Yüce Allah her yeri sarıp kuşatan, insana şah damarından daha yakın olan, insanın içinde gizlediklerini bilendir. İnsanın içinden geçen hiçbir düşünce O’na gizli kalmaz. Gönülden yönelerek Allah’tan bir istekte bulunmak için insanın yalnızca düşünmesi yeterlidir. İnsanın sinesinin özündekini Rabb’i duyar ve samimi kulunun duasına karşılık verir.

Sponsor Bağlantılar

İnsanın Allah’a yönelerek, O’nun sonsuz ve sınırsız gücüne sığınarak yardım dilemesi samimi duadır. Dua, kulunun Rabb’i ile olan özel bağlantısıdır. Kişinin içinden geçen tüm istekleri, Allah ile arasında gizlidir, bir başka kişi bilemez; muhatap Allah’tır.

Allah’ın kendilerine en yakın varlık olduğunu, edilen duaları duyduğunu ve tüm dualara icabet ettiğini en derinden hissedenler, samimi müminlerdir. Çünkü onlar Allah’ın sonsuz gücü karşısında kendilerinin insan olarak ne büyük bir acz içerisinde olduklarının bilincindedirler. Kendisinden yardım dilenecek ve karşılık beklenecek olan yalnızca Allah’tır ve insanı yaşadığı zorluktan kurtaracak, karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan da ancak O’dur.

Yalnızca çaresiz kaldığı zor zamanlarda değil, insan her zaman ve her durumda Allah’a yönelmelidir. Çünkü insanın yaşamında Rabb’ine muhtaç olmadığı tek bir an bile yoktur. Dua etmek için bir musibet gelmesini beklemek yanlıştır.

Dua, Allah’ın yakınlığı hissedilerek, O’nun sonsuz büyüklüğü ve gücü düşünülerek ve buna kesin kanaat getirilerek edilmelidir. “İsimlerin en güzeli Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua edin.“(Araf Suresi, 180) ayeti gereği Allah’a güzel isimleriyle; esirgeyici, bağışlayıcı, affedici, kullarına karşı çok şefkatli ve merhametli olduğunu bilerek dua etmek, O’nun yakınlığını ve rahmetini çok daha iyi kavramaya vesile olur.

Allah’tan “sabırla ve namazla” (Bakara Suresi, 45) yardım dilemek, her ibadette olması gerektiği gibi duada da sabırlı olmak insanı olgunlaştırır. Duasının karşılığını ise kişi, manevi bir derinlik kazanarak alır.

Allah’ın gücünü gereği gibi takdir edemeyenler O’nun dualarına icabet edeceğinden kuşku duyarlar. Oysa tüm olaylar Allah’ın belirlediği kader doğrultusunda gelişir. Hiçbir şey rastlantılarla oluşmaz; Allah’ın kontrolündedir. Yaşananlar karşısında olumsuz düşüncelere kapılacağı yerde insan dua etse, sorunu da çözülecektir. Dua çok güçlüdür; istediği bir şey için insan kafasını çok yorar ancak dua ettiği zaman konu çok kolaylaşır. Bu gerçeklerin şuurunda olan mümin, duasına karşılık alamamak gibi bir kuşkuya kapılmaz.

İnsan, Rabb’ine karşı kulluk bilincinde olduğu sürece Allah Katında değerlidir. Bu, “…Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?” (Furkan Suresi, 77) ayetiyle haber verilen gerçektir.

Yüce Allah merhamet edenlerin en merhametlisidir. Hata yapan, günah işleyen kulunu Kendisinden bağışlanma dilediği takdirde bağışlayıcıdır. Bu nedenle, dua ederken Allah’ın esirgeyen ve bağışlayan sıfatlarının bilincinde olarak, hatalarımızı itiraf ederek, ümit içinde O’na dua edelim. Niyet edip, yalvara yalvara dua edelim…

“Rabbiniz dedi ki: “Bana dua edin, size icabet edeyim…” (Mümin Suresi, 60)

elif@elifalaca.com