türkiyenin coğrafi konumuTürkiye kuzey yarım kürede, üç tarafı denizlerle çevirili olan, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir ülkedir. İki kıtayı birbirine bağlama özelliğine sahip olan ülke hem coğrafi hem de özel konumu itibari ile ayrı bir öneme sahip olan stratejik noktalardan da bir tanesidir.

Sponsor Bağlantılar

Özel konum denildiği zaman bir ülkenin sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynaklarına, ulaşım imkanlarına, deniz ve dağlara göre yer aldığı noktayı belirtmektedir. Ülkelerin sahip oldukları özel konum ise bir ülkedeki nüfus dağılımını, yerleşme olanaklarını, iklimini, çeşitli ekonomik faaliyetlerini ve benzeri durumları etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye bulunduğu özel konum itibari ile önemli bir yerde bulunmaktadır. sahip olduğu iklimi sayesinde farklı mevsimlerin yaşandığı Türkiye aynı zamanda da turizm açısından önemli ülkelerden bir tanesidir. Ayrıca iklimi nedeni ile farklı türde bitki örtülerinin yetişmesine imkan tanımaktadır. Özel konumu itibari ile iki kıtayı birbirine bağlayan ülke Asya ve Avrupa arasında da köprü görevi görmektedir.

Türkiye 36 derece ile 42 derece kuzey enlemleri ile 26 derece 45 derece doğu boylamları arasında yer almaktadır. Sahip olduğu enlem ve boylamlarının da etkisi ile pek çok açıdan doğal kaynağa sahip olan ülkelerden bir tanesidir. Ülkenin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık bir zaman farkı bulunmaktadır. Bulunduğu konum itibari ile bir köprü gören Türkiye’de çeşitli kökenlere sahip olan bir nüfus kitlesi de yer almaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye çeşitli akarsu ve yer altı su kaynakları da bulunaktadır. Ülkenin sahip olduğu su kaynaklarından bazıları Atlas Okyanusu, Cebeli Tarık Boğazı ve Süveyş kanalı gibi önemli suyollarına bağlantılıdır. Yer altında ve yer üstüde farklı kaynaklara sahip olan Türkiye tarım alanında olduğu kadar turizm alanında da önemli bir yere sahip bulunmaktadır.

Türkiye’nin sahip olduğu kara sınırı yaklaşık 2753’tür. Ayrıca İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Yunanistan gibi ülkelere de komşu bulunmaktadır.