İslam’ın temel hedeflerinden biri, insan sağlığının korunmasıdır. İslam dini, hayatı koruyan sağlık kuralları’na uymayı da emretmiştir. Nimetlerin korunması biz insanlar için hem Allah’ın emri hem insanın kendi bedenine olan borcudur.

Sponsor Bağlantılar

Bir insanın, maddi ve manevi hastalıklardan uzak ve sağlıklı olması, kıymeti dünyalık değerlerle ölçülmeyecek kadar büyük bir nimettir. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a);
“Beş nimet (elinizden gitmeden) kıymeti’ni bilin :
Ölüm gelip çatmadan hayat’ın,
Hastalık gelip çatmadan sağlığın,
Meşguliyet gelip çatmadan boş zaman’ın,
İhtiyarlık gelip çatmadan gençliğin ve
Fakirlik gelip çatmadan zenginliğin kıymetini bilin.“  ifadesi, bu nimetin ne denli önemli olduğuna işaret eder.

Sağlıklı toplum, her sahada gelişip kalkınmaya müsait ve her zaman ilerleyen  medeni toplum olur. Bu gün dünya sağlık teşkilatı, kişisel ve toplumsal sağlığı korumak üzere bütün gücüyle çalışmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman, sağlığın önemini vurgularken:

“Halk içinde muteber bir nesne yok Devlet gibi, Olmaya Devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.“ diyerek ne güzel söylemiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), hastalıklardan tedavi olmayı emretmesinin yanında kendisi de bizzat günün şart ve imkânları dâhilinde tedavi olmuştur.

Maddî tedavi ve ilâç ile beraber manevî tedaviye de müracaat etmiş, bunun için dua ve ayetler okumuş ve okuyanları tasvip etmiştir.

“Hastalandığımız zaman tedaviye başvuralım mı?” diye soran Ashabına, Resûlullah: “Tedavi olunuz. Çünkü Allah, her hastalık için bir de ilâç ve tedavi yaratmıştır; bundan bir dert müstesnadır o da ihtiyarlıktır.” (Ebu Dâvud, Tıb 1) buyurmuştur.

İslam dini’nin emri olan beden ve ruh temizliğine çok dikkat edelim.  Yaratan yüce Mevla, huzuru’na temiz olan kullarını kabul eder. Beş vakit namazı emrederken bile rabbimiz önce beden temizliğini emretmiştir. Namazın şartlarından hadesten ve necasetten taharet (maddi ve manevi pisliklerden arınmak) bunun en güzel örneğidir. Namazdan önce abdest almak, bedende, elbisede, namaz kılacağımız yerde bir necaset (pislik) var ise önce onları gidermek namaz’ın sıhhatindendir. Dinimizin de bize emrettiği ve insanın kendi bedenine olan bu borcunu yerine getirmesi onun görevidir.

Sağlığın temeli olan temiz hayatta başkalarına örnek olalım. Sağlığın korunmasına, temizliğin yayılmasına katkıda bulunalım. Hep birlikte Yüce Allah’ın bize verdiği en kıymetli nimetlerden biri olan beden ve ruh sağlığımızı koruyarak huzurlu bir hayat yaşamamız dileğiyle hoşçakalın…