Primulaceae familyasındandır. Saksı yetiştiriciliğinde önemli türü Cyclamen persicum, bah­çe bitkisi olarak C. neapolitanum’dur. Her iki tür de doğal olarak ülkemizde (Akdeniz kıyılarında) Suriye, Kıbrıs, Rodos Adalarında yaşamaktadır.

Sponsor Bağlantılar

Siklamen‘ler yumrulu bitkilerdir. Değişik renkli (pembe, beyaz, kırmızı) çiçekleri vardır. Bazı formları desenli yaprak güzellikleri için yetiştirilir ki bunlara rex-cyclamen adı verilir.
Siklamen persicum aydınlık, havadar, yarı gölge alanları sever. Bitki gelişme döneminde 13-16°C’de muhafaza edilmeli, sıcaklık olabildiğince değişmemelidir. Sulama normal şartlarda 3 günde bir yapılır ve ortamın nispi neminin yüksek olması istenir. Sulama kireçsiz su ile yapılmalı, ancak yaprak ve çiçeklerin orta kısımlarının ıslanmamasına dikkat edilmelidir. Zira bu kısımlarda çok çabuk büyüme görülür. Çiçeklenme mevsimi sonbahar ve kış aylarıdır. Bitki çiçeklenmeye başladığında sulama biraz azaltılarak hatada 1’e düşürülür. Çiçeklenme sonunda verilen su yavaş yavaş azaltılır ve haziran sonu-Temmuz ayında yumrular saksıdan çıkarılarak, dikkatlice ölü kökler temizlenir, ancak sağlam köklerin zarar görmemesine çok dikkat edilmelidir. Sökülen yumrular 2 kısım bahçe toprağı, 1 kısım yaprak çürüntüsü ve kumdan müteşekkil bir harç içine ve daha büyük bir saksıya üstü çok az örtülecek şekilde dikilirler. Toprak pH’sı 5-6.5 olmalıdır. Bu saksılar güneş almayan bir cam önüne konarak azar azar sulanırlar. Sürme başladığında ve yaprak sayısı arttıkça, sulama da tedrici olarak arttırılır. Bozuk yapraklar hemen elle koparılmalı ve üzerine kömür tozu serpilmelidir. Ancak koparma, yumruya yakın yerden yapılmamalıdır, aksi taktirde yumrular ölebilir. Diğer bir bakım şekli ise bitki ilkbaharda çiçeklenmeden sonra suyu azaltılarak dinlenmeye alınır, ancak toprak hiçbir zaman tamamen kuru hale getirilmez. Nisan’dan itibaren kuytu bir yere konarak, Ağustos’a kadar bu şekilde muhafaza edilir. Ağustos4ta tekrar daha fazla su verilmeye başlanır ve bitkiler yaprak vermeye başladığında ya eski saksıda bırakılır veya yeni bir saksıya dikilirler. Bu sistemle bakımda yumrunun üst kısmı toprak dışında kalacak şekilde dikim yapılır ve bitkiler kış sonu ilkbaharda çiçeklenirler.

Siklamen (Cyclamen)

Siklamen yumruları yaşlandıkça çiçek miktarı artar, fakat yaprak miktarı azalır, bu da hoş bir görüntü meydana getirmez. Üretilmeleri, özellikle fazla miktarda üretim tohumla olur. Tohumlar Eylül-Ocak ayları arasında ekilebilir. Ekim serada olur ve ortam sıcaklığı 15-20°C olan bir yerde muhafaza edilirler. Ekim sathi yapılmalıdır. 3-4 hafta içinde çimlenme olur. Çimlenmeden sonra kasalar daha aydınlık bir yere alınır. Gelişme oldukça 2-3 defa şaşırtma yapılır. 3. şaşırtmadan sonra önce 8’lik daha sonra 10-12’lik saksılara dikilirler. Ancak bu şaşırtmalardan köklerin zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Bu şekilde bir yılda çiçekli bitkiler elde edilir. Sıcak havalarda nispi nemi sağlamak amacıyla yapraklarına su püskürtülmelidir. Son şaşırtmada yumrunun üst kısmı açıkta olacak şekilde dikim yapılır.