İnsanların uzun yıllardır cevabını aradığı “aldatmak” eyleminin altında, biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenler bulunuyor…

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelikkol, insanın biyolojik, psikolojik ve sosyal bir canlı olduğunu belirterek “Aldatma söz konusu olunca, bu üç nedenden biri, ikisi hatta üçü bir arada olabilir.” dedi.

Sponsor Bağlantılar

Çelikkol, erkeklerin büyük bölümünün aldattığında, bunu ballandıra ballandıra çevresine anlattığını ve bundan haz duyduğunu ifade etti.

Psikologların üzerinde durdukları, insan davranışını önemli ölçüde belrleyen üç konu olduğunu kaydeden Çelikkol, unların benlik kavramı, özsaygı ve özgüven olduğunu söyledi.

Çelikkol, bazı kişilerde bu üç nitelikte önemli eksiklikler söz konusu olduğunu belirterek, böyle kişilerin aşağılık kompleksi içinde boğulduklarını öne sürdü.

Bu güvensizlik ve inançsızlığın, kişisel deneyimlerin, geçmiş yaşantının, davranışların ve sosyal etkileşimlerin toplamında geliştirilen kazanımlar olduğunu ifade eden Çelikkol, bu durumdaki kişilerin, farkında olsa da olmasa da kendini sürekli başkalarıyla kıyasladığını, dahası eşini çocuklarını da başkasının eşleriyle, çocuklarıyla kıyasladığını, bu tür bilinçli veya bilinçdışı karşılaştırmaların, zihninde şekillenip, benlik kavramının gelişme düzeyini belirlediğini söyledi.

Çelikkol, bu durumun, kişinin davranışlarında etken olduğuna dikkati çekerek, “Aşırı olursa örnekleri verilen davranışlar ortaya çıkar.” dedi.

Birçok uzmanın, benlik kavramını, özsaygıyı ve özgüveni her alandaki toplam duygusal uyumun en iyi göstergesi olduğunu kabul ettiğine dikkati çeken Çelikkol, altta yatan değersizlik hislerinin genellikle birçok durumda ruh sağlığını etkilediğini, hatta bozabildiğini kaydetti.

Toplumsal değer yargılarının veya erkek yanlı peşin hükümlerin de bu davranışları beslediğini belirten Çelikkol, “Aldatma, erkek tarafından yapılıyorsa, adı çapkınlık olur. Genel anlamda erkek çapkınlığının mağduru hattabazen kurbanı olan kadın da büyümete olan oğluna çapkın diye, bir anlamda yüceltici sıfatlarla hitap etmekte zorlanmaz, hatta haz duyar.” diye konuştu.

Sayın Çelikkol olayın psikolojik yönünü ve etkilerini belirtmekle birlikte birçok bakımdan sorunun kökenini net olarak ifade edememiştir. Erkeklerin aldatmasının en önemli temel nedeni bundan haz duymalarıdır. Erkekler birbirleriyle kıyasıya bir yarış içindedir. Aldatma kendilerine haz verdiği gibi, aldattıkları insanların duygularını umursamama da aynı kişilerde görülmektedir.

Erkekler aldatarak kendilerini tatmin etme eğilimindedirler. Aynı aldatan erkekler ise eşlerinin kendilerini aldatma durumu olursa hiçbir şekilde bunu kabul etmemektedirler. Aldatan erkek, karşısındakine ve kendine saygı duymamaktadır. Aldatan bayan için durum erkeğin aldatmasından çok daha farklıdır. Bayanın aldatma eğilimi göstermesinin ardında ise kimi zaman başka bir erkek tarafından aldatılmış olmanın intikamını alma duygusu ön planda olabilir. Bayan bu davranışıyla “ben değerliyim, erkekler beni arzuluyor” düşüncesiyle kendisine olan güvenini tekrar kazandığını düşünmektedir.

Aldatma eylemine hangi yönden bakarsanız bakın sonuçta ahlak dışı bir eylemdir. Toplumun yozlaştığının, ahlaki olarak çöküntü içinde olduğunun ve sekülerleşmenin yaşandığının bir kanıtıdır. Bu tür eylemlerin artış gösterdiği toplumlar ise gelişmekte olan hatta aldatma eylemlerinin çok sık ve normal karşılandığı toplumlarda ise modern toplumlar olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bu ahlaki bir çöküştür, dine olan bağlılığın toplumda zayıfladığının hatta yokolmaya başlandığının bir göstergesidir. Bu tür toplumlar da sapkın eylemler fazlasıyla görülme eğilimi içindedir. En basit örneği ile bildiğiniz Türkiye geneli bir gazete alın bugün. İlk sayfasında en az bir tane tecavüz haberi bulmanız içten bile değil. Bu sayı bazı gazetelerde üçe-dörde kadar çıkmaktadır. Eski gazetelerimizle şimdikilerini kıyaslayın lütfen. Hergün ama hergün sapkın eylemler artış göstermektedir.

Aynı doğrultuda bir başka konudan da bahsetmek istiyorum “Boşanma”. Türkiye’de yine her geçen gün boşanma sayıları artış göstermektedir. Yıllık olarak istatistiklere bakıldığında her yıl bu eylemin katlanarak arttığı rahatça görülebilir. Ama başka bir istatistik bilgi daha vereyim size boşanma sayısının artması toplumun modernleştiğinin bir göstergesi aynı zamanda. Bunu istatistiklerden söylüyorum size. Çünkü gelişmiş ülkelerde boşanma çok doğal karşılanıyor ve çok sık uygulanıyor.

İçimden, başlarım böyle modernleşmeye demek geçmiyor değil…