Familya : Pinaceae
Latince : Pinus pinea
Türkçe : FISTIK ÇAMI

Sponsor Bağlantılar

Fıstık Çamı Doğal Yayılış ve Rakım
Tüm Akdeniz kıyılarında yetişen bir türdür. Ülkemizde Güney ve Batı Anadolu’da, Marmara ve Doğu Karadeniz’de Artvin’de doğal olarak yetişir. İspanya’nın kıyı dağlarında 1000 m., Çoruh Vadisi’nde 8000 m. rakıma kadar çıkar.
Fıstık Çamı Toprak ve Besin İsteği
Kanaatkardır. Hafif, iyi drenajlı, gevşek, balçıklı kum ve kumlu topraklarda iyi gelişir. Kireçli topraklarda yetişmesi İçin uygundur. Optimal pH=4.0-6.5’dur.

Fıstık Çamı Donlara Duyarlılık
Şiddetli donlardan zarar görür. -18 C sıcaklıklara kadar dayanır.

Fıstık Çamı Sıcaklık ve Nem İsteği
Akdeniz ikliminin ağacıdır. Sıcak ve kuraklığa dayanır.

Fıstık Çamı Tohum Özellikleri
Tohumlar 2 cm. uzun, 1 cm. geniş, küçük kanatlı ve kabuğu serttir. Kozalaktaki tohu­mun çimlenme gücü iki yıldır.

Fıstık Çamı Tepe Şekli
Gençken top biçimli, yaşlandıkça şemsiyemsi bir tepe yapar. Tepe çapı 10-15 m.dir.

Fıstık Çamı Makaslama ve Budama
Kuruyan alt dalların uzaklaştırılması amacı ile yapılan budama tohum verimini artırır.

Fıstık Çamı Büyüme ve Boylanma
20-25 yaşa kadar hızlı büyür. Sonraları büyüme yavaşlar. Maksimum 20-25 m. boy yapar.

Fıstık Çamı Kök Yapısı
Kazık kök yapar. Kötü yetişme muhitlerinde kök gelişimi sınırlıdır.

Fıstık Çamı Işık İsteği
Işık ağacıdır.

Fıstık Çamı Meyve ve Çiçek
Kozalaklar 10-15 cm. çapında, top biçimli, olgunlukta parlak koyu-kahve renklidir. Üç yılda olgunlaşır. Kozalağın dip tarafındaki pullar 6 köşeli, uçlara doğru eşkenar dörtgendir. Monoik çiçekleri Haziran’da görülür. Erkek çiçekler silindirik, tabanı kahve renkli pullarla çevrili, dişi çiçek kozalakları genellikle tek veya karşılıklı dala oturmuş durumdadır.

Fıstık Çamı Yaprak ve Sürgün
İğne yapraklar 8-20 cm. uzun, 2 mm. geniş, kenarları dişli, parlak açık yeşil renkli ve dik, ucu sivri, batıcı ve sarımsı renkli olup 4 yıl ömürlüdür. Genç sürgünler çıplak, önceleri yeşilimsi sonra kahve renklidir.

Fıstık Çamı Üretim Şekli
Tohum ile üretim esastır. Tohumlar ekimden önce 5-6 haftalık soğuk katlamaya alınarak erken ilkbaharda ekilir. Ekim açık alanda yastıklara yapılır. Kültivarları aşı ile üretilir.

Fıstık Çamı Diğer Özellikler
Rüzgara dayanıklıdır. Kumulların durdurulmasında ve ağaçlandırılmasında hatta aile i ağacı olarak kullanılır. Yenilebilen yağlı tohumları önemli bir tali üründür. Tuzlu topraklar ve sahil arazide yetiştirmeye uygundur. Durgun taban suyundan kaçınır. Kısa  ömürlüdür, en çok 100 yıl kadar yaşar.