Yazar: jasmine

Demokritos (Democritus)

MÖ 460-370 yılları arasında yaşamış olan Democritus, Sokrates’in öğrencileri arasında yer almaktadır. Trakya’nın İyon kentinde dünyaya gelen Democritus gezgin bir filozoftu. Matematik, coğrafya, astronomi, ekonomi, gökbilimi ve sosyoloji gibi konulara ilgi duyan ünlü filozof Sokrates’in öğretilerini daha da geliştirerek Sokrates öncesi doğa filozofları arasında yer almıştır.Zeki bir insan olan Demokritos varoluş ile ilgili çeşitli düşünceler öne sürmüştür. Ona göre yaratılan hiçbir şey sebepsiz ya da tesadüf sonucu oluşmamıştır. Bu görüşü ile materyalist doğa bilimini temelleri atılmıştır. Atomcuların savunduğu sadece bir hacim, şekil ya da ağırlığın bölünmez en küçük yapı taşı atom olarak kabul edilirken, Democritus değişmeyen tek gerçeği atomun hareket olduğunu ileri sürmüştür. Bu görüşü ile de ruhun açıklanmasına ışık tutmuştur. Çeşitli alanlarda pek çok görüş bildiren ünlü filozofun ilgi alanı daha çok insanlar olmuş ve bunun için pek çok eser kaleme almıştır. Ancak yazdığı pek çok eser günümüze kadar ulaşamamış ve kaybolmuştur. İlk atom kuramını ortaya atan Democritus’a göre madde değişebilen, farklı boyutlara gelebilen ve farklı hızlara sahip olan bir varlıktır. Her şeyin bir sebebi olduğunu ve bu sebeple oluştuğunu ileri süren Demokritos’a göre hiçbir şeyde rastlantı yoktur. Bununla birlikte hiçbir şey yoktan var edilemez ve var olan hiçbir şey de tamamen yok edilemez.  Evrenin sonsuz olduğu belirten Democritus’a göre madde atom ve atomların arasında boşluklarda var olmaktadır. Democritus’a göre insan vücudunda yer alan en ince, düzgün ve hafif ateş atomları hareketlidir. Zeki bir insan olan Democritus var...

Devamını Oku

Televizyonun İcadı, Televizyonu Kim İcat Etti?

Günümüzde en çok kullanılan elektronik aletlerin başında televizyonlar yer almaktadır. İcadı uzun yıllara dayanan televizyonun ilk çalışmaları ilk olarak 1920’li yılların başında John Logie Baird tarafından gerçekleştirilmiştir.Görüntüyü yansıtma özelliğine sahip olan bu ilk ürünler günümüzdeki televizyonlara pek benzemese de görüntüyü mekanik bir ortamdan yansıtabilen ilk ürünler olarak önem taşımaktadır. Elektronik ve elektronik aletlere merakı olan Logie Baird çocukluğundan itibaren sesli ve görüntülü aletlere karşı her zaman merak duyan bir çocuk olmuştur. Evinde gerçekleştirdiği küçük çaplı deneyleri ile elektrik üretimi yapabilen küçük çocuk ilgilendiği alanlarda çeşitli eğitimler de almıştır. Batı İskoçya Teknik Kolejinde eğitim görmeye devam eden Logie Baird Glasgow üniversitesinde de master yaparak elektronik alanında eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli elektronik şirketlerinde çalışmış ancak sağlık sorunları nedeni ile kalıcı olamamıştır. Bunun ardında kendi yurduna dönen mucit burada her zaman istediği televizyonun icadı için çalışmalar yapmıştır. Yaptığı ilk buluşta çay kutusuna monte ettiği ve televisor olarak adlandırdığı ilk icadında bir dikiş iğnesi, karton ve bisküvi kutusundan kurduğu mekanizma ile ilk denemelerinde başarı kaydetmiştir. 25 Haziran 1925 yılında patentini aldığı televisoru 26 Ocak 1928 yılında da Kraliyet Enstitüsü’ne tanıtarak kariyerinde yükselmeye başlamıştır. İlk istasyonun 1929’da kurulması ile ilk başlarda bölgesel yayın yapan BBC adına yayın yapma çalışmaları başlamıştır. 14 Haziran 1946 yılında hayatını kaybeden Logie Baird ilk televizyon ürünlerini bulan kişi olarak tarihe geçmiş ve kariyerinde yükselmiştir. Televizyonun icadında öne çıkan bir diğer isim ise Philo Taylor Farnsworth’tur. İlk televizyonlarının daha fazla geliştirerek...

Devamını Oku

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Türkiye kuzey yarım kürede, üç tarafı denizlerle çevirili olan, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir ülkedir. İki kıtayı birbirine bağlama özelliğine sahip olan ülke hem coğrafi hem de özel konumu itibari ile ayrı bir öneme sahip olan stratejik noktalardan da bir tanesidir. Özel konum denildiği zaman bir ülkenin sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynaklarına, ulaşım imkanlarına, deniz ve dağlara göre yer aldığı noktayı belirtmektedir. Ülkelerin sahip oldukları özel konum ise bir ülkedeki nüfus dağılımını, yerleşme olanaklarını, iklimini, çeşitli ekonomik faaliyetlerini ve benzeri durumları etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye bulunduğu özel konum itibari ile önemli bir yerde bulunmaktadır....

Devamını Oku

Romen Rakamları

Roma rakamları olarak da yüzyıllardır bilinen Romen rakamlarının bulunuşu oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu rakamlar günlük sıralamalar ya da basit işlerde geçmişte çok fazla işe yaramasına karşın günümüzde bu rakamları kullanarak yapılan pek çok şey kısıtlı kalmaktadır.Roma ya da Romen rakamları pek çok işlem, sıralama ya da sayma gibi durumlarda işe yaramış olsa da rakam dizisindeki eksikliklerden dolayı yapılan işlemler kısıtlı kalmaktadır. Bugün kullanılan Latin alfabesindeki rakamlarla dört işlem kolaylıkla yapılmasına karşın Romen rakamlarında sıfırın olmaması nedeniyle dört işlem yapmak neredeyse imkansızdı. Romen rakamlarını bulunduğu döneme göre yargılayacak olursak; o dönemde koyun sayma, basit hesap işlemlerini yapma gibi işlemlerde halka...

Devamını Oku