamaya çalışmaktadır.

Kimileri ise Türk olmayı Araf’da yaşamak olarak nitelendirmektedir. Bu bakış açısına göre Türkler ne doğuda ne de batıda iskan etmektedir. Yani ne doğulu ne de batılıdır kısacası tam ortada yani Arafta’dır.