Erden ÖZKANT

Hürriyet gazetesi Ankara eki yazarı Oya Armutçu’nun “Üniversiteliye kopya cezasına iptal” başlıklı yazısından… Üniversitelilere duyurulur…

“DANIŞTAY 8. Ceza Dairesi’nden, kopya cezası alan üniversite öğrencilere iyi haber geldi. Danıştay, bir üniversite öğrencisine kopya çektiği iddiasıyla yüksekokul müdürlüğünce altı ay okuldan uzaklaştırma cezası verilmesini hukuka aykırı buldu.
Danıştay, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde böyle bir ceza yok” kararı verdi. Bakın dava şöyle açıldı:

Sponsor Bağlantılar

Bir yüksek okulda okuyan öğrenci kopya çektiği iddiasıyla sınavdan çıkarıldı ve hakkında disiplin işlemi yapıldı. Yüksekokul Müdürlüğü öğrenciye altı ay okuldan uzaklaştırma şeklinde disiplin cezası verdi.

İdare mahkemesinde dava açtı

Öğrenci bu işleme karşı Hatay İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde böyle bir ceza bulunmadığı, bir veya iki yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası verme yetkisinin de Disiplin Kurulu’na ait bulunduğu gerekçesiyle, bu cezayı iptal etti.

Temyize ret

Yüksekokul Müdürlüğü öğrencinin kopya konusunda samimi ikrarı bulunduğu, bu nedenle de bir alt ceza verildiği gerekçesiyle mahkeme kararını Danıştay 8. Dairesi’nde temyiz etti. Danıştay Savcısı ve Danıştay Tetkik Hakimi görüşlerinde temyiz talebinin reddi ile mahkeme kararının onanması yönünde görüş bildirdiler. Danıştay da davalı yüksekokulun temyiz talebini reddetti ve kararı usul ve yasaya uygun bularak, oybirliği ile onadı.”