Çınar Yapraklı AkçaağaçFamilya : Aceraceae
Latince : Acer platanoides (A. platanifolium)
Türkçe  : ÇINAR YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ

Sponsor Bağlantılar

Çınar Yapraklı Akçaağaç Doğal Yayılış ve Rakım
Avrupa, Kafkaslar ve ülkemizde Trakya, Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde Fagetum Zonu’nda yetişir ve 500-1900 m. rakıma kadar çıkar.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Toprak ve Besin İsteği
Kanaatkardır. Kireçli ve ağır killi topraklarda yetiştirmeye uygundur.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Donlara Duyarlılık
Az duyarlıdır. Donlara dayanıklılığı ile diğer akçaağaçlardan ayrılır.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Sıcaklık ve Nem İsteği
İkİİm İsteği değişken olup soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Çok kurak ve sıcak ik­limleri sevmez fakat bir ölçüde dayanır.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Tohum Özellikleri
Tohumlar kırmızımtırak esmer renkte, basık elipsoit olup iç ve dış yüzü çıplaktır.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Tepe Şekli
Yuvarlak bir tepe yapar. Tepe çapı 6-10 m.dir.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Makaslama ve Budama
Vejetasyon dönemi dışında budanabilir.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Büyüme ve Boylanma
Gençlikte hızlı büyür. Sonraları büyüme yavaşlar. Maksimum 20-30 m. boy yapar.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Kök Yapısı
Kuvvetli kalp kök sistemi geliştirir.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Işık İsteği
Işık-yarıgölge ağacıdır.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Meyve ve Çiçek
Meyve kanatlı olup 3-5 cm. büyüklüğünde ve kanatlar arası açı 130-170° dir. Meyve karpelleri arsındaki açının çok geniş olması ile A. trautvetteri’den ayrılır. Yaprağın her iki yüzü çıplak,alt yüzü parlak ve yapraklar karşılıklı diziliştedir. Yaprak sapı kırıldığında süt kıvamında bir sıvı akar.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Yaprak ve Sürgün
10-18 cm. büyüklüğünde olan yaprakları, beş sivri loplu ve her lop da sivri uçlu bir-çok tali lopçuklara ayrılmıştır. Sonbahar renklenmesi açık sarı ya da kırmızıdır. Yaprak kenarlarının dişsiz oluşu ile A. trautvetteri’den ayrılır. Yapraklar karşılıklı dizilişte, her iki yüzü de çıplak ve alt yüzü parlaktır. Yaprak sapı kırıldığında süt çıkar.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Üretim Şekli
Tohum ile üretilir. Tohumlar toplanır toplanmaz hemen ekilir veya kuru ve serin yerde saklanarak ya da katlamaya alınarak erken İlkbaharda ekilir.

Çınar Yapraklı Akçaağaç Diğer Özellikler
Rüzgara ve kirli hava şartlarına dayanıklıdır. İyi bîr park, aile ağacı ve arı konukçusudur. Böcek ve mantar zararlarına karşı dayanıklıdır. Erken yapraklanıp, yapraklarını geç dökmesi nedeni ve güzel sonbahar renklenmesi İle peyzajda çok kullanılır. A.p. ” Crimson King” türün değerli bir varyetesi olup, yavaş büyür ve dekoratif kırmızıdır.