İnsan denilen muamma, hayatı yaşama sanatını kendi başına öğrenemediğinden yolunu aydınlatacak Yıldız’lara ihtiyaç duyar. Bu Yıldızlar, dönemlerine göre farklı kişilikler olarak hayatımıza dahil olurlar. Bazen bir peygamber, bazen bir filozof bazen de bir sanatçı veya zanaatkar olarak karşımıza çıkarlar.

Sponsor Bağlantılar

Tarihin büyük bir kısmında raydan çıkan insanı kendine getirmekle görevli Peygamberler göndermişti Yüce Allah (c.c). Bu Peygamberler insanoğlunun kamil bir kul olması için gece gündüz demeden hatta kendi hayatlarından dahi feragat ederek çalışmışlardı davaları uğruna. Hayatın anlamını sorgulayan filozofların öğretileri de farklı bir perspektiften bakmayı öğretmiştir bizlere. Hakiki sanatçıların eserleri, kendisini meydana getiren şaheserin ölümsüzlüğünü haykırır kulaklarımıza. Zanaatkarlar kendi izlerinden gideni asla yarı yolda bırakmayarak büyük bir erdem hazinesi olmuştur insanlığa. Bu Yıldız’ları takip eden insanlar hem kendileriyle hemde yaşadıkları toplumla barışık bir hayat sürmüş, takıldıkları Yıldız’ın izinden gitmeye gayret göstermiş ve diğer insanları da bu yola davet etmişlerdir. Bu çağrıdan bigane olanlar ise toplumun dengesini bozan insanlar olarak yaşadıkları tarihe iz bırakmışlardır.

Yol göstermek, örnek olmak ve doğru yola ulaştırmak söylendiği kadar kolay bir iş değildir. Modern tabiri ile rol model olma, toplumun en küçük yapı taşı olan ailede başlar. Erkek çocuklar için baba, kız çocuklar için anne ilk rol modeldir. Çocuklar büyüdükçe amca, dayı, teyze, hala ve diğer yakın akrabalarda rol model olma adayıdır. Eskiden mahallenin esnafı, imamı, muhtarı, bakkalı ve diğer büyükleri bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışırlardı. Maalesef günümüzde gençlerimizin yaşadığı şartlar ve çevreden dolayı örnek alacakları kişiler de değişiverdi. Televizyon ve sosyal medyada gördükleri sinema oyuncuları veya artistlerin peşine takılan gençlerimiz hayalden ibaret olan bir rol modele tutunmanın aparkatını ne yazık ki 40′ lı yaşlara geldiğinde çoktan yemiş olacaklar.

Gençlerimizin bu açlığını gidermek adına önlerine koyulacak rol modellerin özellikle aileler tarafından yönlendirilerek itina ile seçilmesi gerekmektedir. Gerçi gençlere ışık tutacak rol modelleri bulmakta oldukça zorlaştı. Medyada görünenlerin büyük çoğunluğu sanallıktan ibaret iken hakiki olanlara ulaşmak ise neredeyse imkansız hale geldi. Mafya kılıklı aktörler, parası cebinden taşan futbolcular, ahlaktan nasibini almamış sanatçılar ve ülkeyi idare ettiğini zannedip daha kendisini bile idare edemeyen siyasetçiler gençlerimize sözde örnek oluyorlar (hepsini tenzih ederim) ama nedense bu örneklik hep menfi boyutlarda seyrediyor.

Bugünün gençleri olarak bizler kendimize rol modeller (yolumuzu aydınlatacak) bulmakta çok zorluk çekiyoruz ve şunu da unutmamalıyız ki yarının gençlerinin de bu sıkıntıyı çekmemeleri için bizler kendimizi iyi yetiştirmeliyiz. Geleceğin gençlerine yol gösterecek birer Yıldız olmalıyız.

Zeyn K.