Mainz, 15.09.2012
 
Almanyanιn destiyi kιrmadan önce tokadι akşedecek kadar zeki ve hikmet dolu bir „Nasrettin Hocasι“ yok ama nasιl olduysa bir şekilde bunu öğrenip olay gerçekleşmeden „ön alma“ adιna ve müslümanlarι zararlι haşerelerden korumak amacιyla ciddi bir kampanya başlatmιşlar.Duymuşsunuzdur; hani şu „Hitler“ zamanιnda bile rastlanmayan utanç verici, bayağι ve „aşağιlιk“ kampanyadan bahsediyorum. Adιna afiş kampanyasι denilen ve suret-i haktan gözükerek inceden inceye müslümanlarι karalamaya, yιldιrmaya ve ülkeyi terketmeye zorlamaya matuf kampanya Federal İçişleri Bakanlιğι tarafιndan fütursuzca uygulamaya konuldu. Önce kampanyadan biraz bahsedelim:

Sponsor Bağlantılar

Afişlerde esmer tenli, siyah saçlι genç müslüman erkeklerle, genç başι örtülü müslüman kadιnlar resimle veriliyor, resmin hemen üstüne büyük harflerle „VERMISST“ yani „KAYIP ARANIYOR“ diye yazιlιyor. Resmin hemen altιna güya kayιp ilanιnι gencin ailesi yahut en yakιnι olan birisi vermiş gibi yaparak şu ifadeler düşülüyor:

Das ist Unser Sohn Ahmad. Wir vermissen ihn, denn wie erkennen ihn nicht mehr. Er zieht sich immer mehr zurück und wird jeden Tag radikaler. Wir haben Angst ihn ganz zu verlieren-an religöse Fanatiker und Terrorgruppen. Wenn es Dir so geht wie mir, wende Dich an die Beratungsstelle Radikaliesierung unter 0911-943-43-43
Bu kayιp ilanι metninde şöyle söyleniliyor:

Bu bizim oğlumuz Ahmet. Biz onu özlüyoruz. Biz onu artιk tanιyamιyoruz. O sürekli bizden uzaklaşιyor ve hergün biraz daha radikalleşiyor. Onu fanatik dini gruplar ve terör gruplarιna kaptιrmaktan korkuyoruz. Eğer siz de aynι dertten muzdaripseniz „Radikalleşme Danιşma Merkezi“ nin numarasιnι lütfen arayιnιz.“

Almanyanιn idaresini elinde bulunduran politikacιlarιn müslüman gençlerin radikalleşip terör örgütlerine kaymasι gibi bir derdi olmadιğιnι, olamayacağιnι herkes bilir. Fakat Almanyanιn da hemen her ülke gibi ülkenin güven ve huzuru için terör tipi yuvalanma yahut yapιlanmalarιn önüne geçmek için çaba sarfedip önlem alma hakkι vardιr. Ancak bugünlerde uygulamaya konulmuş bulunan bu iğrenç afişlerin böylesine masumâne bir önlem amacιyla yapιldιğιna hükmetmek en hafifinden safdillik olur. Bu kampanya bilerek isteyerek çok ince bir metotla hazιrlanmιş ve uygulamaya konulmuştur. Bu olayιn sadece arka planιnda birden fazla sebep bulunmaktadιr. Benim tespit edebildiğim kadarιyla bir kere batιlιlarda oldum olasι bir „İslam korkusu“ (İslamafobi) zaten mevcuttur. Siz bunu ister Osmanlι zamanιndan kalma bir korku ve isterseniz haçlι zihniyetinin bitimsiz korkusu olarak yorumlayιn farketmez. Bu adamlar müslümanlardan değil ama İslam dan gerçekten korkuyorlar. Peki İslam korkulacak bir inanç sistemi midir ki batιlιlar gibi demokrat ve özgürlükçü insanlar! bundan korksun diyebilirsiniz. Batιlιlarιn ne kadar demokrat ve özgürlükçü olduklarι çok su kaldιracak bir bahis ama İslamdan korkuyor olmalarιnιn tek sebebi de „cehalet“ tir. Zira insan en fazla bilmediğinin düşmanι olur. Evet yanlιş duymadιnιz, tek sebep cehalettir. Türkiyeden bakιldιğιnda bu batιlιlar da eğitim şöyle güzel böyle kaliteli diye kelli felli adamlar ahkam kesip duruyor ama bu kadar liberal ve özgürlükçü(!) olan batιlιlar insanlarιna İslam adιna hiç bir şey öğretmiyorlar. Bιrakιn bir şeyler öğretmeyi bu konuda hemen her türlü engeli çιkarmaya devam ediyorlar. Bizim ülkemizde „nakus“ her dem çalabilirken Almanya`da ezan okunmasι yasaktιr meselâ.

Onlardan da vazgeçtik; Almanya`da çok ciddi bir müslüman nüfus bulunmasιna rağmen İslamιn resmi din statüsünde tanιnmasι konusunda ayak diremeler devam etmektedir.

İslam korkusu dιşιnda bu kampanyalara yönetimleri sevkeden önemli bir saik te toplumun „farklιlιklar zenginliktir“ şeklinde bir anlayιşa sahip olmayιşιdιr. Başta Alman toplumu olmak üzere bütün kιta Avrupasιnda çoğulcu bir gelenek hiç yaşamamιştιr. Onlar bu farklι kültürlerle daha yeni yeni tanιşιyorlar.
Bu afiş meselesi şu son zamanlarda ortaya çιkan film skandalιndan çok daha vahim bir hadisedir. İlk bakιşta çok sιradan ve bayağι gözükmekle beraber aslιnda burada bir „aşağιlama“ kastι bulunmaktadιr. Avrupalιlar sιrasι gelince ahkâm keserler ama gerek yönetimleri ve gerekse halklarι bakιmιndan neredeyse Amerikanιn „gönüllü köleleri“ konumundadιrlar. Hele hele gençler arasιnda muazzam bir kültür emperyalizmi hüküm icra etmektedir ki bu asla yadsιnamaz. Böyle olunca tabi ABD okyanus ötesinden hapşιrιnca Almanya „nezle“ oluyor. 11 Eylül saldιrιlarιnιn yιl dönümleri bu ülkede hâla büyük bir teeesürle ve muhteşem katιlιmlι törenlerle kutlanιyor. ABD tarafιndan başlatιlan müslümanlara karşι imaj karartma konusu Almanyanιn arayιp da bulamadιğι bir fιrsat olmuştu. Bu imaj karartma meselesi çok önemlidir. Bu biraz da yavrusunu yemeyi aklιna koyan kedinin yavrusunu fareye benzetmesi meselesi gibidir. Herkesin malumu olan şeylerin tekrarιna düşmek istemem ama batιlιlarιn İslama karşι olan bu aşιrι düşmanca tavιrlarιn altιnda yatan en önemli sebeplerden birisi de batιnιn „vahşet ve sömürüye“ dayalι uygarlιğιnιn insanι mutlu edemediği geçeğidir. Batι toplumlarιnda diğer toplumlarι kιskandιracak kadar cazip hayat standartlarι ve „refah“ olmasιna karşιn „mutluluk“ mum la aranιyor. Zira bu uygarlιğιn insanoğluna verebileceği bir şeyi kalmamιştιr. Insanlar yepyeni bir anlayιş ve arayιşι kollamaya başlamιşlardιr.

Dünyada insanιn mutluluğu için söyleyecek sözü bulunan tek sistem tartιşmasιz „İslamdιr“. Müslümanlarιn kahιr ekseriyeti bunun farkιnda olmasa da bu böyledir. Zira batιlιlar ne hazindir ki bizim derslerimizi bile bizden daha iyi çalιşmaktadιrlar. Bana inanmayanlar son yüzyιlda İslam hakkιnda oryantalistler tarafιndan ne kadar „özgün“ eserin telif edildiğine bir baksιnlar. Elbette ki bazι vicdan sahibi olanlar dιşιnda çoğusu bunlarι İslamιn aleyhine kullanmak üzere telif etmiş yahut bile isteye çarpιtmιşlardιr ama bu oryantalistlerin vukufiyetine halel getirmez. İşte onlar kendi uydurduklarι bu insaf ve merhamet ve dahi adaletten yoksun bu „tek dişli uygarlιğιn“ sona yaklaşmakta olduğunun farkιnda olduklarι için ve insanlιğιn yepyeni bir soluklanma için evleviyetle İslama ihtiyaç duyduğunu bildikleri için „ön“ almaya (yoksa öc almaya mι demeliydim) gayret ediyorlar. Elbette ki hiç kimse mevzisini kaybetmek istemez. Onlar sadece ve sadece İslâmιn „insan-ι kâmil” yetiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu çok iyi biliyorlar. Bütün korkularι „din lerini adetleştirip, adetlerini de din leştiren“ 1.5 milyarlιk bu büyük kitlenin bir gün sahip olduklarι bu büyük potansiyeli farketmeleridir. Bu potansiyelin bir şekilde harekete geçmesi demek batι uygarlιğιnιn dolayιsιyla „küresel ve kanuni“ (Hukuki demedim) sömürünün ve zulmün sona ermesi demektir.

Doğrusunu isterseniz batιlι bir kafa ile düşünüldüğünde ve şu anki halleri itibariyle admalarιn korkmalarι normaldir. Zira batιlιlar
İslamι kendilerine karartιyorlar. Eh, karanlιktan korkmakta tabii bir insan halidir. Bunca engellemelere rağmen önemli bir entellektüel kesim İslam ile tanιşιp müslüman oluyor, bu rakamlar bile adamlara dehşet salιyor.

Almanya`da Hitler lehine konuşmak yahut propaganda yapmak yasaktιr. Ama şundan emin olunuz ki Almanlarιn kahιr ekseriyetinin kafasιnda ama küçük ama büyük bir „Hitler“ mutlaka bulunmaktadιr. Bunu Almanlardan çevresi bulunan hemen herkesin gözlemlemesi mümkündür.

Şu kayιp meselesine bir de başka bir pencereden bakmaya çalιşalιm. Bu kampanya iyi niyetli olsa ve sadece müslümanlara yönelik olmasa idi aslιnda faydalι bile diyebilirdik. Zira müslüman olduğunu söyleyip koyun boğazlar gibi adam öldüren hilkat garibi bazι zavallι insanlar her toplumdan çιkabiliyor. Ben kendi hesabιma çocuğumun bu tip zavallι marjinal gruplarιn eline düşmesini istemem. Ama aynι ben Almanlar gibi yaşamasιnι da istemem. Bizim kendi insanιmιzdan bahsedecek olursak bugün 4. neslin genç konumunda bulunduğu Almanya`da gençlerimizin büyük bir bölümü Türkiye hakkιnda sadece „UrlaubsLand“ yani tatil ülkesi lafιnι biliyor. Ne „dininden ve ne de dilinden“ haberi var. Bu taraftan baktιğιmιzda kimin neler kaybettiği daha net bir şekilde ortada. Müslümanlarιn dernekleşme yoluyla camiler yaparak bir gayret ortaya koyduklarι doğru, ama onlarιn hitabettikleri miktar bu gençlerin % 15ì bile değil. Esasen Almanya`da çok ciddi trajediler var ama kimse bunlarι sahici olarak görmek niyetinde değil. Ne Alman makamlarι bu konulara yeterince hassasiyet gösteriyor ve ne de şimdiye kadar Türk makamlarι. Türkiye yeni yeni bu noktada kurumsallaşma yolunda önemli adιmlar attι, umarιm bu güzel adιmlar somut olarak hayata geçirilir.

Bence Almanlar kaybolmakta olan „müslüman gençleri“ aramak için sarfettikleri emeğin yüzde birini kaybolan „insanlιğι“ aramaya harcasalar Almanya çok daha yaşanabilir bir ülke olur.
Baki Selam ve Saygιlarιmla.

Ömer Erdem
Mainz/Almanya