Değiştirilmesi artık elzem hale 1982 darbe anayasasının ülkeyi her geçen gün geriye çektiği aşikardır.  Aşağıda özellikle belirttiğim maddelerin hayata geçirilmesi noktasında hayati öneme sahip olduğu kanaatindeyim. Nedir bu maddeler;

Sponsor Bağlantılar

Parti kapatmaları zorlaştırılması ile alakalı,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, partilerin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameler TBMM’de oylanmasının gerekliliği
– Parti kapatma için “Anayasa Mahkemesi üyelerinin en az dörtte üçünün oyu gerekir” ilkesinin olması
– Bir partinin kapatılması için Venedik kriterlerinde sıralanan şartların bulunmasının gerekliliği.
– Kapatma yerine, davaya konu eylemleri gerçekleştiren parti üyelerinin cezalandırılması gündeme gelebilmesi

Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile alakalı,
– Anayasa Mahkemesi’nin yapısı değişmesi ,üye sayısının 11’den 21’e yükseltilmesi ve  u durumda geriye kalan 12 üyenin TBMM tarafından seçilmesi
– Anayasa Mahkemesi’ne AİHM’ye olduğu gibi vatandaşlarında  bireysel başvuruda bulunabilmesi
– HSYK’nın geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılması sağlanması. İki veya üç daireden oluşacak HSYK’nın üye sayısı 21’e yükselmesi. Yargıtay ve Danıştay dışında, birinci sınıf hâkim ve savcılar, Türkiye Adalet Akademisi’nin hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar üye olarak atanabilmelerinin sağlanması. Kararları yargı denetimine açılacak HSYK’nın doğal üyeleri sayılan Adalet Bakanı ve Müsteşarı üye olarak kalmaya devam edilmesi. Ayrıca  7 üyeli yapıda 5 üyeyle çoğunluğu oluşturan Yargıtay ve Danıştay kökenli üyeler azınlıkta kalması.

Askeri Mahkeme ve Yaş kararları ile alakalı,
– Askeri mahkemelerin görev tanımı yeniden yapılması ve  Askeri yargının sadece görev suçlarına bakması sağlanması.
– YAŞ kararları yargı denetimine açılması.

Bunların haricinde yapılması planlanan şu maddeleri de izah etmek istiyorum.
– Memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı tanınacak.
– Türkiye milletvekilliği uygulaması getirilecek. 550 milletvekilinden 100’ü Türkiye milletvekili olacak. Yüzde 10 barajını aşamayan partilerdeki isimlere TBMM’ye girme şansı tanınacak.
– Genel ve yerel seçim tarihleri ilkbahardan sonbahara taşınacak.

Milletvekillerinin dokunulmazlığa rağmen yargılanmalarına devam edilmesine neden olan düzenlemeler kaldırılacak.

Avrupa Birliği kapsındaki ülkemizin miadını çoktan doldurmuş 1982 darbe anayasasıyla idare edilmeyeceği herkesçe malumken en kısa zamanda yukarıda izah etmeye çalıştığım temel değişikliklerinin ışığında yeni bir anayasanın yürürlüğü girmesi son derece faydalı olacaktır.