Baobab Ağacı, yeryüzünün en kalın gövdeli ağaçlarındandır. Afrika, Madagaskar, Avustralya’da yetişir. Değişik türleri vardır. Afrika’da yetişen bir türünün boyu 10-20 metre kadar olur; gövdesinin çevresi 50 metreye yakındır.

Sponsor Bağlantılar

Ekmek Ağacı, sıcak ülkelerde yetişir. Yerliler meyvesini bir çeşit ekmek yapmakta kullandıkları için bu adı almıştır. Boyu 15 metre kadar yükselebilir. Yaprakları dilim dilimdir. Meyveleri insan başından büyüktür. Ekmek ağacının anayurdu Okyanusya adalarıdır.

Okaliptüs, sıcak, sulak yerlerde yetişir. Boyu bazen 100 metreyi aşar. Toprağın suyunu çok çektiğinden bazı yerlerde bataklık kurutmaya yarar. Bu yüzden okaliptüse dilimizde sıtma ağacı denilmektedir. Bu ağacın yapraklarından hoş kokulu bir yağ çıkarılır. Soğuk algınlıklarını geçiren ilaçların yapılmasında kullanılır.

Kargabüken, zehirli bir ağaçtır. Daha çok Hindistan, Seylan, Kuzey Avustralya, Birmanya, Siyam gibi sıcak ülkelerde yetişir. Çiçekleri küçük, yeşile çalan beyaz renktedir. Yemişleri küçük bir portakal büyüklüğündedir. “Striknin” denilen zehirli bir madde bu ağacın tohumlarından çıkarılır.

Sakız ağacı, Akdeniz bölgesinde yetişen küçük bir ağaçtır. Yazın kabuğu kesilirse reçineye benzeyen yapışkan bir sıvı çıkarır. Kendiliğinden katılaşan bu sıvıya “damla sakızı” denir.

Kauçuk ağacı, Amerika’da Asya’da, Afrika’da yetişir. Kabuğu kesilince beyaz, yapışkan bir sıvı akıtır. Bu sıvıdan kauçuk elde edilir. Yerliler kauçuk ağacına «ağlayan ağaç» anlamında kauçi derler.

Banyan ağacı, kutsallığına inanılarak Hindistan’da özenle yetiştirilen bir ağaçtır. Gövdeden ayrılan dallar, toprağa doğru yeni dallar salarlar. Her yeni dal toprak içinde kök salarak gelişmesine devam eder. Bu dalların sayısı bini aşar.

Upas ağacı, Güney Asya’da Malakka yarımadasında ve Cava adasında yetişen bir ağaçtır. Çok zehirli olan özsuyunu, yerliler oklarının uçlarına sürerler. Bu ağaçtan mum ve mumyağı yapmak için de yararlanılır.

Ağaç

Ağaç Halkaları İle Yaş Tahmini