Pozitif Ayrımcılığın Suistimali

Türkiye’de mağdur kadınları koruma amaçlı bazı yasalar istismar edilmektedir. Şöyle ki: 1. Kötü niyetli kadınlar, kanunları kendi menfaatleri için kullanmaktadır. Bunlar, devlet ve kanunlara sırtını dayayarak nafaka ve tazminat almak için türlü entrikalar çevirmekte, devletle, devletin polisi, savcısı ve hâkimiyle âdeta alay etmektedir.2. Bu oyunlar oynanırken, devlet gerçekten korunmaya ihtiyacı olan kadınlara ulaşamamakta. Gerçek kadına şiddet, perde arkasında devam etmektedir. Çünkü gerçekten şiddet mağduru kadınların çoğu, kocalarını şikâyet etme cüretini gösterememektedirler. Şikâyet etse, eşine gerçekten şiddet uygulayan erkekler, onların dünyasını karartmaktadır. Kocasında şiddet uygulama potansiyeli olmayan kadınlar ise, kocasından korkmadıkları için onlara iftira atmaktan çekinmemektedirler. Bu kocalar ise, kimse tarafından dinlenmemekte, âdeta duyulmaz adam olmaktadırlar. Çünkü onları dinleyen polis, savcı veya hâkim, şiddete pirim vermekle suçlanmaktadır. 3. Aslında ülkemizde ağır şekilde şiddete maruz kalan kadın sayısı azdır. Medyada sürekli oynanan kadına şiddet senaryoları, bazı kadın derneklerinin Türk ailesini yok etmek için kullandığı bir taktikten başka bir şey değildir.  Çünkü yasalar,  politikacılar ve kadın dernekleri, somut bir delil olmadan yapılan şikâyetleri kabul etmeyen kolluk kuvvetlerini, takipsizlik kararı veren savcıları ve ceza vermeyen hâkimleri mahalle baskısına maruz bırakmaktadır. Eğer hakkında şikâyet bulunan erkeğe işlem yapılmazsa, bunu yapmayanlar, kadına şiddetin çoğalmasının müsebbibi olarak suçlanmakla tehdit edilmektedirler. Böylece haksız yere art niyetli bir şekilde kolluk kuvvetlerine giderek kocasını şikâyet eden kadınların kocaları, adaletsiz bir şekilde cezalandırılmaktadır. Daha doğrusu ceza verilmek zorunda kalınmaktadır. Kadınlar ve kanunlar arasında kalacak ve ezilecek erkekleri kadınlardan ve devletten...

Devamını Oku