Tanıtım: Üniversitemizde okuyan öğrenciler tarafından üniversite adayı olan öğrenci kardeşlerimize  üniversitede hafta sonları kullanılmayan dersliklerde üniversiteye hazırlık kursu verilmesidir.
Amaç: Hafta sonları ders yapılmayan fakültelerin dersliklerinde lise düzeyinde eğitim alan ve maddi imkanı yetersiz olan öğrencilere üniversite öğrencileri tarafından eğitim verilmesi

Sponsor Bağlantılar

Proje aşamaları:

1- Üniversite çerçevesinde pilot bir bölüm ayarlanacak

2- MEB yardımıyla Trabzon da alt gelir grubu ailelerin öğrencileri tespit edilecek

3- Üniversite de belirlenen fakülte de gönüllülük esasına dayalı çalışacak öğrenciler ayarlanacak.

4- Öğrencilerin ulaşım sorunları Ktü servisleri tarafından çözülecek

5- Müfredat konusunda öğrenci komisyonu kurulacak. Komisyon beş öğrenci ve bir öğretim görevlisinden oluşabilir.

6- Komisyon tarafından belirlenen müfredat öğrencilere aktarılacak. Ders programı da komisyon tarafından belirlenecek.

7- Belirlenen müfredata ve ders programına göre en kısa sürede çalışmalar başlayacak.

Dershane vesayetinden kurtulmak için, eğitimin her düzeyde insanın hakkı olduğunu devlet eliyle halka anlatabilmek için, üniversite öğrencisiyle yerel halkı kaynaştırabilmek için projenin gerçekleştirilmesi önemlidir.