ÖSYM tarafından bugüne kadar yapılmış olan tüm sınav sonuçlarını kapsamaktadır. İlgili sayfalarımızda sınva sonuçlarına ulaşabileceğiniz linkler yeralmaktadır. Aşadağıdaki bağlantılardan istediğiniz alanlardaki sınav sonuçlarına rahatlıkla ulaşmanız mümkün olmaktadır.

Sponsor Bağlantılar

* YGS Sonuçları

YGS, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın kısaltılmışıdır. 2010 yılından itibaren yeniden iki aşamalı olarak yapılacak olan üniversiteye giriş sınavların ilki YGS’dir.

YGS’de ortak müfredata dayalı; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi, Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

* LYS Sonuçları

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı), ÖSS’nin yerine gelen 2 aşamalı sistemin ikinci parçası.

Kişilerin LYS’ye katılabilmeleri için öncelikle YGS‘de barajı aşmaları şart.

YGS’den alınan asgari puan ile 4 yıllık lisans programlarına yerleştirilebilmek için girilmesi gereken Lisansa Yerleştirme Sınavları (LYS)’ye hak kazanılacak.

Lisansa Yerleştirme Sınavları (LYS)’de uygulanacak 5 sınav ise şöyle:
1- Matematik ve Geometri Sınavı (LYS1)
2- Fen Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS2)
3- Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1 Sınavı (LYS3)
4- Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu) Sınavı (LYS4)
5- Yabancı Dil Sınavı (LYS5)

* KPSS Sonuçları

KPSS, Kamu Kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir dizi sınavın genel adıdır. Bu sınav, “Genel Yetenek”, “Genel Kültür”, “Yabancı Dil”, “Eğitim Bilimleri”, “Hukuk”, “Đktisat”, “Đsletme”, “Maliye”, “Muhasebe”, “Çalısma Ekonomisi ve Endüstri Đliskiler”i, “Ekonometri”, “Đstatistik”, “Kamu Yönetimi” ve “Uluslararası Đliskiler” sınavlarından olusmaktadır. Müracaat edeceğiniz alana göre bu sınavlardan bir kısmına girmeniz gerekmektedir. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları ise herkesin girmesi gereken sınav alanlarıdır.

* ÖSYS Sonuçları

Yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Sistemin genel adı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’dir.

Bu sistem içinde Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) uygulanacaktır.

* ÖSS Sonuçları

ÖSYS için uygulanacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’nın genel adıdır. Tek aşamalı olarak uygulanan ÖSS artık Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olmak üzere iki aşamalıdır.

* KPDS Sonuçları

KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Tesbit Sınavı) yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek amacı ile ÖSYM tarafından yapılmakta olan bir sınavdır.

Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Ankara’da düzenlenmekte olan KPDS, katılımın fazla olması durumunda diğer büyük şehirlerde de yapılabilmektedir. 100 sorudan oluşan KPDS toplam 180 dakika sürmektedir.

* ALES Sonuçları

ALES, Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı anlamına gelmektedir. Yükseköğretim Genel Kurulunun 2 Şubat 2007 günü yapılan toplantısında, yükseköğretim kurumlarında “öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına” atanmak için yapılması gereken sınav ile Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) birleştirilmesine ve yeni sınavın adının “Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)” olmasına karar verilmiştir.

* DGS Sonuçları

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans programından lisans programına geçebilmek için yapılan sınavın adıdır.Öğrenciler önlisansta mezun oldukları bölümlere göre bölüm seçme şansına sahiptirler.

* TUS Sonuçları

Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavının kısaltılmış halidir. Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya tıp fakültelerinde asistan kadrosunda olanlardan TUS sistemi içinde yer alan yeni bir eğitim dalına girmek isteyenlerin başvurduğu sınava verilen isimdir.

* ÜDS Sonuçları

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)

Sınav süresi 3 saatdir (180 dakika). ÜDS’de sınav alanı ile ilgili olarak kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunur.

ÜDS’de uygulanacak testler, çoktan seçmeli sorulardan oluşur, sınavda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanılmaz.

* ALS Sonuçları

* Uzman Jandarma ve Astsubay Sonuçları