İlk olarak eski Yunanlılarda şehir devletlerinde uygulanan bu sistem adına Yunanca ‘Dimokratia’ dan almakla birlikte Türkçeye Fransızca bir sözcük olan ‘demokratie’ kelimesinden geçmiştir. Günümüzde pek çok devletin yönetim şekli olan demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi olarak tanımlanmaktadır.
Demokrasinin ilk uygulamaları antik dönemde başlamakla birlikte bu dönemde gerçekleştirilen demokrasi halkın birebir fikri alınarak yapılan doğrudan demokrasinin ilk uygulamaları sayılmaktadır. Demokrasi antik dönemlerde teorik olarak herkese fikir beyan etme hakkını tanırken pratiğe geçildiğinde köle, kadın, şehir devletinde doğmamış olanlara bu hakkı tanımıyordu. Roma imparatorluğunda uygulanan demokrasi ise temsili demokrasiye yakın bir nitelik taşımaktadır. Orta çağa gelindiğinde ise demokrasinin gelişmesine büyük katkı sağlayan ve kralın yetkilerini kısıtlayan Magna Carta Libertatum ilan edilerek ilk seçim 1265 yılında halkın az bir kısmının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Sponsor Bağlantılar

demokrasi, demokrasi nedir, demokrasi ne demek

18. ve 19. Yüzyıla gelindiğinde ise demokrasinin önemi ve değeri biraz daha artmıştır. Bu yüzyıllarda çıkarılan Amerikan bağımsızlık bildirgesi ve Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi demokrasinin gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. 1789 yılında gerçekleştirilen Fransız Devrimi ise bir anayasanın hazırlanması ve halkın seçeceği bir parlamentonun oluşturulması sağlanılmıştır. 20. Yüzyıla gelindiğinde ise batıda demokrasi giderek yaygınlaşmış ve Birinci Dünya savaşı sonrasında pek çok ülke bu sistemi benimsemiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise demokrasi oldukça hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır.

Demokrasi kendi içerisinde klasik demokrasi, koruyucu demokrasi, kalkınmacı demokrasi, liberal demokrasi ve sosyal demokrasi olmak üzere beş farklı model oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra demokrasinin oluşmasını sağlayan, gelişmesini amaçlayan pek çok siyasi sistemde vardır. Siyasi kurumlar arasındaki ilişkiyi sağlayarak demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan araçlar ise parlamento, siyasi partiler, anayasa, sivil toplum örgütleri ve kolluk kuvvetleridir.

demokrasi, demokrasi nedir, demokrasi ne demek