İnsanlığın dünya üzerinde yayılımını DNA esaslı genetik-antropolojik çalışmalarla açıklamak için Prof. Spencer Wells tarafından geniş çaplı bir araştırma yapılmıştır. Onbinlerce kişiden alınan kan örnekleri DNA ları incelenerek geçmiş 100 bin yıl içinde göç hareketleri belirlenmiştir. Amerikan PBS kanalı yayınında bizzat Prof. Spencer Wells’in sunumuyla bu çalışma tanıtılmıştır.

Sponsor Bağlantılar

Kendisi Harvard’tan aldığı Doktora derecesinden sonra Genetik Antropoloji çalışmalarının babası sayılan Luigi Luca Cavalli-Sforza ile çalışmak üzere Stanford Üniversitesi’ne katılmış ve sözkonusu çalışmalar bundan sonra yapılmıştır. Değişik ülkelerde çalışmalara S. Wells da katılmış, bulgular çerçevesinde Kazakistan’daki Niyazov ailesiyle olduğu gibi diğer önemli gruplarla da bizzat buluşmuştur. Buradan çıkan temel sonuçlar (haritada özetlendiği üzere) şöyledir :

1- Sadece Afrika’da kanı 100.00 yıldır karışmadan kalabilmiş kabileler tesbit edilmiştir. İlk göçler 60 bin kadar yıl önce çok az sayıda insanın burdan çıkmasıyla başlamıştır.

2- İnsanlığın asıl çoğalma ve yayılma alanı ortaasyadır, buraya 45 bin yıl önce varmışlardır.

3- Kazakistan’da Niyazov ailesinin 2 bin kuşaktır etnik saflığını koruduğu anlaşılmıştır. Tüm Avrupa, Rusya ile Amerikan yerlileri ve bir kısım kuzey Hintli dahil 1 milyardan fazla insanın atasının bu ortaasyalı kabile olduğu belirlenmiştir. Avrupaya göçler 30 bin yıldan beri süregelmektedir.

4- Böylece Avrupalıların Türklerle 20-30 bin yıl öncesine giden bir kardeşliği söz konusu olup Avrupa topluluklarının ortaasyadan göçeden (haritada M173 kodlu) gruplardan oluştuğu Genetik Antropoloji ile ortaya çıkarılmıştır.

5- Bu genetik-antropoloji çalışmasının temel bulgularıyla hazırlanan ve insanlığın son 60 bin yıl içindeki dağılımını gösterir harita şöyledir :


(0:00) Nerdeyiz biz şimdi..Ortaasyanın herhangi bir noktası olabilirdi..Ama biz Kazakistandayız.. Çin biraz doğuda, Afganistan güneyde yani biz tam merkez-deyiz. Ben buraya çok önemli bir sebeple tekrar geldim. Buradan alınan 2 bin kadar kan ve DNA örneğinin arasında olağandışı önemli birine rastladık. Bu kişinin adı Niyazov. Kendisi 40 bin yıl önce yine burada yaşamakta olan atalarının devamı olup genetik olarak M173 -yani ortaasya işareti- dediğimiz DNA damgasını taşıyan ilk kabileden, yani başka bölgeden karışma olmamış.

(0:42) Bu özel damganın hemen hemen tüm kuzey yarım kürede yayıldığı ve 1 milyardan fazla insanın DNA sında bulunduğu gözlenmektedir. Niyazov’un atalarından gruplar kuzey yarımküreye yayılarak Avrupa, Rusya, kuzey Hindistan, Asyanın bazı yerleri ve Amerika nın nüfusunu oluşturdular. Ailenin gerisi hep burada yaşadı. Niyazov’un DNA örneğini incelemek çok olağandışı bir durumdu. Anında farkına vardık ki çok önemli bir keşifle karşı karşıyayız.

(1:12) Şimdi onunla buluşmaya geldik. Niyazovlar 2 bin kuşaktır burda yaşamaktalar. Onunla karşılacağım için çok heyecanlayım. Kanındaki tarihi gerçeklerin öneminin farkında olarak buradayız. Şimdi buranın genetik tarihi hakkında çok önemli biriyle buluşacağız. Kendisinin kanı bize bir sürü avrupalı ve asyalının ataları hakkında direkt bir bağlantı vermektedir. Gidip görelim kendisini…

(1:58) Olağanüstü bir karşılaşma bu. Labaratuvarda keşifler yaparız. Tarihsel önemi böyle büyük genetik bir gerçeği taşıyan biriyle karşılaşabilmek inanılmaz bir olay benim için.

(2:12) Benden kısa görünüyor olabilir ama o bizim için tarihsel bir dev aslında. Yine de kan bağı konuşmasını yapacağım. Umarım kendisini ürkütmeyiz…

(karşılıklı görüşme anı burada başlıyor…)

(2:21) Kanınızın DNA açısından 40 bin yıl geriye kadar saf kaldığını söylesem ne der-siniz? Atalarınız buraların ilk insanlarıydı. Uygurlar, pamirler, tacikler vb. herkesten önce. DNA nın ne olduğunu biliyor musun ? Bu bir anlamda bir insanın yaratılış kurallarının yazıldığı kitap gibi. Biz Y-Kromozomuna dayalı çalışmaktayız. İnsanın baba tarafıyla ilgili bağlantılarını belirler bu yöntem…

(3:24) Siz bunu babanızdan o babasından alır bunu. Böylece kuşaklar boyu bu ilşki sürer gider. Sizin içinde 2 bin kuşak geriye gidersek, yani 40 bin yıl önceki dedenize ulaşırız. Bu çok önemli bir kişiydi. Hala burada ortaasyada yaşıyordu. Önemli çünkü bulgulara göre bu kişinin avrupalılar, amerikan yerlileri ve bir kısım hintlilerin atası olduğunu görüyoruz.

(4:10) Büyük bir güvenle söyleyebilirim ki ailenizin kan bağı açısından 40 bin yıldır süren saflıkla burada devam etmektedir.

(4:35) Benim yaptığım çalışma her bakımdan çok ilginç ve çok şanslıyım. Hergün yeni bir bilmece çözmek gibi bu. Labaratuvarda çok zaman tüketiriz ama tarihi gerçeklere de ışık tutuyoruz böylece…

(5:05) En ilginç tarafı da bu gerçeklerin canlı kanıtıyla bizzat görüşüyor, sonuçları ona bildiriyor olmam. Size çok teşekkür ediyorum. Hem bana sizi tanıma hem de mesleki tatmin olma fırsatı verdiğiniz için müteşekkirim. (5:35) Çok özel bu kanı taşıma şerefine kadehimi kaldırıyorum. (5:50) (Niyazov’un cevabı) Böylesine uzaktan gelerek bizi ziyaretiniz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Doktor gelerek bana kan kanseri olduğumu söyleyecek diye öyle korktum ki…

(6:17) Genetik olarak birbirimize o kadar yakın olmamıza karşın burdan ayrılıp göçenler vardıkları yerlerde öylesine inanılmaz çeşitlilik yaratmış oldular ki… hem renk hem şekil olarak.

(6:34) 30 bin yıl kadar önce ayrılan bir grup batıya giderek ilk avrupalıları oluşturdu.