MÖ 460-370 yılları arasında yaşamış olan Democritus, Sokrates’in öğrencileri arasında yer almaktadır. Trakya’nın İyon kentinde dünyaya gelen Democritus gezgin bir filozoftu. Matematik, coğrafya, astronomi, ekonomi, gökbilimi ve sosyoloji gibi konulara ilgi duyan ünlü filozof Sokrates’in öğretilerini daha da geliştirerek Sokrates öncesi doğa filozofları arasında yer almıştır.Zeki bir insan olan Demokritos varoluş ile ilgili çeşitli düşünceler öne sürmüştür. Ona göre yaratılan hiçbir şey sebepsiz ya da tesadüf sonucu oluşmamıştır. Bu görüşü ile materyalist doğa bilimini temelleri atılmıştır. Atomcuların savunduğu sadece bir hacim, şekil ya da ağırlığın bölünmez en küçük yapı taşı atom olarak kabul edilirken, Democritus değişmeyen tek gerçeği atomun hareket olduğunu ileri sürmüştür. Bu görüşü ile de ruhun açıklanmasına ışık tutmuştur. Çeşitli alanlarda pek çok görüş bildiren ünlü filozofun ilgi alanı daha çok insanlar olmuş ve bunun için pek çok eser kaleme almıştır. Ancak yazdığı pek çok eser günümüze kadar ulaşamamış ve kaybolmuştur.

Sponsor Bağlantılar

İlk atom kuramını ortaya atan Democritus’a göre madde değişebilen, farklı boyutlara gelebilen ve farklı hızlara sahip olan bir varlıktır. Her şeyin bir sebebi olduğunu ve bu sebeple oluştuğunu ileri süren Demokritos’a göre hiçbir şeyde rastlantı yoktur. Bununla birlikte hiçbir şey yoktan var edilemez ve var olan hiçbir şey de tamamen yok edilemez.  Evrenin sonsuz olduğu belirten Democritus’a göre madde atom ve atomların arasında boşluklarda var olmaktadır. Democritus’a göre insan vücudunda yer alan en ince, düzgün ve hafif ateş atomları hareketlidir. Zeki bir insan olan Democritus var olan her şeyi mantık çerçevesinde açıklamış ve algılamaya ve düşünmeye önem vermiştir. Kendisinden önce öne sürülen düşüncelerin daha da ilerisine geçen ünlü filozof her şeyin hareket halinde olduğunu belirtmiştir. Pek çok alanda eserler yazan ünlü filozofun günümüze kadar ulaşmış olan eserleri daha çok matematik alanında yazılmış olan eserlerdir.