* Adana Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Asırlardır verimli topraklarıyla birçok medeniyete sahip olmuş olan Adana, Uranus’un oğulları Adanos ve Saros’tan ismini almıştır. Tarsus ile savaşan Adanos’un ismi Adana, Saros’un ismi de Seyhan bölgesine ismini vermiştir.

Sponsor Bağlantılar

Efsaneye göre Adonis adlı yiğide aşık olan kadınlar, onu paylaşamamış ve her gece birinin yanında kalmaları için anlaşmışlar. Ancak Adonis, birine daha tutkun olduğu için onun yanında daha fazla kalıyormuş. Bunu öğrenen kadınlar ona tuzak kurmuştur.

Tuzak sonrası yaban domuzları tarafından öldürülen Adonis’in arkasından ağlayan sevgilisi Ah Adonis diye ağıtlar yaktığı için Adana ismi ortaya çıkmıştır.

* Adıyaman Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Rivayetlere göre Adıyaman’ın ismi Putperest yöneticisinin İsa’nın gönderdiği havarileri zindana atıp işkence ettirmesiyle başlar. Bu putperestin 7 oğlunun bir gece gizlice zindana girip dini kabul etmeleri ve sonrasında şehre dağılıp putları yıkmaları üzerine Yedi Yaman olarak anılan ve günümüzde Adıyaman olarak bilinen bu kent, Nemrut kalıntılarıyla ünlüdür.

* Afyonkarahisar Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Helenistik dönem miraslarından olan Afyonkarahisar, adını yörede asırlardır yetişen Afyon bitkisinden almıştır. Ancak meşhur Karahisar Kalesi ile birlikte anılan Afyonkarahisar ismi yıllardır Afyon ve Afyonkarahisar isimlerinin birlikte mi yoksa ayrı mı kullanılması gerektiği konusunda tartışmalar yaşanmış ve sonunda Afyonkarahisar olarak haşhaş ve Karahisar Kalesinin rengi olan moru simgelemiştir.

* Ağrı Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Asırlarca Ermenilerin Karakilise olarak adlandırıldığı Ağrı ismi Ağrı dağından alınmıştır. Karakilise olarak bilinen bu kentte 1914 yılından sonra Ermeniler gidince bu şekilde anılmasına gerek olmamış ve Karaköse olarak değiştirilmiş daha sonra da Ağrı olarak son halini almıştır.

* Aksaray Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan tarafından yaptırılan yüzlerce mimari yapıdan biri olan Beyaz Saray, kentin en görkemli ve büyük yapısıydı. Bu sarayın adını alarak Aksaray ismi ile anılan kent, günümüzde bu isimle anılmaktadır.

* Amasya Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Mithrites Krallığı döneminde Ana Tanrıça adından gelen Amaseia sözcüğü, zamanla Amasya ismi olarak günümüze ulaşmıştır. Bu tanrıça aynı zamanda Kapadokya’nın da yerel tanrıçasıdır. Persler zamanından beri kullanılmaktadır.

* Ankara Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Ankara adıyla ilgili birçok farklı rivayet vardır. Bunlardan biri Frigya kralı Midas’ın deniz çapası bulduğu bir bozkır olan Anker’in   denizden uzak bir yerleşim alanı olarak güvenli bir anakara olduğu belirtilmiş bu nedenle günümüzde Ankara olarak adlandırılmıştır. Bir diğer Ankara ismi rivayeti ise, Ankas yani kayalık dar boğaz anlamına gelmektedir.

* Antalya Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Antalya ismi ise Bergama kralı II. Attalos tarafından kurulmuştur ve Ataleia isminden gelmektedir. Türk kaynaklarında ise, Adalya olarak bilinmektedir ve Antaliye olarak da kullanılmıştır. Doğal güzelliği nedeniyle yeryüzündeki cennet olarak nitelendirilmiştir.

* Ardahan Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Gürcüler diyarı olan Ardahan ismi de Gürcüler tarafından verilmiştir. Gürcüce de Ardana’dan gelen Ardahan  kayıp şehirdeki bir hanın ismi olarak bilinmektedir.

* Artvin Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Karadeniz’in en güzel kentlerinden olan ve eski adı Çoruh olan Artvin ismi herhangi bir hikayeye konu değildir. Artvin isminin İskit beylerinden olan birinin ismi olduğu düşünülmektedir. Önceden Artvani olan ve günümüze Artvin olarak geçen bu ismin hikayesi budur.

* Aydın Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Aydın ismi ilk çağdan beri pek çok kez değişime uğramıştır. Önceden Antheia denilen Artvin, Trakların ele geçirmesinden sonra Tralles adını almıştır. M.S. 26. Yüzyılda ise, Andropolis denilmiş, Güzelhisar, Aydın Güzelhisarı, Aydın eli ve son olarak da Aydın olarak isimlendirilmiştir.

* Balıkesir Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Bizans İmparatoru Hadrianus tarafından av partileri için kullanılan Paleo Kastro, Balıkesir’in ilk isimlerinden biridir. Eski Hisar anlamına gelen bu tabir, daha sonra balının çok güzel olmasından dolayı isimlendirilmiş ve balı kesir, yani balı çok lezzetli olarak nitelendirilmiş ve günümüze Balıkesir ismi ile kullanılmaktadır. Ayrıca Karesioğullarının da merkezidir.

* Bartın Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Yunan mitolojisinden elde dilen bilgilere göre Parthenios kelimesinden gelen Bartın ismi sular tanrısı anlamına gelmektedir.

* Batman Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Batman ismi tam olarak nereden geldiği belli olmayan bir isimdir. Batman çayının isminin verildiği İluh bölgesinde kurulan deneme kulesi nedeniyle bu ismin verildiği söylense de, nereden gelindiği ve neden bu ismin söylendiği tam olarak bilinmemektedir.

* Bayburt Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Ortaçağ Ermeni kaynaklarında edinilen bilgilere göre Paybert, Baberd ve Pepert olarak adlandırılmıştır. Marco Polo kitaplarında da Babirt olarak geçen bu Bayburt ismi günümüzde Türkçeleştirilerek kullanılmaya başlamıştır.

* Bilecik Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Bilecik ismi nereden geldiği konusunda birçok söylenti olmasına rağmen kesin olarak belli bir açıklaması yapılmamış bir kenttir. Bizanslıların Bilekoma adını verdikleri bir kale bulunan Bilecik zamanla Osmanlı hakimiyetine girince, ismi Bilecik olarak değişmiştir.

* Bingöl Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Dört dağ içindeki kent Bingöl, çok fazla sayıda göle sahip olduğu için asırlardır bu isimle anılmaktadır. Bölgelerimizin isimleri genelde fiziki ve sosyal tarihlerine göre verilse de, bazı kentlerde bu durum yaşanmaz ama Bingöl ismi de coğrafi özelliklerine göre bu ismi almıştır.

* Bitlis Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Bitlis ismi kimi kaynağa göre Pagiş ve Bageş kelimelerinden türemiştir. Diğer bir söylenti ise, Büyük İskender’in komutanı olan Badlis veya Lis bu kentte bir kale kurmuş, çok sevilen bir komutan olduğu için şehre Badlis adı verilmiştir. Daha sonra Bitlis olarak Türkçeleştirilmiştir.

* Bolu Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Sert kışların geçtiği bir kent olan Bolu isminin rivayeti konusunda net bilgiler yoktur. Bithynion Roma döneminde Claudiopolis olan Bolu ismi Türklerin bu kenti fethettikten sonra halk dilinde çeşitli değişimlere uğramasıyla Bolu olarak kullanılmıştır.

* Burdur Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

İlk adı Askaniya olan Burdur, asırlarca farklı isimlerle anılmıştır. Birçok göle sahip olan bu kentte Burdur gölünün meşhur olması nedeniyle Burdur ismi verilmiştir.

* Bursa Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Osmanlı başkentlerinden olan Bursa ismi Bitinya kralı Prusiastan bu ismi almıştır. Eski zamanlarda Bitinya bölgesinin de başkenti olan bu kentin ismi, Prusia ve Bursa olarak günümüze değişimlere uğrayarak son halini almıştır.

* Çanakkale Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Bir kıyı kenti olan Çanakkale, Troya ismiyle asırlardır kullanılmış, aynı zamanda birçok ülke hala bu bölgeyi Troya olarak adlandırmaktadır. Ancak ülkemizde Çanakkale ismi verilmesinin sebebi denize olan konumunun çanağı andırması nedeniyledir.

* Çankırı Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Pek çok tartışmalara yok alan Çankırı ismi kiliselerin olduğu bozkır olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu kentin adı Gangra kalesinden alınmıştır ve günümüzde Çankırı diye kullanılır.

* Çorum Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Eskiden Rum nüfusun yaşadığı bir yerleşim yeri olan Çorum ismi çoğu Rum yani çoğunluğu Rum olan nüfusun yaşadığı yer olarak kullanılmış ve günümüzde de bu isimle anılmaya başlamıştır.

* Denizli Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Denizi olmayan bir kent olan ama Deniz ülkesi olarak kullanılan bir ismi olan Denizli ismi Deniz ili olarak kullanılmış ve daha sonra da kısaltılmıştır.

* Diyarbakır Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Doğu Anadolu’nun en önemli kentlerinden olan Diyarbakır, bakırcılık alanında asırlardır gelişmiştir ve bu nedenle Diyar-ı Bekir olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise Diyarbakır ismi Türkçeye uygun olarak düzenlenmiştir.

* Düzce Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Adını Düzbazar adındaki Pazar yerinden alan Düzce ismi bu kentin düz ovalardan oluştuğu için düzce bir yer olması sebebiyle bu şekilde adlandırılmıştır. Bizans döneminde ise Prusias, Konrapa ve Konsopa olarak bilinmekteydi.

* Edirne Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Roma döneminden beri Hadrianus olarak adlandırılmış olan bu kent, imparatorun ismiyle yıllarca adlandırılmıştır. Ancak sonraları Osmanlı egemenliğine girmiş ve adı Edirne ismi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

* Elazığ Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

19. yüzyılda padişah olan sultan Abdülaziz için Mamuretülaziz adı verilmiştir. Ancak bu isim çok uzun bulunduğundan ve telaffuzdan yana hoş gelmediğinden El Aziz olarak değişmiştir. El azık olarak da kullanılan Elazığ ismi 1937 yılında verilmiştir.

* Erzincan Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Asırların Eriza kenti olan Erzincan ismi Erzincan ovasının adını almış ve yıllardır Erzincan olarak kullanılmaktadır Türklerin fethetmesinden sonra Ezirgan, Aziris ve Erzingan olarak kullanılmış, Erinzan sonrası ise Erzincan olarak kullanılmıştır.

* Erzurum Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Rum nüfusun yaşadığı Erzurum, Ardı Rum olan olarak isimlendirilmiştir. Yani Rum toprağı anlamına gelmektedir. Erzen darı olarak da Selçuklular döneminde kullanılmış olan Erzurum ismi kurtuluş savaşından sonra verilmiştir.

* Eskişehir Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Doylaion olarak kullanılan bir isimle Türklerin fethetmesine kadar kullanılan Eskişehir ismi, Kılıçarslan’ın burayı alması ve daha sonraki dönemlerde burası bizim eski şehrimiz demesi üzerine bu isimle anılmıştır.

* Gaziantep Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Pınarın gözü anlamına gelen Ayıntab, yıllar geçtikçe Antep olarak kullanılmıştır. Kurtuluş Savaşı sonrası ise başarılardan dolayı da Gazi ismini alan Gaziantep ismi birçok sorunu da ortaya çıkarmıştır.

* Giresun Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Şehrin eski adının Kerasus ve Farnakia olarak tartışmalı bir şekilde rivayet edilmektedir. Ancak çoğu kişi Kerasus olan bu kentin Giresun ismi ile anılmadan önce vilayet-i çepni olarak anılmıştır. Osmanlıların Kerasunt  olarak adlandırdığı bu kent, günümüzde Giresun olarak kullanılmaktadır.

* Gümüşhane Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Roma döneminde gümüş madenleri bakımından zengin bir kent olan Gümüşhane, Gümüşhane ismi veren Kanuni Sultan Süleyman’ın İran seferine giderken dinlendiği Harşit deresi kenarında -ki doğal güzelliğe hayran olduğundan “buraya bir şehir kurulsun adı da Gümüşhane olsun dediği söylenmektedir.

* Hakkari Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Kökeninin Kürtçe olduğu söylenen Hakkari ismi Karin ve Her ekini alıp e-bilmek anlamını vermektedir. Bu kelimenin anlamı insanların güçlerini yitirebilme anlamına gelir. Bu da Hakkari isminin hep güçlü anlamına geldiğini ortaya çıkarır.

* Hatay Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Atatürk’ün Hatay ismi verdiği bu bölgede, Çin’in kuzeyini işgal eden Hıtay kabilelerinin yerleşik olduğu bu bölgenin içinde bulunan kişilerin de buradan geldiğine inanan Atatürk şehre bu ismi vermiştir.

* Iğdır Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Oğuz boylarından bir bey olan Iğdır Bey, ulu ve yiğit bey anlamına gelen Iğdır ismi verdiği kente kendisi gibi ulu ve yiğit lider anlamına gelen bu ismi vermiştir. Iğdır Korganı hala Iğdır’da harabe olarak bulunmaktadır.

* Isparta Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Mora yarım adası ve Anadolu’nun batısına göç eden Ispartalılar asırlardır bu kente gelmişlerdir ve kente kendi isimleri olan Isparta ismi verilmiştir. Isparta dağınık anlamına gelmektedir.

* İçel (Mersin) Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Türkistan’dan gelen Mersinli aşireti bu bölgeye yerleşmiştir. Uzun yıllar bu bölgeye yaşayan ve genişleyen bu aşiretin adı olan Mersin ismi şehre verilmiştir. Mersin’e İçel de denilmektedir.

* İstanbul Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

M.Ö. 658 yılında Byzas tarafından kurulan Bizantion, asırlarca birçok farklı isimle anılmıştır. Bizanslılar Konstantin diye isimlendirdiği bu kente daha sonraları Konstantiniye, Konstantinopolis stinpolis adı verilmiştir. İstanbul ismi de bu isimden türemiştir.

* İzmir Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Antik kentlerden biri olan Smyrna asırlarca bu isimle adlandırılmıştır. Homeros destanlarında Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızı Smyra’dan ismini almıştır. Bazı kaynaklara göre kendi amazonlar kurmuştur. Günümüzde halk arasında İzmir ismi kullanılmaktadır.

* Karaman Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Laranda olarak nitelendirilen bir kelime ile adlandırılan bir kent olan Karaman ismi bu kentte ortaya çıkan Karamanoğulları beyliğinden gelmektedir.

* Kars Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Menkıbe olarak bilinen Kars ismi Karsak Oymağından gelmektedir. Birçok farklı anlamı olan Kars isminin, Şal, kuşak, deve ve koyun yünü gibi anlamlara geldiği söylenmektedir. Ancak en eski Türkçe isimli şehirlerimiz arasındadır.

* Kastamonu Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Kastamonu ismi birçok farklı kültürün birleşiminden oluştuğu söylenen bir ada sahiptir. Bölgedeki en eskiler Gasgaslar ve başkentleri olan Tumanalar için Gastumanna olarak günümüze evrildiği söylenir. Kommenoslar ve kommenculardan da geldiği ileri sürülen Kastamonu Kestanpolis anlamına da gelmektedir.

* Kayseri Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Milattan Önce kurulmuş bir kent olan Kayseri ismi Eusebeia olarak Kapadokya krallığının başkenti olarak Kaisareia gibi isimlerle anılmış ve günümüzde Kayseri olarak kullanılmaya başlamıştır.

* Kırıkkale Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Osmanlı arşivlerine göre Bizans kale komutanının akıncıların kaleye hücum edilip mağlup olunduğu takdirde, barut dolu fıçılarının havaya uçurulması emredilir. Bu nedenle Kırıkkal şeklinde anılan kent günümüzde Kırıkkale ismi ile bilinmektedir.

* Kırklareli Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Tarihindeki 40 savaşçının deliler ve akıncılar olarak bölgeyi fethetmesiyle Kırklareli ismi almış olan bölgeyi öleceklerini bilerek fetheden ve sonra ölen bu kişilerin anısına verilmiştir.

* Kırşehir Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Geniş düzlükleri ile meşhur olan ve uçsuz bucaksız kırları olan bu kır şehri Kırşehir ismi almıştır ve bu sayede kırın şehri olarak Kırşehir kullanılmıştır.

* Kilis Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Kilis kalesi olarak bilinen ve Osmanlı kaynaklarına göre Kiris olarak anılan bu kent efendi anlamına gelen kelimenin dilimize uyarlanmasıyla Kilis ismi olarak benimsenmiştir.

* Kocaeli Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Orhangazi döneminde Akçakoca adındaki bir komutanın fethettiği Kocaeli ismi zamanla değişen ve Kocaeli olarak adlandırılan şekle gelmiştir. Ayrıca İzmit olarak da bilinen kentimiz, merkez ilçe olan İzmit dışında adlandırılmıştır.

* Konya Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Aziz St. Paul bu bölgeye gelerek İsa’nın tasviri anlamına gelen ikonyum adını vermiştir. Daha sonra dinsel bir simge olmanın dışına çıkan ve Kuniye olarak değiştirilen Konya ismi günümüzde bu isimle anılmaktadır.

* Kütahya Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Frigler bu bölgeyi yıllarca Katiation adı vermiştir. Zaman geçtikçe Kütahya olarak değişimine uğrayan bu kentte halkın Kütahya ismi vermesi Totys şehri anlamına gelen anlamını da değiştirmiştir.

* Malatya Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Hititler döneminde ilk yerleşik topluluklar bu bölgeye Meliddu adını vermiştir. Daha sonra boğa ayağı anlamına gelen Maladiya kullanılmıştır. Günümüzde ise Malatya ismi kullanılmaktadır.

* Manisa Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Şehzadeler kenti olan Manisa ismi eskiden Magnesya olarak bilinmekteydi. Yunanlıların bu şekilde adlandırdığı Manisa, mıknatıslı anlamına gelen bir şekilde isimlendirilmiştir. Ancak bu bilgilerin doğruluğu konusunda şüpheler bulunmaktadır.

* Kahramanmaraş Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Milattan önceki yıllara dayanan bir tarihi olan Maraş, Hitit komutanlarından Maraj tarafından keşfedildiği için bu isimle anılmıştır. Maraş ismi ise halk dilinde kullanılmış, Kurtuluş Savaşı sonrası bu kente kahraman unvanı verilerek Kahramanmaraş ismi kullanılmaya başlamıştır.

* Karabük Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Kara çalılık anlamına gelen Karabük ismi coğrafi bölgeden alınmıştır. Bu topluluklarda yaşayan ve Karabük cemaati olarak bilinen hanelerin bu adla anılması sağlanmıştır.

* Mardin Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Kütçe bir isim olan Merdin kelimesinden geldiği rivayet edilen Mardin ismi eskiden Marde olarak halkın ifade ettiği bir kent ismiydi. Sonraları ise Mardin olarak kullanılmaya başladı.

* Muğla Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Antik dönemin en eski kentlerinden olan Muğla ismi, Selçuklu sultanı Muğlu Beyden adını almıştır. Antik dönemde Halikarnasus olarak bilinmektedir.

* Muş Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Muş ismi hakkında iki farklı rivayet vardır. Bunlardan birincisi suyu bol anlamına gelen ve Süryanice bir isim olan Muşa’dan gelmiş olmasıdır. Diğer anlamı ise şehri kuran Muşetten’den isminin geldiğidir.

* Nevşehir Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

18. yüzyıla kadar bir köy olan Nevşehir ismi Muşkara olarak bilinmekteydi. Daha sonra Damat İbrahim Paşa tarafından geliştirilen bu kent Nevşehir anlamını almıştır. Yeni şehir anlamına gelmektedir.

* Niğde Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

İlk yerleşikleri olan Nagdoslular tarafından kurulan bu kent, birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmıştır. Zamanla değişip farklı bir şekilde nidalanan ve Niğde ismi halk diline yerleşmiştir.

* Ordu Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Ordu isminin anlamı saray anlamına gelmektedir. Türkçe bir kelime olan Ordu ismi önceden Kotyora olarak bilinmektedir. Halk tarafından ismi değiştirilmiştir.

* Osmaniye Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Arapça bir isim olan Otmandan gelen Osmaniye, bazı kaynaklarda Ottomania olarak geçmektedir. Sadece Arap ve Osmanlı kaynaklarında adı geçen bu bölge Osmaniye ismi Arapça’dan evrilmiştir.

* Rize Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Kafkas bir kelime olduğu düşünülen Rize ismi , Pontus krallığı döneminde Sannika, daha sonra ise Lazistan olarak kullanıldı. Yunan’da pirinç anlamına gelen Rhizos olarak anılan kent, günümüzde Rize olarak bilinmektedir.

* Sakarya Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Sangarius olarak kullanılan ve saldırgan anlamına gelen bu isim zamanla değişikliğe uğramış ve Sakarya ismi Sakarya nehrinden gelen bir isim alarak günümüzde de  kullanılmaktadır.

* Samsun Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

İlk isminin rivayetlere göre Amisos olduğu bilinen  ve Pontus kralı tarafından bu ismin verildiği düşünülen Samsun, Amisos olarak bilinmektedir. Bu isimlerle bir ilgisi olmayan Samsun ismi Türkler tarafından verilmiştir.

* Siirt Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Siirt ismi konusunda pek bir kaynağın olmadığı günümüzde rivayete göre Keldani isminden geldiği söylenmektedir. Halk arasında Siirt olarak bilinen bu kent, şehir anlamına gelmektedir.

* Sinop Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Yunan mitolojisindeki tanrıça Sinoppe’den ismini alan Sinop ilimiz, Türkleştikten sonra ekinin atılmasıyla Sinop ismi ile değiştirilmiştir. Irmak tanrısı Osopos’un kızı olan Sinope isminin kısaltılıp Sinop olarak kullanılması kararlaştırılmıştır.

* Sivas Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

İlk ismi Sebaste olan ve Pontus kralı tarafından verilen bu isimle tarih sayfalarına ilk yazıları yazılan Sivas, kimilerine göre de Sipas isminden gelmektedir. Ancak Sivas ismi üç göze anlamına gelen ama gözelerinin kuruduğu rivayet edilen Sipas’tan türediği kuvvetle muhtemel olan bir şehirdir.

* Şanlıurfa Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Hakkında birçok farklı söylenti bulunan Şanlıurfa ismi Kürtçede güneş anlamına gelmektedir. Eski isimleri Orhai ve Orhoe olan bu kent Kurtuluş Savaşından sonra Şanlı unvanını almıştır.

* Şırnak Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

İslam kaynaklarına göre Nuh’un gemisinin bu bölgede bulunan Cudi dağına oturduğu söylenmektedir. Şehr-i Nuh isminin zamanla değişerek Şerneh ve Şırnak ismi olarak kullanıldığı bilinmektedir.

* Tekirdağ Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Kıyı boyunda uzanan Tekirdağlarından ismini alan bu kentin dağlarının neden bu isme sahip olduğu bilinmemekle birlikte Tekirdağ ismi de uzun yıllardır kullanılmaktadır.

* Tokat Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Eski zamanlardan beri Komana Pontika adıyla anılan Tokat adını Türkleştikten sonra Tokat yerlileri vermiştir. Tokat ismi bu kenti fethedenlerin Bizans ordusuna bir tokat gibi savaş verdiklerini düşünerek bu şekilde adlandırılmıştır denilmektedir.

* Trabzon Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Değişik kültürlerin isimler verdikleri Trabzon Pontus Rum Devletinden kalma dört köşe anlamına gelen Trapezus adını taşımaktadır. Lazların Trapuzani Perslerin de  Tara Bozan dedikleri Trabzon ismi ise, günümüzde kullanılan ismidir.

* Tunceli Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Tarihin ilk dönemlerinde tunç madenlerinin çok yoğun olduğu bir tunç ülkesi olarak nitelendirilen Tunceli ismi bu ismin kısaltılmış şeklidir ve maden kaynaklarından dolayı bu adı almıştır.

* Uşak Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Türkçe ve Lazca olup olmadığı konusunda tartışmalar bulunan Uşak ismi Karadeniz bölgesinde çok kullanılan genç ve çocuk anlamına gelir. Aşık kelimesinden üretildiği söylenmektedir.

* Van Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Asur kraliçesi Semaramus tarafından kurulan Van, Şahmirankent olarak anılmıştır. Zamanla el değiştiren ve bayındır hale gelen Van ismi Van isimli bir hükümdar tarafından bu kente verilmiştir.

* Yalova Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Osmanlı döneminde Çiftlikköy ve Çınarcık ilçelerini içine alan bölgede Yalakabad olarak bilinen ve Yalı Ovası olarak anılan kent, Atatürk’ümüzün Yalı Ovası olarak yazdığı, günümüze Yalova ismi olarak kullanıldığı bir kent haline gelmiştir.

* Yozgat Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

Yozgat otlak ya da sütü anlamına gelmektedir. Eskiden sürüleri bol olan bir Yozkent olarak anılan bu şehir, zamanla Yozgat ismi halinde bilinir hale gelmiştir denilmektedir.

* Zonguldak Şehrinin İsmi Nereden Geliyor?

İlk ismi Sandaraca olan ve tarihte bu şekilde anılan Zonguldak ismi bu kelimenin zamanla değişikliğe uğraması ve Zonguldak olarak günümüzde kullanılması tahmin edilmektedir.