Yazar: cruel

Totem ve Tabu İle Dinlere Ulaşmak

İnsanoğlu’nun var olduğu ilk günden itibaren, doğası gereği inanma, bağlanma, güvenme ihtiyacı ile kendi varlığını çözmek için, farklı şekillerde varlığın sebebini çözme yolunda, inanışlar gösterdiler. Totem, aslında çok basit kavram olarak gözükmektedir. Ama içerik olarak, semavi dinlerin ve şu an ki bazı inanış sistemlerinin temelini oluşturmaktadır.İnsanoğlu evrimleşme sürecinde, bilmediği ve tanımadığı bu evrene ilk gelişi ile birlikte, çeşitli olaylar ile karşılaştı; gök gürültüsü, yağmur, fırtına, sel, kar ve kimi zaman vahşi bir hayvan ya da ay ve güneşin o ihtişamlı etkisinin gücü ve kudreti, onların kafalarında olan varlığın kaynağı sorusuna bir cevap bulmada, bir ışık olmuş ve dinler tarihi’nin oluşmasına zemin hazırlamıştır. İlk insanlar, kabileler ve klanlar halinde yaşıyorlardı. Onların bu yaşayış tarzları, kendi kendilerine ait farklı farklı totemlere sahip olmalarına ve her kabilenin kendine ait olan, bir totemi benimsemesine neden olmuştur. Totem seçmede en büyük etken, korku ve güç olmuştur. Çünkü; insan doğası, kendinden daha güçlü olana karşı bir itaat etme ve ona boyun etme iç güdüsü ile yaratılmıştır. Savaşlardan önce kabile üyeleri, kendilerine uğur getirdiğine inandıkları simge, motif, eşya, söz vb. Her türlü kavram onları için bir totemdi. İlk insanlar, bu tür kavramları inanma eksikliğini gidermek için totem haline getirmişlerdir.   Nedensiz ve sonuçsuz hiçbir şeyin olmayacağını algılayan ve bunu yaparken, okuma, yazma ve hiçbir bilgiye sahip olmadan yapan insanoğlu bir nevi, günümüzde oluşacak olan inanç sistemlerinin temellerini atmışlardır. Günümüzde, batıl inanış olarak nitelendirdiğimiz, büyü, tılsım, fal...

Devamını Oku

Pop ve Rock Müziğin Emperyalist Etkisi

Bir tanım ile başlamak daha doğru olacaktır. Klip nedir? Ses ve görüntüye dayalı olarak, bir müzik desteği ile yapılan herhangi bir duygu ve düşünceyi işitsel yol ile anlatmaya çalışan, görsel araçlar ile yayınlanan kavrama klip denir. Genel anlamda; pop müzik etkisinin ülkemizde artmaya başladığı zamanlardan beri, klipler belli başlı duyguları ifade ederken, bazı simgeler ve kendine has motifler kullanmaya başlamıştır.Pop müzik, kültüründe özellikle bu tür klip müziklerinde, diğer klip türlerine göre daha fazla bilinçaltı mesajlarına rastlanmaktadır. Halk müziği, Türk sanat müziği gibi müzik türleri, Türk kültürüne ait müzik türleridir. Ama Pop ve Rock türü müzikler yabancı kültürlerin emperyalist politikalarının sonucu, kültürel emperyalizm ve dejenerasyon yaratmak amacıyla oluşturulmuş. Nasıl mı? Müzik kavramı dünya’da çok eskiden bu yana var olmuştur. Çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. İnsanlar, üzüntülerini, sevinçlerini, hasretlerini, çoşkuları gibi duygularını bu araç ile anlatmıştır. Müziğin çoşturucu, sakinleştirici ve hatta tıp tarafından kanserli hastalar üzerinde yapılan deneyler sonucunda, iyileştirici etkisi tespit edilmiştir. Müzik türlerinin ortaya çıkışları, uzun bir konu ve bu yüzden Pop ve Rock müziğin emperyalist etkisi üzerine konuşulması daha doğru olucaktır. Toplumları oluşturan bazı özellikler, dil, din, bayrak ve bazı kültürel öğelerdir. Bunların bir kısmı, notalara dökülerek müzik halini almış ve bu yolla ifade edilmiştir. Mesela; 10. yıl Marşı, İstiklal Marşı gibi epik türde olan şiir ve buna benzer olan her türde duygu ve düşüncenin ifadesi müzik ile sağlanmıştır. Pop ve Rock müzik bize ait olan kültür değildir. Tam...

Devamını Oku

Ders: Diziler, Konu: Dizilerdeki Türkiye

Ders: Dizi FilmlerKonu: Dizi Filmlerdeki Türkiye Öncelikle incelenmesi gereken kavram dizi film nedir? Basit olarak açıklayacak olursak, bölümler halinde yayınlanan ve her bölümün arasında konu bütünlüğü ve uyumu olan film serilerinin adıdır.Dünya genelinde bir kültür haline gelen dizilerin popülaritesi günden güne hızla artarak devam etmektedir. Ben ülkemizde yayınlanan ve yayınlanmakta olan, bir çok diziyi eleştiriyor ve öğretici içerikten uzak bulmaktayım. Şunu söylebilirsiniz; diziler öğretici olmak zorunda mı? Evet dizi zorundalar çünkü; bireyleri, kitleleri, toplumları ve genel olarak ülkenin büyük bir kısmını etkilemektedir. Artık günümüzde kişileri etkilemek ve onların kendiniz gibi davranması sağlamak ya da çıkarlarınızı gerçekleştirmek için nasihat etmeye veya öğüt vermeye gerek yoktur. Neden mi? Onları yayınlanan bir dizide verilen mesajları görselliği yüksek olan bir bayan veya bir bay ile yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra fenomen haline gelen bu kişiler her ne yaparlarsa yapsınlar, kitleler onların davranışlarını, tutumlarını, hareketlerini, mimiklerini benimseyerek onlar gibi davranmaya başlayacaktır. Ülkemizde diziler içerik olarak, iyi yönde öğretici içerikler taşımıyor ve genellikle şiddet, intikam, öfke, hile ve ihtiras gibi kavramları vurgulanmaktadır. Bununla birlikte; gösterdikleri hayatlar genellikle kişilerin özenerek hayalini kurdukları dünyalardır. Gerçeğin hayaller ile süslendiği bu büyülü dünya‘nın etkileri özellikle genç nesli çok etkilemektedir. Öğretici içerik taşıyan bir çok kavram kişiye sıkıcı gelmektedir. Ama bireyler diziler vasıtası ile olmak istedikleri, özendikleri hayal dünyalarında canlandırdıkları olan şeylere, bilinçaltına verilen mesajlar ile sanalda olsa her hafta belli bir süre ulaşmaktadır. Gerçeklerden uzaklaşmayı, hayatında hayali amaçlar edinmeyi ve...

Devamını Oku

Popüler Kültür ve Kitle İletişim Araçlarının Bireylerin Hayatlarına Olan Etkileri

20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan, teknolojik gelişmeler ile birlikte bir çok alanda yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu kavramlardan birisi de popüler kültür‘dür. Bu kavramın sabit bir açıklama şekli yoktur. Bu kavramı, normal kalıplar ile ifade etmenin dışında, belli başlı kısa ifadeler ile anlatmak daha doğru olacaktır.Popüler kültür; en fazla üretilen, halk tarafında tercih edilen, onlara ait olandır. Bununla birlikte; belirli açık ya da gizli güçlerin, lobilerin, kurum ve kuruluşların daha açıkcası para kaynağını elinde bulunduranların, toplumların sosyal, kültür, ekonomik, dini, siyasi yapısına bakarak, bazenleri tam tersi bakmadan ortaya çıkardıkları, tekelci anlayıştır. Aslında popüler kültür, bir karşı çıkış ya da bir tepkidir. Her toplumda egemen olan bazı kültür kalıpları ve özellikleri mevcuttur. Bu kültürel yapı diğerlerinden farklı olarak popüler kültür kavramına karşı olup, popüler kültürde egemen kültüre karşıdır. Çünkü; popüler kültür egemen olan kültür yerine alternatif, kapsayıcı ve genel bir kültür kabul gören bir kültürün egemenliğini amaçlar. Ama belli başlı, kültürlerin egemen olduğu toplumlarda ise, egemen olan kültür sadece ve sadece bir ülkenin yada bir coğrafi sınırın içerisindedir. Popüler kültür başka bir deyişle evrensel kavramları içeren ve onları sabitleşmiş ve tekdüze hale gelmiş olan, kitle ve toplumlara sunmaktadır. Popüler kültür kavramını ifade edecek ve tanımlayacak olursak; Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel güçleri elinde bulunduran grup, kitle, toplum ya da bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda belirli bir süre yapılan araştırmalar ve analizler sonucu, en uygun şekilde pompalamak ve dayatmak istedikleri kavramlara verilen genel...

Devamını Oku

Türkiye’de Sinema Sektöründe Modellik ve Oyunculuk Kavramları

Bu iki Kavram içerik olarak, incelendiği ve açıklandığı zaman birbirine yakın anlamlar ifade etmemektedir. Oyunculuk kavramını ele alacak olursak Bireyler hayatlarının her evresinde rol yaparlar farkında yada farkında olmadan. Aile ilişkilerinde sosyal ilişkilerinde ve buna paralel olarak iletişimde olduğu her şey ile bu kavramın tanımını doğrular.Bununla birlikte; Model olarak nitelendirdiğimiz ve tanımladığımız kavram ise olması gereken veya olması gerektiği gibi düşünülen hayata ait bazı kavramsal gerçekliklerin, birtakım mimik, duruş ve hareketlerin anlamlı semboller ile ifade edilmesidir. Ülkemizde son yıllarda bazı bilinen kavramlar da, bazı değişiklikler ve içeriğinden sapmalar yaşanmaya devam etmektir. Bu kavramların en başlarında ise oyunculuk ve modellik gelmektedir. Ekonomik hareketlere paralel olarak, dünya üzerinde ve özellikle ülkemizde oyunculuk kavramının geçmişte algılanış biçimi ve amacı değişmiş olup, günümüzde sadece kısa yoldan para kazanma, şöhret olmak için ideal bir sektör haline gelmiştir. Kanallarımızda yayında olan dizilerdeki oyunculuk performansları, alınan ücretler, kanalların yapımcı firmaya ödediği paralara kadar ciddi bir karaborsa yaşanmaktadır. Çünkü; Eskiden oyuncular yetenekli ve sayılı insanlardı. Özellikle başrol oyuncuları abartılı olmayan ücretler ile çok iyi sinema filmlerine imza atmışlardı. Şimdi ise başrol oyuncularının aldığı astronomik rakamlar, son teknolojik sistemler ve sergilenen performanslar görülmektedir. Oyunculuk kavramını besleyen ve kaliteli oyuncular yetiştirilmesini sağlamak için yeteri kadar aktivite yapılmadığını düşünüyorum. İzleyici kitlesi izlediği dizinin, filmin verdiği mesaja değil başrol oyuncusunun yakışıklı veya güzel olmasına bakmaktadır. Bu durumda modellerin günden güne daha fazla talep edilip, popüler olmasına neden olmuştur. Bu durum ciddi...

Devamını Oku

İnternet Fenomenleri

Teknolojik gelişmeler ve bulunan yeni icatlar ile internet dünyasında belli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler, kimi zaman iletişim ve bilgi edinme amaçlı olarak, kimi zaman ise eğlence odaklı olarak ortaya çıkmıştır.Son zamanlarda; dünya genelinde toplumlar, kitleler, gruplar, kişiler farklı türde pompalanan kavramlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu kavramların en belirgin olanı, İnternet memeleri olarak adlandırılır. Eğlence amaçlı olarak yayınlanan bir resim, video, müzik vb. Bazenleri ise demotive eden, yani moral vermenin dışında moralsizleştir kavramları da pompalamaktadır. Bu kavram günden güne elektronik dünya’da hızlı bir şekilde artarak devam etmektedir. Bazı avantajlar ve dezavantajlar içermektedir. Avantaj olarak; Kitlelere kolay ulaşılabilirlik, popularite ve tanınmak isteyen kişilerin kitlelere ulaşması esnasında zaman kaybının önlenmesini sağlamaktadır. Dezavantaj olarak; Emek kavramının değeri’nin azalmaya başlaması, anlamsız ve gereksiz birden çok kavramın kişilerin beyinlerine pompalanması, gizli ya da açık şekilde bilinçaltının şekillenmesi ile verilmek ya da dayatılmak istenen mesajının amacına ulaşmasını sağlamaktadır. Her ne amaç ile olursa olsun, bu kavram içerik olarak kimse tarafından pek sorgulanmıyor. Kişileri mutlu etmesi, güldürmesi, sorunlarından uzaklaştırması yeterli olmaktadır. Bu durum gizli bir düşman gibidir. Çünkü; kişileri bilinçaltları yönlendirir ama onlar ise; kendi kendilerini yönlendirdiklerini...

Devamını Oku