Piramitler, Mısır PiramitleriPiramit denilince akla ilk olarak Mısırlılar gelmektedir. Piramitlerin günümüzde pek çok özelliği keşfedilmiş olmasına karşın bu harika yapıların nasıl inşa edildiği konusunda kesin bir fikir söz konusu değildir. İnşa edilen merdiven basamağı şeklindeki bu yapıların pek çok esrarengiz özelliği de bulunmaktadır. Piramitler, Mısır krallarının yani Firavunların mezarları temel alınarak inşa edilen binalar olup Firavun’un mezarının bulunduğu odaya sadece doğduğu ve tahta çıktığı günlerde Güneş’in girdiği saptanmıştır.Bunun yanı sıra piramit içerisine konulan yiyeceğin uzun bir süre bozulmadan kalması ya da konulan sütün bir süre sonra kendiliğinden mayalanıp yoğurt olması gibi pek çok sebebi bilinmeyen olayların olması da o döneme ait bilgilerin eksikliği ve Mısırlıların kullandığı teknoloji hakkında insanları biraz daha düşündürmeye itmiştir.

Sponsor Bağlantılar

Piramitlerin yapımı sırasında kullanılan arazi oldukça önem taşımaktadır. Sağlam bir temel kurmak için yapılan pek çok enlem boylam hesabı, yön bilgisi ve mükemmel açılara sahip köşelerin oluşu; bugünkü mühendisliğin çok daha ötesinde bir bilginin varlığını da düşündürmektedir.

Piramitlerin ortak özellikleri olduğu gibi kendilerine has birçok farklılığı da üzerlerinde barındırmaktadır. Dünya’nın yedi harikasından biri olarak kabul edilen bu yapıların bir kısmı gökyüzündeki bazı yıldızlarla paralel olarak Dünya üzerine yerleştirildiği gibi inşası sırasında kullanılan her bir taşın ebadı aynı olup milimetrik sapma dahi göstermediği keşfedilmiştir. İnşaatında binlerce işçinin çalıştırıldığı düşünülen bu yapıların inşasının uzun yıllar sürdüğü düşünülmektedir.

İlk yapılan Piramit Zoser piramidi olup İmhotep tarafından Kral Zoser adına yapılmıştır. İçleri moloz ile dolu olan bu piramidin iç kısımlarındaki geniş duvarlarda ise ince süslemeler gözlenmektedir. Piramitler üzerinde yapılan incelemeler sonrasında matematiksel anlamda da pek çok ilginç olayın ve mühendislik harikası yapıların varlığı ortaya konulmuştur. Keops piramidinin taban çevresi ile yüksekliği arasındaki ilişki tam olarak pi sayısını vermektedir.

PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

* Mısır Piramitleri
* Antik Mısır Hakkında Bilmedikleriniz