İstanbul’un fethi çok çok önemli sonuçları da beraberinde getirdi. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra batıdaki hakimiyeti pekiştirmek, sınırları genişletmek, İslam’ı en uzak yerlere kadar yaymak ve Hristiyan birliğini bozmak amacıyla Avrupa üzerine birçok seferler düzenledi.

Sponsor Bağlantılar

 

Sırbistan (1454,1459), Mora, Eflak (1462), Boğdan (1476), Bosna-Hersek, Arnavutluk, Venedik (1463-1479), İtalya (1480) ve Macaristan seferiyle Osmanlı İ mparatorluğu Avrupa’daki hakimiyetini pekiştirdi.

 
Sırbistan Krallığı tamamen ortadan kaldırılıp Osmanlı sancağı haline getirildi. Mora tamamen fethedildi, Eflak Osmanlı eyaleti yapıldı, Bosna tekrar Osmanlı hakimiyetine alındı, Arnavutluk ele geçirildi. 16 yıl süren Osmanlı-Venedik Deniz Savaşları sonunda Venedik barış imzalamayı kabul etti. İtalya’ya yapılan sefer sırasında Roma’nın fethi açısından çok önemli bir merkez olan Otranto fethedildi ancak Fatih Sultan Mehmet’ in ölümü üzerine kaybedildi
 
 

İstanbul’un  Fethinin Dünya Tarihi Bakımından Önemi

 

– Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilenmiştir.

 

-Bin yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karışmıştır.

 

– Ortaçağ kapanmış,  yeniçağ başlamıştır. 

 

– İstanbul’dan kaçan Bizans’lı bilim adamları Avrupa’da Rönesans ve  Reform  hareketlerinin başlamasında etkili olmuşlardır. 

 

– Feodalite (derebeylik) sistemi çözülmeye başlamıştır.

 
 

İstanbulun’un  Fethinin Türk Tarihi Bakımından Önemi

 

– Osmanlı Devleti yükselme dönemine girmiştir.

 

– Osmanlı Devleti’nin başkenti Edirne’den İstanbul’a taşınmıştır.

 

– Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Osmanlı’nın Anadolu-Rumeli geçişi kolaylaştı.

 

– Osmanlı toprakları arasında sürekli sorun çıkaran bir fitne yuvası ortadan kalktı.

 

– Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar’a geçmiştir.

 

– Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir şöhret ve itibara kavuşmuştur.

 
 

Fetihten Sonraki İlk Gelişmeler

İstanbul’un düştüğünü gören yabancı gemiler de kaçmak zorunda kaldılar. Denetimin sağlanmasından sonra İstanbul’a giren padişah, Ayasofya  Meydanı’nda toplanan Hıristiyan halka can ve mal güvenliklerinin sağlanacağını söyledi. Fethin üçüncü günü kentteki karışıklıkların son bulmasından sonra , üç gün süren şenlikler düzenledi. 1 Haziranda camiye dönüştürülen Ayasofya’da ilk Cuma namazı kılındı. Kentte kapsamlı bir onarıma girişildi,bazı manastır ve kiliseler, cami veye mescide çevrildi. Fatih’ten sonra zengin paşa ve beyler kentin kalkınmasına yardım ederek çeşitli semtlerde cami, medrese, imaret,han,hamam,bedesten gibi binalar yaptırdı. Kentte Türk nüfusunun artması için çaba harcayan Fatih, Anadolu’dan İstanbul’a gelecek olanların oturacakları evlerin kendilerine bağışlanacağını vaat etti. Fatih Sultan Mehmet, fetihte yararlık gösteren komutanlara ve bazı tarikat ileri gelenlerine evler verdi. Bunların kurdukları mescitlerin, çevresinde ilk Müslüman mahalleler oluştu.

İstanbul’u Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti ilan eden Fatih, Kentte 1454’te Rumlar için bir patrik, 1461’de Ermeniler için bir patrik ve Yahudiler için bir hahambaşı atadı. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi (1517) dönüşünde Müslümanların kutsal emanetlerini kente getirmesi ve “halife” unvanını almasından sonra kent, İslam dünyasının merkezi olmuştur.
 
Google’da Ne Arıyorsunuz?
* istanbul fethinin sonuçları (9. sıra)