Allah, hayatı ve ölümü belirli bir amaçla yaratmış, insanlara doğruyu ve yanlışı öğreten hak kitaplar indirerek bu amacı onlara bildirmiştir. Dünya hayatının geçici ve sahte bir süsten ibaret olduğunu fark edip hayatını ona göre düzenleyen insan için Allah, sonsuz  cenneti vaat etmektedir.

Sponsor Bağlantılar

İman edip salih amellerde bulunanlar, Biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu, Allah’ın gerçek olan va’didir. Allah’tan daha doğru sözlü kim vardır? (Nisa Suresi, 122)

Cennet müminlerin ebedi konaklama yeri olarak yaratılmış kusursuz bir mekandır. Bu güzel mekanda Allah insanları da yine aynı şekilde kusursuz güzellikte yaratacaktır. Üstelik bu güzellik tek bir suretle sınırlı kalmayacak, Allah kullarına istedikleri zaman istedikleri sureti seçebilecekleri bir imkan verecektir. Bu durum Peygamber Efendimiz (sav) ‘in bir hadisinde şu şekilde bildirilmiştir: ‘Cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış, ne de satış vardır. Sadece erkek ve kadın suretleri vardır. Erkek bunlardan bir suret arzu ederse o surete girer.’ [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 434/17] 

Cennette bütün müminler aynı yaşta yaratılacaklardır. ‘Onları hep bakireler olarak kıldık, eşlerine sevgiyle tutkun (ve) hep yaşıt,’ (Vakıa Suresi, 36-37) . .  Peygamber (sav)  Efendimizin konuyla ilgili bir hadisinde ise bu yaşın hiç değişmeyeceği bildirilmektedir:  ‘Bir kimse cennetlik olarak ölünce, büyük veya küçük, yaşı ne olursa olsun, otuz yaşında bir kimse olarak cennete girer ve artık bu yaş ebediyen değişmez. Cehennemlikler için de durum böyledir.’ [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 450/5]

Cennette insanlar Yüce Rabbimiz’in rahmetiyle, sonsuza kadar üzüntü, sıkıntı, endişe gibi duygulardan uzak yaşayacaklardır. Hadislerde cennetteki bu nimet şöyle haber verilir: ‘… Her kaygının da arkası kesilecektir. Cehennem ehlinin kaygısı müstesna…’ [Ramuz el-Ehadis-2, s.

Müminler cennette akıllarına gelen, hoşlarına giden her şeyi isteyebilecek ve istedikleri anda Allah’ın izniyle bunlara sahip olabileceklerdir. Üstelik bunların hiçbiri bir ihtiyacı karşılamak, bir eksikliği gidermek amacıyla değil, sadece Allah’tan bir ikram ve güzellik olarak cennet ehlinin zevk almaları için var olacaktır. (Doğrusunu Allah bilir) “… orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı herşey var. Ve siz orada süresiz kalacaksınız” (Zuhruf Suresi, 71)

Çocuk sahibi olmayı isteyen bir kimse için ise bu durum, cennete uygun bir kolaylık ve mükemmellik içinde gerçekleşecektir: ‘Mümin cennette çocuk arzu ettiği zaman; onun hamli, doğması, yaşı bir anda olur’. [Tezkire-i Kurtubi-1, s. 55]

Dünyada sıkça muhatap olduğumuz rahatsız edici kokuların hiçbiri cennette olmayacaktır. Bu tür kokular insanlara dünyanın eksikliklerini hatırlatan, onların cennete özlem duymalarına vesile olan dünyaya has kusurlardır. Cennette bu tür kusurlar ortadan kaldırıldığı gibi insanın zevk alacağı hoş kokular her yeri kuşatacaktır. Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şerifinde cennet için; ‘… Her tarafından güzel kokular dalgalanmaktadır…’ şeklinde bildirmiştir. [Ramuz el-Ehadis-1, s.170/1]. .

Cennette ses güzelliği de müminlere ayrı bir nimet olarak verilecektir. Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre cennette hem herkesin kendi sesi çok güzel olacak, hem de kulaklarına gelen her ses hoşlarına gidecek şekilde olacaktır. (En doğrusunu Allah bilir.)
Cennette hurilerin toplanma yerleri vardır. Seslerini yükseltecekler, yaratıklar onların sesi kadar güzel bir sesi o ana kadar hiç duymamış olacaklar...’ [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı, s. 409/10099]

Cennette  sütten, baldan ve şaraptan ırmaklar vardır. Ancak bu ırmaklar dünyadakinden çok farklı, cennete has özellikleriyle yaratılmıştır. Cennette bunların her biri tertemiz, lezzet ve rahatlık veren içkilerdir. ‘İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır.’ (Muhammed Suresi, 15)

Dünyadaki güzellikler ne kadar mükemmel olursa olsun, yine de pek çok kusuru bulunur. Dolayısıyla dünyadaki en güzel köşk bile cennet köşklerinin yanında son derece gösterişsiz kalır. Kuran’da cennet köşklerinden şöyle bahsedilir: ‘İman edip salih amellerde bulunanlar; onları, içinde ebedi kalıcılar olarak, altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak yerleştireceğiz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir.’ (Ankebut Suresi, 58) Cennette köşklerle birlikte topraklarında çok değerli olduğunu Peygamber Efendimiz (sav) in hadislerinden anlıyoruz: ‘Cennetin dikilecek ağaçlarını çok ekin. Zira onun suyu tatlı, toprağı güzeldir…’ [Ramuz el-Ehadis-1, s. 72/14]
Cennet binalarının bir tuğlası altın, bir tuğlası gümüş, harcı misk, çakılı inci ve yakut ve toprağı da safrandır…’ [Ramuz el-Ehadis-1, s. 200/6]

İnsanın böylesine kusursuz bir cennet hayatına kavuşabilmesi için yapması gerek şey aslında çok kolaydır. Allah rızasına uygun bir yaşam sürmek ve kaybolup gidecek dünya nimetlerine bağlanmamak yeterlidir. Bunun ardından  -Allah’ın izniyle-  kusursuz ve sonsuz mutlulukla dolu bir hayat başlayacaktır.

‘İman edip salih amellerde bulunanlar, ne mutlu onlara. Varılacak yerin güzel olanı (onlarındır).’ (Ra’d Suresi, 29)

Cehennem
Cennet

ALTUĞ ÖZTÜRK